Vyberte svou zemi

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Partnerství a certifikace

Prozkoumejte níže

Spolupráce

Forbo spolupracuje s důvěryhodnými partnery

Forbo Flooring Systems spolupracuje s mezinárodními asociacemi a orgány při zakládání pilotních projektů a aliancí, v nichž lze testovat a zavádět inovace a nové vývoje. Jsou zvláště cenné, pokud jde o vývoj pro cirkulární ekonomiku.

Spolupracujeme s evropskými institucemi, jako je European Resilient Flooring Manufacturers' Institute, Multilayer Modular Flooring Association, European Carpet and Rug Association a dalšími lídry v oboru, jako je Rada pro šetrné budovy, univerzity a inovativní start-upy. To vše za účelem neustálého zlepšování environmentálního profilu naší společnosti a produktového portfolia.

Společnost příběh udržitelnost

Certifikace SA8000 a ISO 14001

Řízená certifikace dodavatelského řetězce

SA8000 je mezinárodní, auditovatelný standard sociální certifikace založený na deklaraci lidských práv OSN. Definuje průmyslový a podnikový způsob měření sociální výkonnosti.

Prostřednictvím ISO 14001 používáme systém environmentálního managementu (EMS), který nám pomáhá s rámcem, který je třeba dodržovat při nastavování efektivního EMS.

Zjistit více

Společenská odpovědnost

Standard SA8000 je naším závazkem zajistit zaručené spravedlivé zacházení s pracovníky.

Náš program požadavků na dodavatele ukládá nároky na naše dodavatele jako právně závazný dokument. Náš přístup zahrnuje i úzkou spolupráci s jednotlivými dodavateli. To je realizováno prostřednictvím schůzek, návštěv na místě a hodnocení dodavatelů, které zahrnují audity prováděné našimi nákupčími nebo odpovědnými manažery.

Tato hodnocení zajišťují, že naši dodavatelé ve svém každodenním podnikání řádně dodržují lidská a pracovní práva, požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost při práci, cíle ochrany životního prostředí a odpovědné obchodní praktiky.

SA8000_raw materials

Ekologické značky

Ekologické značky a certifikace

V souladu s naší strategií udržitelnosti používáme různé transparentní certifikační systémy od nezávislých třetích stran po celém světě, abychom naše podlahové krytiny pravidelně kontrolovali a vyhodnocovali.

To je pro Forbo Flooring Systems pozitivní, protože nám to pomáhá upozornit na naši strategii udržitelnosti a identifikovat příležitosti ke zlepšení. Na druhou stranu je to také potvrzení pro naše zákazníky, protože tyto ekoznačky dokazují, že i odborníci na životní prostředí jsou přesvědčeni, že naše podlahové krytiny patří k nejudržitelnějším a nejvýkonnějším na trhu.

Zjistěte více o různých ekologických značkách, které byly uděleny našim produktům.

Přečtěte si více o ekologických značkách
Eco labels

Kontakt

Chcete se dozvědět více o našich partnerstvích, strategii udržitelnosti, podlahových řešeních nebo jakémkoliv jiném tématu? Kontaktujte nás!

Kontakt