Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Om Forbo Flooring Systems

Har du spørsmål? Kontakt oss

Om Forbo Flooring Systems

Forbo Flooring Systems tilbyr et komplett sortiment av gulvprodukter til de fleste segmenter innen yrkesbygg. Vårt produktsortiment består av linoleum (Marmoleum), vinyl, tepper og inngangsmatter.

I Norge har vi vår hovedkontor i Asker og vi har distriktssjefer som besøker våre kunder og samarbeidspartnere over hele landet.

Vårt fundament er bærekraft .

Linoleum history

Miljøsertifisering

Miljøfyrtårn
Vi er ekstremt opptatt av bærekraft og i Norge har vi valgt å sertifisere oss som Miljøfyrtårn for å demonstrere at vi tar ansvar.

En Miljøfyrtårnsertifisering betyr at vi har bevist at vi jobber etter klare mål, utarbeider handlingsplan og følger opp vårt arbeid regelmessig. Vi har en meget bevisst holdning til alt som vedrører bærekraft og opplever at ved å være sertifisert som Miljøfyrtårn så får vi mer bevisste og stolte medarbeidere.

Vi forsøker også å motivere våre samarbeidspartnere til å sertifisere seg, som et ledd i å bidra til FNs 17 bærekraftsmål.

Miljøfyrtårnsertifikat

Les mer: www.miljofyrtarn.no

Svanemerket
Vi har valgt å sertifisere våre linoleumsprodukter etter Svanens kriterier for gulv. Det å oppnå Svanemerket er meget krevende og for gulv så er kriterium nr. 1 at minimum 50 % av råvarene skal være fornybare. Det betyr at hverken vinylgulv, PVC-frie gulv eller tepper kan Svanemerkes, noe som demonstrerer at Svanemerket promoterer gulv som er bærekraftige.


Les mer: Svanemerket linoleumsgulv fra Forbo

Miljøsertifisering