Wybierz kraj

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

2. ZAOPATRZENIE I SUROWCE

Maksymalizacja wykorzystania zdrowych i zrównoważonych wykładzin podłogowych

Rozwiń

zrównoważone materiały

Przejrzystość zaczyna się od zadeklarowania wpływu na środowisko i zdrowie.

Dlatego dla naszych produktów dostępne są deklaracje środowiskowe zweryfikowane przez strony trzecie, takie jak LCA, EPD i HPD.

Aby stworzyć prawdziwie zrównoważone produkty, musimy upewnić się, że materiały, których używamy i sposób ich pozyskiwania, pozwalają nam zwrócić naturze więcej, niż bierzemy. Dlatego maksymalizujemy wykorzystanie zrównoważonych i odnawialnych surowców.

Theme 2 intro image

ZAOPATRZENIE I SUROWCE

PRZEJRZYSTOŚĆ ZACZYNA SIĘ OD ZADEKLAROWANIA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE

Aby upewnić się, że nasze produkty są w pełni zrównoważone, wyznaczamy najwyższe standardy w zakresie pozyskiwania i materiałów. Nasze produkty są weryfikowane przez strony trzecie za pomocą deklaracji środowiskowych, takich jak LCA, EPD i HPD. Naszym celem jest wykorzystywanie wyłącznie w 100% nieszkodliwych i identyfikowalnych surowców oraz zwiększenie ilości sprzedawanych w pełni biologicznych produktów. Oznacza to, że otrzymujesz produkty, które są całkowicie wolne od substancji toksycznych i ftalanów oraz pozyskiwane z naturalnych surowców, aby pracować ze środowiskiem, a nie przeciwko niemu.

Program wymagań dostawcy jest częścią naszych umów.

Odpowiedzialne pozyskiwanie

Odpowiedzialne zaopatrzenie oznacza dla nas prawdziwe zaangażowanie w globalną odpowiedzialność, reagowanie na obawy naszych głównych interesariuszy, przestrzeganie ram prawnych, przestrzeganie najlepszych praktyk i zarządzanie ryzykiem dostaw. Już w 2012 roku uruchomiliśmy nasz program wymagań dla dostawców, aby dalej rozwijać istniejące wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Program wymagań dostawców

Wymagania dostawców są integralną częścią umowy pomiędzy Forbo Flooring Systems a naszymi dostawcami i określają zarządzanie i kontrolę:

• Jakości
• Wpływu na środowisko
• Zwalczania korupcji
• Praw człowieka
• Zdrowia i bezpieczeństwa
• Odpowiedzialności społecznej (SA8000 standard)
• Ryzyka finansowego

Wymogi związane z jakością, środowiskiem i praktykami odpowiedzialnego zaopatrzenia są regularnie przeglądane i aktualizowane.

Ponadto pomagamy naszym dostawcom w realizacji programów redukcji emisji CO2, aby spełnić wiążące wymagania branżowe i pomóc nam stworzyć w pełni zrównoważony łańcuch dostaw.

Sourcing_raw materials

Certyfikat SA8000 i ISO 14001

Certyfikacja kontrolowanego łańcucha dostaw

SA8000 to międzynarodowy, podlegający audytowi standard certyfikacji społecznej oparty na Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Określa on ogólnobranżową i korporacyjną metodę pomiaru osiągnięć społecznych.

Poprzez ISO 14001 stosujemy System Zarządzania Środowiskowego (EMS), aby pomóc nam w ustaleniu ram, których należy przestrzegać przy tworzeniu efektywnego systemu zarządzania środowiskiem.

Surowce

Dążymy do zmniejszenia ilości surowców potrzebnych do wytworzenia naszych produktów.

Naszą preferencją i celem jest stosowanie naturalnych, odnawialnych materiałów lub materiałów, które są powszechnie dostępne.

Wyczerpywanie się zasobów to ważny temat w gospodarce o obiegu zamkniętym. Preferowaną opcją jest wykorzystanie zasobów naturalnych, które same się odnawiają i mogą być zbierane jako uprawy roczne. Gdy odnawialność nie wchodzi w grę, maksymalizujemy wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu i używamy surowców, które są bezpieczne i łatwe w recyklingu.

Dokładne pochodzenie wszystkich surowców można znaleźć w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (EPD), które są dostępne dla wszystkich naszych produktów.

Więcej informacji na temat EPD
Flax flowers_raw material linoleum

Produkty z recyklingu

Pozyskując nasze surowce, aktywnie poszukujemy alternatyw z recyklingu.

Na etapie produkcji dokładamy wszelkich starań, aby nie wytwarzać odpadów i aby powstające odpady zostały ponownie wykorzystane w składzie produktu. W 2021 r. średnia ważona ilość przetworzonych i ponownie wykorzystanych składników w naszych produktach wyniosła 23%.

Po zainwestowaniu w wewnętrzne rozwiązania w zakresie recyklingu, przechodzimy do naszego programu recyklingu Back to the Floor, w ramach którego odbieramy odpady instalacyjne i po-konsumenckie do recyklingu. Ponadto szukamy wydajnego recyklingu w innych produktach, gdy nie można go zastosować w naszych własnych produktach podłogowych.

Więcej informacji na temat recyklingu
Tessera carpet tiles_high recycled content

Maksymalizacja zrównoważonych materiałów

  • 100 %

    Otrzymujesz produkt podłogowy wykonany w 100 % z bezpiecznych, identyfikowalnych i nietoksycznych surowców.

  • 23 %

    W naszych produktach mamy średnio 23% materiałów pochodzących z recyklingu i zamierzamy zwiększyć ten udział. Otrzymasz ambitnego partnera i lidera w branży, który stale przechodzi na rozwiązania oparte na biotechnologii i zwiększa wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu.

  • 100 %

    Oferujemy w 100% przejrzyste informacje i dążymy do większej produkcji bezodpadowej. Deklaracje środowiskowe produktu są dostępne dla wszystkich naszych produktów.

Podłogi przyjazne dla środowiska i człowieka

Używamy tylko surowców zgodnych z naszą filozofią Compliance Plus; wybieramy surowce, które spełniają lub przewyższają ludzkie i środowiskowe normy bezpieczeństwa w naszej branży.

Bezpieczne produkty

Zapewnienie bezpieczeństwa naszych produktów zaczyna się od zakupu surowców, a następnie ich przetwarzania i produkcji. Przestrzegamy odpowiednich przepisów, w tym rozporządzenia Unii Europejskiej REACH i przepisów budowlanych. Przepisy te mają na celu ochronę zdrowia publicznego i środowiska naturalnego poprzez pełne uwypuklenie właściwości bezpieczeństwa substancji chemicznych i bezpiecznego obchodzenia się z chemikaliami.

W Forbo Flooring Systems przestrzegamy naszego programu Compliance Plus w zakresie bezpieczeństwa chemicznego, ograniczając i eliminując stosowanie wszystkich substancji regulowanych. Konkretnymi rezultatami naszej polityki jest przejście na plastyfikatory niezawierające ftalanów we wszystkich produktach winylowych i tekstylnych oraz fakt, że wszystkie nasze produkty mają obecnie niską lub bardzo niską emisję lotnych związków organicznych.

Safe flooring products

JAK RADZIMY SOBIE Z WYZWANIAMI BUDOWLANYMI

FAQ

Czy masz pytania na temat surowców i ich żródeł pochodzenia?

Zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami