Vyberte svou zemi

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Strategie udržitelnosti

Pohybem v kruhu se posunujeme vpřed

Prozkoumejte níže

Vytváříme lepší prostředí

Náš slogan - vytváření lepších prostředí - vyjadřuje naše vědomí, závazek a úsilí, pokud jde o udržitelnost. Snažíme se pomáhat vytvářet lepší svět pro naši planetu a lidi na ní žijící.

Jako společnost jsme odhodláni plnit své závazky vůči budoucím generacím. Děláme to tak, že podnikáme konkrétní kroky, abychom byli co nejodpovědnější k životnímu prostředí.

Strategie udržitelnosti

Stát se společností bez odpadu, která uplatňuje hlavní principy cirkulární ekonomiky.

Naše strategický směr je založen na třech hlavních cílech:

1. Transformujte lineární ekonomický obchodní model tak, aby splňoval principy modelu cirklulární ekonomiky: omezte používání materiálů, optimalizujte zdroje, zvyšte používání recyklovaných materiálů a vypracujte programy zpětného odběru a možnosti recyklace na konci životnosti.

2. Přispívat k vytváření lepšího vnitřního prostředí a zdravějších budov navrhováním podlah se zaměřením na lidské zdraví, které jsou funkční, bezpečné, pohodlné a šetrné k životnímu prostředí.

3. Podporovat sociální spravedlnost a spravedlivé zacházení se zaměstnanci v dodavatelském řetězci prostřednictvím SA8000.

Abychom zajistili, že se naše Strategie udržitelnosti nebude promítat pouze do vzdálených horizontů, vytvořili jsme program s jasnými cíli a záměry, kterých chceme dosáhnout do roku 2025.

Strategie udržitelnosti_cesta vpřed

Program udržitelnosti 2025

Stanovení výzev a naše cesta

Náš program udržitelnosti pro rok 2025 jde daleko za fází životního cyklu produktu od vzniku po expedici a zahrnuje naše ambice v oblasti opětovného použití a recyklace, stejně jako schémata zpětného odběru a pilotní projekty pro získávání podlahových krytin zpět od spotřebitelů.

S naším programem udržitelnosti 2025 jsme zvolili přístup, který bere v úvahu celý životní cyklus, který daleko přesahuje to, co vyrábíme a prodáváme. Nedílnou součástí naší obnovené strategie je vývoj a design našich produktů, získávání, výroba, distribuce, péče o podlahy, údržba a opravy, stejně jako zpětný odběr odpadu z pokládky, opětovné použití a recyklace.

Přečtěte si více o stavebních výzvách

Cíle pro cirklulární ekonomiku

Zobrazení portfolia uhlíkově negativních produktů
• Překročit 70% pokles emisí CO2 mezi lety 2004-2021.

Využití obnovitelné energie
• Dosažení 100% využití obnovitelné elektřiny tam, kde je to možné
• Výrazné snížení spotřeby fosilních plynů

Stát se společností s nulovým odpadem
• Dosažení ≥ 95 % opětovného použití/recyklace odpadu z produktu
• Dosažení 100% opětovného využití/recyklace odpadu z kanceláří

Aktivně přispíváme k cirkulární ekonomice
• Zvýšení objemu prodeje v EU, který je spotřebitelem recyklován
• Zvyšování množství recyklovaného odpadu z pokládky v EU
• Zvyšování objemu podlahovin pro volnou pokládku, které da mohou znovu používat a prodávat v EU
• Navrhování pro recyklaci: zvýšení recyklovatelnosti prodávaných produktů
• Všechny produkty mají 20 % recyklovaného obsahu (nejlépe od spotřebitelů)

suroviny cirkulární podlaha

Cíle pro lidi, se kterými pracujeme

Zajištění etického a udržitelného řízení dodavatelského řetězce
Vyzýváme naše dodavatele, aby měli program udržitelnosti ke snížení jejich ekologické stopy. Silné zaměření je také na materiály získané pro zvýšení obsahu recyklovaného nebo biologického materiálu v našich podlahách.

Zajištění zapojení všech zaměstnanců do udržitelnosti
Náš program udržitelnosti 2025 zahrnuje školení o oběhovém hospodářství a udržitelnosti pro všechny zaměstnance. V zemích s vhodnou infrastrukturou navíc auta a jiná vozidla na leasing neobsahují fosilní paliva.

Zajištění, že jsme společensky odpovědná, různorodá a inkluzivní společnost s talentovanými zaměstnanci
Zavedli jsme politiku genderové, věkové, kulturní a fyzické diverzity a inkluze a udržujeme a zlepšujeme náš certifikovaný systém řízení sociální odpovědnosti SA8000.

sociální odpovědnost Forbo

Aktualizace našeho pokroku

Prostřednictvím našich výročních zpráv o udržitelnosti vysvětlujeme podrobně naši strategii.

Naše zprávy o udržitelnosti poskytují transparentní přehled o našem ekologickém, sociálním a ekonomickém chování, jak ji definuje Global Reporting Initiative. Sestavování zpráv vnímáme nejen jako nástroj pro podávání informací, ale také jako nástroj odpovědnosti. Pomůže nám to držet se aktivit odvozených z naší strategie udržitelného rozvoje a zlepšit naše celkové chování v oblasti udržitelnosti ve všech aspektech.

Prohlédněte si všechny naše publikace
Zpráva o udržitelnosti

Kontakt

Chcete se dozvědět více o naší strategii udržitelnosti, našich podlahových řešeních nebo jakémkoliv jiném tématu? Jsme tu, abychom vám pomohli!

Kontaktujte nás