Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Bærekraft-
strategi

Going Round, Moving Forward

Scroll videre for å oppdage mer

Vi skaper bedre miljøer

Vårt slagord – creating better environments – uttrykker vår bevissthet, engasjement og innsats når det gjelder bærekraft. Vi streber etter å bidra til å skape en bedre verden for planeten vår og menneskene som lever på den. Som selskap er vi forpliktet til å oppfylle våre forpliktelser overfor fremtidige generasjoner. Dette gjør vi ved å ta konkrete skritt for å være så miljøansvarlige som mulig.

Bærekraft-strategi

Bli et nullavfallsselskap som følger standarden for sirkulærøkonomi.

Vår strategiske retning er basert på tre hovedmål:

1. Transformere den lineære økonomiske forretningsmodellen for å oppfylle prinsippene i den sirkulære økonomimodellen: redusere bruken av råvarer, optimalisere ressurser, øke bruken av resirkulerte materialer og utvikle returprogrammer og resirkuleringsalternativer etter endt levetid.

2. Bidra til å skape bedre innemiljøer og sunnere bygninger ved å designe gulv med fokus på menneskers helse som er funksjonelle, trygge, komfortable og miljøvennlige.

3. Støtte sosial rettferdighet og rettferdig behandling av ansatte i leverandørkjeden gjennom SA8000. For å sikre at bærekraftstrategien vår ikke bare projiserer til fjerne horisonter, har vi laget et program med klare mål som vi tar sikte på å oppnå innen 2025.

Bærekraftstrategi_veien videre

Bærekraftsprogram 2025

Ufordringer i gulvbransjen & vår reise

Vårt bærekraftsprogram for 2025 går langt utover vugge-til-port stadier av produktets livssyklus og inkluderer våre ambisjoner om gjenbruk og resirkulering, samt take-back-ordninger og piloter for retur av gulvbelegg etter endt bruk. Med vårt bærekraftsprogram for 2025 har vi tatt en tilnærming som vurderer hele livssyklusen, som går langt utover det vi produserer og selger. Vår produktutvikling og design, innkjøp, produksjon, distribusjon, gulvpleie, vedlikehold og reparasjon, samt tilbakeførelse av installasjonsavfall, gjenbruk og resirkulering er alle integrerte deler av vår fornyede strategi.

Les mer om utfordringer i gulvbransjen

Mål for sirkulær økonomi

Vise en karbonnegativ produktportefølje
• Vokse utover 70% nedgang i CO2-utslipp mellom 2004 og 2021.

Bruk av fornybar energi
• Oppnå 100 % fornybar elektrisitet der det er tilgjengelig
• Kraftig reduksjon av bruken av fossil gass

** Bli et null-avfallsselskap**
• Nå ≥ 95 % gjenbruk/resirkulering av produktavfall
• Oppnå 100 % gjenbruk/resirkulering av kontoravfall

Aktivt bidra til sirkulær økonomi
• Øke EUs salgsvolum som resirkuleres etter forbruker
• Øke EUs etterinstallasjonsavfall som resirkuleres
• Øke salgsvolumet for løslagt gulvbelegg som gjenbrukes og videreselges i EU
• Design for resirkulering: øke resirkulerbarheten til produktene som selges
• Alle produkter har 20 % resirkulert innhold (primært fra brukt belegg)

rå materialer_sirkulært gulv

Mål for personer vi jobber med

Sikre etisk og bærekraftig styring av leverandørkjeden
Vi oppfordrer leverandørene våre til å ha et bærekraftsprogram for å redusere miljøavtrykket. Det er også et sterkt fokus på materialene som er anskaffet for å øke resirkulert eller biobasert innhold i gulvene våre.

Sikre at alle ansatte er involvert i bærekraft
Vårt bærekraftprogram for 2025 inkluderer en sirkulær økonomi- og bærekraftopplæring for alle ansatte. Videre er leasingbiler og andre kjøretøy fossilfrie i land der infrastrukturen tillater det.

Sikre at vi er sosialt ansvarlige, mangfoldige og inkluderende selskap med dyktige medarbeidere
Vi har implementert en kjønns-, alders-, kulturelt og fysisk bakgrunnsmangfolds- og inkluderingspolitikk og opprettholder og forbedrer vårt SA8000-sertifiserte system for sosial ansvarlighet.

sosial ansvarlighet Forbo

Vår fremdriftsoppdatering

Gjennom våre årlige bærekraftsrapporter gir vi forklaringer og detaljer i strategien vår.

Våre bærekraftsrapporter gir en åpen oversikt over våre økologiske, sosiale og økonomiske resultater som definert av Global Reporting Initiative. Vi ser samlingen av rapportene ikke bare som et rapporteringsverktøy, men også som et ansvarlighetsverktøy. Det vil hjelpe oss med å holde oss til aktivitetene som kommer fra vår bærekraftstrategi og forbedre vår generelle bærekraftsytelse i alle aspekter.

Se alle våre publikasjoner
Bærekraftsrapport

Kontakt

Vil du vite mer om vår bærekraftstrategi, våre gulvløsninger eller noe annet tema? Vi er her for å hjelpe deg!

Kontakt oss