Kies uw land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

GEZOND BINNENKLIMAAT

Verbetering van het binnenklimaat

De recente pandemie heeft talloze duidelijke uitdagingen met zich meegebracht, maar ook de gelegenheid geboden na te denken over de gezondheid van onze binnenmilieus en deze te herzien.

Gezond binnenklimaat

Het spreekt vanzelf, dat de kwaliteit van de lucht de afgelopen twee jaar onze volle aandacht heeft gehad. Gemiddeld 90% van de tijd wordt binnenshuis doorgebracht, daarom is de luchtkwaliteit binnenshuis heel belangrijk.

Een gezond gebouw is belangrijk

De wetenschappelijke onderbouwing van de impact die het interieur van een gebouw heeft op de gebruikers, is overtuigend en substantieel: gebouwen kunnen gezond of ongezond zijn en beïnvloeden alles, van de fysieke en mentale gezondheid tot aan de productiviteit, prestaties en het personeelsbehoud.

Een "ongezond" gebouw kan ziekte veroorzaken. De symptomen van het Sick Building Syndrome worden toegeschreven aan een reeks factoren die in een bepaald gebouw aanwezig zijn, zoals onvoldoende ventilatie, slechte verlichting, afwezigheid van zonlicht, vochtigheid, temperatuur en lawaai, alsmede een slechte kantoorinrichting of ergonomie.

Forbo Flooring Systems | causes of sick building syndrome
Reference project Aeres | Marmoleum Linear 5217 withered prairie | Photography: Gerard van Beek
Reference Project De Verwondering | Marmoleum Cocoa 3584 white chocolate | Photography: Rubenvisser.com
Indoor air quality | common air pollutants: airborne particles, indoor formaldehyde, household odours & gases, ozone and carbon dioxide

Binnenklimaat

Hoewel de factoren die worden genoemd als mogelijke oorzaken van het sickbuildingsyndroom talrijk en gevarieerd zijn, wordt een aanzienlijk deel van de verdachte irriterende stoffen via de lucht verspreid.
Personen die lijden aan luchtwegaandoeningen, met name astma, lopen het grootste risico hierdoor te worden getroffen. In de praktijk kan het erop lijken dat scholieren ondermaats presteren, doordat ze lessen missen, minder energie hebben en moeite hebben zich te concentreren.

Op de werkvloer kan een slecht binnenklimaat leiden tot verminderde productiviteit, een verhoogd risico op fouten en een algehele lagere werktevredenheid. Tegelijkertijd kan het risico op infecties via de lucht en luchtwegaandoeningen vergroot worden als er op locaties waar kwetsbare personen verblijven of personen die lijden aan bestaande gezondheidsproblemen, niet voldoende aandacht wordt besteed aan het binnenklimaat.

"Een gebouw moet met u meegroeien en aangepast worden aan de behoeften. Het is dus veel meer dan alleen maar een gebouw. Het moet mensen inspireren en laten functioneren, niet alleen overleven. Binnenklimaat is belangrijk. Architecten vertrouwen op de vloersector voor een gezonde reeks groenere opties die net zo goed zijn als conventionele producten op het gebied van ontwerp en functionaliteit"

Ben Channon, architect, directeur van Ekkist en auteur van het boek 'Happy by Design‘

Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle belanghebbenden in de bouwsector hun rol te spelen bij het creëren van gebouwen die goed zijn voor ons milieu en voor mensen. Ontwerpers en voorschrijvers spelen een belangrijke rol bij het beperken van de blootstelling van mensen aan gevaarlijke materialen door kritischer te zijn bij de keuze van hun producten.

Van de kant van de fabrikanten zijn volledige en alles omvattende productverklaringen met vermelding van de ingrediënten van het materiaal en de toxiciteit gedurende de levenscyclus van het product belangrijke hulpmiddelen die het totaalbeeld laten zien van de toxiciteit gedurende de levenscyclus, met inbegrip van installatie en onderhoud.

Forbo Flooring bijvoorbeeld biedt niet alleen EPD's voor elk van zijn producten, maar ook verklaringen over het effect van zijn vloeren op de toxiciteit voor mens en milieu, de zogenaamde Health Product Declarations (HPD's).

Lees meer over het belang van gezonde binnenruimtes in onze nieuwste whitepaper.

Reference project Aeres | Marmoleum Linear 5217 withered prairie | Photography: Gerard van Beek
Reference project HVEG Fashion Group | Marmoleum Walton 3355 | clothing showroom | Photography: Peter Brugmans