Vyberte svou zemi

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Prohlášení a podmínky užívání

Požadavky na zveřejňování podle švýcarského práva
Forbo Holding Ltd
Lindenstrasse 8
CH-6340 Baar
Švýcarsko
Telefon +41 58 787 25 25
Fax +41 58 787 20 25
E-Mail: info@forbo.com


Podmínky užívání a vyloučení odpovědnosti

Všeobecné informace
Přístup a používání webové stránky www.forbo-flooring.cz („webová stránka“) společnosti Forbo Holding Ltd („Forbo“) se řídí těmito podmínkami („Podmínky užívání“). Společnost Forbo si vyhrazuje právo kdykoliv Podmínky užívání bez předchozího oznámení změnit.

Návštěvou této webové stránky souhlasíte („vy“ nebo „uživatel“) s Podmínkami užívání.

Prohlášení
Tato webová stránka a její obsah – tj. cokoliv, co si zde přečtete, uslyšíte nebo uvidíte, byla vytvořena pouze pro účely poskytování informací. Společnost Forbo se snaží zajistit, aby informace publikované na webové stránce byly pravdivé a aktuální, neposkytuje však na webovou stránku ani na její obsah žádné záruky. To zejména znamená, že společnost neposkytuje záruky na přesnost, úplnost, legálnost, aktuálnost, použitelnost nebo správnost informací, které stránka obsahuje, ani na informace umístěné pod jednotlivými odkazy. Společnost Forbo navíc nezaručuje, že přístup na tuto stránku bude bezproblémový, nebo že nebude přerušen.

Společnost Forbo není povinna odstraňovat z webové stránky neaktuální informace, ani takové informace aktualizovat nebo opravovat. Společnost Forbo si také vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího oznámení měnit, rozšiřovat nebo jinak uzpůsobovat obsah této webové stránky.

Vyloučení odpovědnosti
Společnost Forbo nese odpovědnost za škody, které Vám nebo třetím stranám způsobily subjekty společnosti Forbo v důsledku úmyslného nebo hrubě nedbalého jednání nebo v důsledku úmyslného nebo hrubě nedbalého opomenutí. Společnost Forbo nicméně uvedenou odpovědnost nese pouze v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy. Jakákoliv další odpovědnost, zejména odpovědnost za jiné než úmyslné nebo hrubě nedbalé jednání, či opomenutí nebo odpovědnost za škody způsobené ostatními zúčastněnými stranami (včetně dodavatelů nebo zaměstnanců), je zcela vyloučena. Uživatel používá webovou stránku na vlastní riziko.

Externí odkazy
Webová stránka společnosti Forbo může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost Forbo nemá kontrolu nad obsahem ani webovými stránkami třetích stran, neposkytuje tedy záruky na legálnost, správnost, použitelnost, aktuálnost nebo úplnost uvedeného obsahu nebo webových stránek. Forbo neodpovídá za obsah a webové stránky třetích stran ani za webové stránky, které uvádějí odkazy na webovou stránku společnosti Forbo nebo je zobrazují v rámečcích.

Odkazy na sociální sítě
Na webové stránce společnosti Forbo jsou uvedeny odkazy na sociální sítě, které jsou označeny příslušným logem. Uživatelé konkrétních platforem pro provozování sociálních sítí mohou tyto odkazy používat k umísťování odkazů vybraných stránek společnosti Forbo na své profily, aby je mohli propagovat nebo sdílet příslušnou stránku se svými kontakty. Jakmile kliknete na odkazy, odesíláte identifikační údaje příslušné platformě pro provozování sociální sítě. Osoby, které sdílejí zprávy/informace společnosti Forbo pomocí odkazů na sociální sítě, nejsou oprávněny hovořit jménem společnosti Forbo ani ji zastupovat. Zveřejňují své vlastní názory a stanoviska. Ustanovení těchto Podmínek užití týkající se externích odkazů platí také pro odkazy na sociální sítě.

Práva k duševnímu vlastnictví
Obsah této webové stránky, zejména obrázky, videa a ochranné známky ve formě obrázků nebo textu, loga ve formě textu, grafická loga, grafické umění, kopie, tiskové zprávy a jiné informace jsou chráněny platným autorským zákonem a jinými zákony, jejichž cílem je ochrana práv k duševnímu vlastnictví. Reprodukce, přenos nebo jiné používání obsahu nebo jeho části, případně grafické úpravy této webové stránky bez předchozího písemného souhlasu oddělení Corporate Communications společnosti Forbo je zakázáno. Společnost Forbo je oprávněna kdykoliv odebrat již udělený souhlas, aniž by byla povinna hradit jakoukoliv náhradu nebo náklady.

Ochrana osobních údajů
Pokud se rozhodnete poskytnout společnosti Forbo své osobní údaje, souhlasíte s tím, že tyto údaje budou přenášeny bez předchozího kódování a že má společnost Forbo právo ukládat a používat uvedené údaje v souladu s firemní politikou ochrany osobních údajů. Podrobné informace o ochraně vašich osobních údajů najdete v Prohlášení o ochraně soukromí uvedeném níže.

Zabezpečení přenosu dat
Internet je globálním požadavkem. Používáte-li webovou stránku nebo komunikujete-li pomocí e-mailu, kontaktního formuláře nebo podobných prostředků, souhlasíte s nekódovaným přenosem údajů, jež hodláte zaslat společnosti Forbo. Takto zaslané údaje nejsou důvěrné ani zabezpečené, mohou se ztratit, být zobrazeny, zachyceny nebo modifikovány třetími stranami nebo mohou být přeneseny za hranice státu. Kvůli provoznímu nastavení internetu a hrozícím systémovým rizikům probíhají veškeré přenosy dat, které spustíte, na vlastní riziko. Další ustanovení platí pouze v případě, že vám společnost Forbo nabídne možnost kódovaného přenosu. Kontaktujete-li společnost Forbo elektronickou formou, souhlasíte, že s Vámi bude společnost Forbo také komunikovat touto formou.

Společnost Forbo neodpovídá za škody vzniklé ve spojitosti se zprávami zaslanými z/do společnosti Forbo prostřednictvím e-mailu nebo jiného systému pro přenos elektronických zpráv.

Zákony
Veškeré spory vzniklé ve spojitosti s používáním této webové stránky se řídí švýcarskými zákony a budou řešeny pouze příslušnými soudy v místě hlavního sídla společnosti Forbo v Baaru (Švýcarsko), přičemž budou vyloučena kolidující právní ustanovení.

Srpen 2014