Vyberte svou zemi

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Udržitelná podlaha

Vytváříme lepší prostředí

Prozkoumejte níže

Naše základy v udržitelnosti

Je to o věcech, které děláme, nejen o věcech, které slibujeme.

U společnosti Forbo Flooring Systems je důležitá akce, nejen sliby. Chceme být důvěryhodným partnerem, který poskytuje plnou transparentnost, pokud jde o řešení cirkulárních podlah a obnovitelné suroviny.

Břožura

Co děláme

Pár našich úspěchů

• Průměrné emise uhlíku na metr čtvereční produktu se v letech 2004–2021 snížily o 70 %.

• Celkově 23 % našich podlah tvoří recyklované materiály dle hmotnosti, přičemž některé jednotlivé produkty obsahují až 89 % recyklovaných materiálů.

• Všechny kategorie produktů nabízejí podlahy bez lepení se 100% bezpečnými a vysledovatelnými surovinami.

• 47 podlahových řad s nezávisle revidovanými Environmentálními prohlášeními o produktu (EPD).

• Všechny EPD mají prohlášení o dopadu na lidské zdraví a ekotoxicitu.

• Více než 10 let ročních zpráv o udržitelnosti v souladu s pokyny Global Reporting Initiative (GRI).

Zelená krajina

Pohybem v kruhu se posunujeme vpřed

Pokrok si často představujeme jako skok vpřed, jako přímou cestu k úspěchu. A z určité perspektivy je to pravda: dorazíte na lepší místo, než kde jste začali. Někdy ale nejlepší postup znamená, že skončíte přesně tam, kde jste začali. Proto říkáme, že abychom mohli jít vpřed a myslet cirkulárně, musíme se otočit.

Program udržitelnosti 2025

Vytváříme lepší prostředí

Naše dlouhodobá ambice je jasná: být vaším důvěryhodným partnerem pro řešení plně cirkulárních podlah vyrobených z obnovitelných materiálů. Chceme architektům, dodavatelům, podláhářům i majitelům budov usnadnit výběr správné cirkulární podlahy a pomoci snížit svou uhlíkovou stopu, snížit produkci odpadu a maximalizovat využití obnovitelných materiálů.

Více o naší strategii udržitelnosti
Sustainability with person

Výzvy v odvětví podlah

Kde se musíme posunout dál

Podlaha je klíčovým stavebním materiálem a správná volba může pomoci výrazně snížit celkovou uhlíkovou stopu budovy a spotřebu zdrojů. V současnosti však podlahy a další stavební materiály mohou způsobit planetě problémy, od emisí skleníkových plynů po rozšiřující se skládky a vyčerpání omezených zdrojů.

Přečtěte si více o pěti různých tématech, na která se zaměřujeme, abychom čelili výzvám v odvětví podlah.

Podívejte se na výzvy a naši cestu
Výzvy v odvětví podlah

Pilíře našich ambicí

Základem všeho, co děláme, jsou tři slova: transparentnost, cirkulárnost a obnovitelnost. Soustředěním naší činnosti na tyto hodnoty zajišťujeme, že vše, co pochází ze společnosti Forbo Flooring Systems, přináší hodnotu jak lidem, tak i planetě.

Cirkulárnost

Skutečná cirkulárnost je jít celou cestu kolem. Myslíme cirkulárně ve všem, co děláme. Pracujeme na vytváření produktů, u kterých pamatujeme na jejich konec – a děláme to během našeho procesu navrhování a výběru materiálů.

Transparentnost

Transparentnost je základem pro správná cirkulární rozhodnutí. S hodnocením životního cyklu výrobku, který je naším stálým průvodcem, jak správně jednat, i nadále směřujeme průmysl k novým ekologickým standardům.

Obnovitelnost

Obnovitelné materiály jsou důležitou součástí plně cirkulární budoucnosti. To je důvod, proč pokračujeme ve zvyšování biologického obsahu v našem portfoliu.

Zjistěte, co děláme, abychom se stali nejudržitelnějším výrobcem podlah

JAK CIRKULUJEME DNES

Marmoleum - podlaha na přírodní bázi

Přečtěte si více

Vážený průměr naší řady Marmoleum v tloušťce 2,5 mm je CO2 neutrální (od vzniku po expedici) bez kompenzací. Spojuje ekologické hodnoty se současným designem a nabízí důležitý příspěvek k udržitelnému světu.

Vinyl - připraven na cirkulárnost

Přečtěte si více

Vinyly jsou součástí všestranných podlah, které lze stále více instalovat bez lepení. Dosáhly tak velkého pokroku, pokud jde o jejich technické a udržitelné vlastnosti. Zvýšený obsah recyklovaného materiálu, vylepšené povrchové úpravy a barviva, snížené emise produktů (téměř nulové) a eliminace škodlivých látek jsou klíčovými kroky směrem k udržitelným podlahám připraveným pro cirkulární použití.

Textilní materiál – hrdina recyklace

Přečtěte si více

V průměru můžeme u našich textilií potvrdit nejvyšší procento obsahu recyklovaného materiálu dle hmotnosti v podlahářském odvětví, a to až 56 %. Pro naše textilní čisticí rohože Coral používáme vlákna Econyl: příze, které pocházejí z odpadních rybářských sítí zachráněných z oceánů. Příze jsou vyrobeny ze 100% regenerovaného materiálu.

Chcete se dozvědět více o našich produktech?

Zjistit více

Zprávy a publikace

Zjistěte více o tématech udržitelnosti

Máme různé interní a externí zprávy, které ilustrují udržitelnost našich produktů a výrobních procesů. Veškerou dokumentaci poskytujeme na jednom místě, abyste si ji mohli prohlédnout.

Přečtěte si publikace o udržitelnosti
Udržitelný svět

Transparentnost na každém kroku

Být transparentní je jedním z klíčových prvků naší strategie udržitelnosti, a proto bychom rádi měli důkaz, že naše podlahy jsou skutečně udržitelné, a to jak pro planetu, tak pro naše zdraví. Za tímto účelem bylo vytvořeno několik zpráv.

LCA
Posouzení životního cyklu měří environmentální funkčnost produktu.

EPD
Environmentální prohlášení o produktu obsahuje LCA pro jeden konkrétní produkt.

HPD
Prohlášení o zdravém produktu specifikuje dopad našich produktů na zdraví.

Zjistěte více o LCA, EPD a HPD
Vytváření lepších prostředí

Příběhy společnosti

Kontakt

Chcete se dozvědět více o naší strategii udržitelnosti, našich podlahových řešeních nebo jakémkoli jiném tématu? Jsme tu, abychom vám pomohli!

Být v kontaktu