Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

ISO sertifiseringer

I Forbo har vi flere typer sertifiseringer som bekrefter kvaliteten i vårt arbeid. Våre fabrikker har ISO 14001 miljøledelsessystem og i Norge er vi sertifisert etter ISO 9001.


ISO sertifisering for salgsselskapene

Forbos salgsselskaper er sertifisert etter ISO 9001

Forbo har valgt å sertifisere alle salgsorganisasjonene etter ISO 9001 og i Norge er vi sertifisert etter 9001:2015.

I vår strategi setter vi fokus på at våre kunder og samarbeidspartnere skal få en god opplevelse av det vi tilbyr av produkter og tjenester. For å sikre at våre prosesser fungerer så godt som mulig hjelper strukturen i ISO-arbeidet oss med å effektivisere og optimalisere prosessene.

Vi har fokus på risiko og muligheter i vårt daglige arbeid og følger opp henvendelser som kan vurderes som avvik i forhold til det vi tilstreber å levere på.


Vårt arbeid med ISO skal sikre at våre kunder får:

• bedre kvalitet og service
• levert varer i henhold til avtalt tid
• behandlet alle henvendelser på en profesjonell måte
• løst eventuelle klager på en tilfredsstillende måte

Våre rutiner og prosesser blir revidert annen hvert år av en tredje part for å sikre at vi ivaretar vårt kvalitetsarbeid så godt som mulig.

Du kan se vår Quality Policy 2019 her.

Her er vårt ISO-sertifikat.

ISO for sales