Vyberte svou zemi

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Vinylová podlaha

cirkulárně připravená podlaha

Prozkoumejte níže

Vinyl a udržitelnost

Téměř všechny naše vysoce kvalitní vinylové podlahové produkty lze recyklovat, aby se uzavřela smyčka materiálů.

V rámci našeho rozsáhlého sortimentu vinylů nabízíme spoustu podlah, které lze instalovat bez lepení, a proto se dají snadno odstranit a jsou připraveny na cirkulární řešení. Kromě toho je mnoho našich vinylových podlah vyrobeno z velkého procenta recyklovaných materiálů. Jsou vyráběny v moderních, evropských výrobní továrnách šetrných k životnímu prostředí.

Všechny naše komerční vinyly jsou zcela bezpečné, s nízkými emisemi uhlíku, které deklarujeme pomocí prohlášení o environmentálních produktech ověřených třetí stranou (EPD).

Fakta o vinylových podlahách

  • 10 krát

    Vinylové podlahy jsou perfektním produktem, který můžeme neustále točit dokola pro jeho cirkulárnosti. Vinyl lze recyklovat až 10krát bez ztráty funkčnosti.

  • 69 %

    Podlaha Colorex Plus má 69% recyklovaného obsahu, nabízíme tak dokonalý recyklovaný produkt mezi vinyly.

  • 100 %

    Výrobní závody společnosti Forbo v Evropě zajišťují vysoce kvalitní produkty, které jsou vyráběny pomocí 100% zelené elektřiny a minimálních toků odpadu, které jsou všechny recyklovány zpět do produktu.

Vinylová podlaha připravená pro cirkulárnost

Řešení pro volnou pokládku

Naše vinylová řada zahrnuje cirkulární podlahy. Podlahy, které lze položit na volno nebo instalovat na fixaci.

Role
Modul´up je možné položit bez lepení, jendá se skutečně o inovativní volně položený vinyl v rolích připravený na cirkulární budoucnost.

Dílce a prkna bez lepení
• Allura Click – naše nabídka luxusních vinylových dílců v realistickém designu dřeva a kamene, které lze rychle a snadno instalovat díky našemu osvědčenému a patentovanému „klikacímu“ systému

• Allura Puzzle – naše dílce ve tvaru puzzle jsou ideální pro rozsáhlé instalace, protože každý čtverec má rozměr 96 x 96 cm a snadno se instaluje jednoduchým poskládáním dílců dohromady jako puzzle

• Allura Flex a Allura Decibel – instalované pomocí fixace

• Colorex Plus – volně položený formát dílců, který se dodává také v protikluzné a vodivé verzi

Podlaha Allura

Naše vinylové podlahy jsou bezpečné

Navrženo pro cirkulárnost

Naše vinylové podlahy jsou vyráběny s ohledem na recyklaci.

Abychom zajistili, že naše podlahy lze na konci své životnosti recyklovat, zajišťujeme, aby všechny námi vyráběné vinylové podlahy splňovaly nejpřísnější zdravotní požadavky. Za tímto účelem postupujeme podle seznamu REACH*. To znamená, že náš vinyl lze bezpečně používat a bezpečně recyklovat. Neobsahuje žádné těžké kovy, formaldehydy ani obsah CMR (karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci), žádné barvy na bázi rozpouštědla a žádný PCP.*REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) je evropský regulační orgán se seznamem chemických látek s potenciálním dopadem na lidské zdraví.

Vinylová podlaha

Recyklovaný obsah

Recyklace je pro naše vinylové podlahy druhou přirozeností

Vinylové podlahy jsou perfektní pro opakované použití. Vinyl lze recyklovat až 10krát bez ztráty funkčnosti.

U krytiny Colorex Plus, která má recyklovaný podíl 69%, nabízíme dokonalý recyklovaný vinylový podlahový produkt.

Naše výrobní závody v Evropě zajišťují vysoce kvalitní produkty vyrobené s využitím 100% zelené elektřiny tam, kde je to možné, a s minimálními odpady. Prakticky veškerý vyprodukovaný odpad je recyklován zpět do našich produktů.

S naším recyklačním programem Zpět do podlahy podněcujeme zpětný odběr vinylového odpadu od našich zákazníků, abychom recyklovaný obsah ještě dále rozšiřovali. Naše EPD ukazují skutečný recyklovaný obsah v každém produktu. Maximalizace recyklovaného obsahu občas není tou nejlepší cestou vpřed.

Podívejte se na seznam recyklovaného obsahu
sphera element

Velmi nízká uhlíková stopa

Díky našemu neustálému hodnocení a zlepšování jsme hrdí na to, že můžeme prohlásit, že vinylové výrobky Forbo Flooring překonávají průměr trhu.

Forbo nabízí vinylové produkty s nízkou uhlíkovou stopou. Naše nezávislé EPD zahrnují nejnovější funkčnost pro každý produkt. Průměrnou stopu vinylových podlah vyrobených v Evropě lze nalézt zde.

Nic jako vinyl neexistuje

Různé funkční možnosti v široké škále designů vyvinutých pro dlouhodobé používání

Vinylové podlahové krytiny po celý svůj životní cyklus dobře fungují v celé řadě dopadů na životní prostředí.

Jako materiál je vinyl ideálně vhodný k recyklaci. Je 100% recyklovatelný a může být recyklován více než 10krát bez ztráty jakýchkoliv jeho výkonnostních vlastností.

Nenabízíme vinyl s alternativními polymery, jako je polyolefin nebo PUR. Nepoužíváme ani změkčovadla na biologické bázi, protože si myslíme, že používání palmového nebo ricinového oleje není standardně lepším ekologickým řešením. U Forbo Flooring Systems je bio alternativou k vinylu Marmoleum, zatímco vinyl celkově nabízí nejširší výběr designu a funkčních možností.

sphera elite

Kvalita vnitřního ovzduší

Nízké emise produktu

Aby bylo zajištěno bezpečné klima v interiéru, všechny naše vinylové výrobky splňují nejpřísnější emisní normy. Naše řady podlah jsou testovány v souladu s klíčovými mezinárodními normami.

Máme certifikace schválení pro AgBB, FloorScore® a Afsset.

To znamená, že naše vinylové podlahy splňují požadavky:
• E1 Prohlášení o shodě s EN 14041:2004
• WELL Building Standard®

A přispívá k:
• BREEAM®
• LEED®
• Projekty Green Star®

sphera

Efektivní výrobní proces

Sphera má nízký recyklovaný obsah

Abychom vyrobili udržitelné vinylové podlahy, ve společnosti Forbo Flooring Systems někdy děláme věci, které odporují konvencím.

Jedním z příkladů je, jak vyrábíme náš homogenní vinyl Sphera. Tradičním způsobem, jak vyrobit podlahu jako je tato, je ubrat více než 10 % podkladu na konci linky, aby se dosáhlo správné tloušťky.

Naše nejmodernější výrobní metoda byla navržena s ohledem na efektivitu tak, aby produkovala jen velmi minimální odpad. Veškerý vyprodukovaný odpad je pak znovu použit do rubové vrstvy našeho heterogenního vinylu.

To je skvělý příklad toho, že vyšší množství recyklovaného obsahu není automaticky lepší, když se vezme v úvahu minimum odpadu a opětovné použití.

Sphera Energetic 51244_homogenní vinyl

Naše podlahové krytiny

splňují stavební požadavky

Všechny naše podlahové výrobky splňují emisní směrnice podle norem AgBB a M1. Některé z nich jsme také certifikovali podle FloorScore. Pokud jde o systémy hodnocení budov, většina výrobků dosahuje hodnocení A nebo A+ v [BREEAM.](https: //bregroup.com/products/breeam/;css-nAr) V LEED, většina produktů přímo či nepřímo přispívá do následujících kategorií a kreditů :

• Zveřejňování a optimalizace produktů pro vytváření materiálů a zdrojů → EPD až 2 body

• Zveřejňování a optimalizace budování produktů → získávání surovin až do 1 bodu

• Nakládání se stavebním a demoličním odpadem → až 2 body

• Kvalita vnitřního prostředí → nízkoemisní materiály do 3 bodů

• Akustické vlastnosti → až 1 bod

Sustainability logos

Objevte naše vinylové podlahy

KONTAKT

pokud chcete zjistit více o naší strategii udržitelnosti, o našem řešení podlah nebo o dalších tématech? Jsme zde, abychom vám pomohli!

Kontaktujte nás