Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Det bærekraftige selskapet

Et bærekraftig samfunn bygger på bærekraftige selskaper. Derfor er målet vårt vekst og økte markedsandeler med hensyn til omverdenen.

Forbo Flooring Systems, Assendelft

De tre delene av det bærekraftige selskapet

Vi har valgt å se på det bærekraftige selskapet fra tre retninger: bærekraftig vekst, bærekraftige relasjoner og bærekraftig historie.

Nedenfor kan du lese mer om hva vi gjør og vil gjøre for å forbedre det.

Bærekraftig vekst

Det å opprettholde en sterk økonomisk posisjon med en langsiktig, sunn vekst og varig lønnsomhet er sentralt for vår målsetning om å bli en bærekraftig organisasjon som kan bidra til et bærekraftig samfunn.

Samtidig jobber vi med spørsmål som fokuserer på sosial og miljømessig bærekraft, men som alltid settes i sammenheng med forbedringer og innovasjon i design, service, ytelse, omfang og kvaliteten på tilbudene våre til alle våre interessenter. Dette arbeidet må gjøres i tråd med visjonen og verdigrunnlaget som selskapet vårt er bygget på.

Man må også ta hensyn til de forpliktelsene som selskapsledelse innebærer, som risiko- og krisehåndtering, etiske retningslinjer og overholdelse av internasjonale lover og forordninger.

Hållbar integritet

Forretningsintegritet

Forbo arbeider for integritet, ærlighet og likestilling i alle aspekter av virksomheten, og vi krever det samme fra de vi gjør forretninger med, både direkte og indirekte. Ingen ansatte får direkte eller indirekte tilby, betale, kreve eller motta bestikkelser eller annen lignende betaling som kan tolkes som bestikkelse, i noen form.

Vi har også omfattende leverandørkrav som inkluderer tydelige normer for både håndtering av økonomi og kvalitet og etiske, miljømessige og sosiale spørsmål.

Disse kravene er basert på følgende internasjonale standarder:

• økonomisk risikovurdering iht. D&Bs risikoprofil (eller tilsvarende kilde)
• kvalitetsstyringsstandarden ISO 9001
• miljøstyringsstandarden ISO 14001
• FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
• SA8000-standarden for sosialt ansvar
• sikkerhetsstandarden ISO 18001

Vi skal aktivt fremme og oppmuntre til at produkter og tjenester som kjøpes inn, oppfyller vår bærekrafts- og kvalitetspolicy.

I Norge fokuserer vi våre innkjøp på selskaper som er miljøsertifiserte og Miljøfyrtårnsertifiserte bedrifter blir foretrukket.

Miljøfyrtårnsertifikat

Miljøfyrtårn liten

Bærekraftige relasjoner

Forbo arbeider for integritet, ærlighet og likestilling i alle aspekter av virksomheten, og vi krever det samme fra de vi gjør forretninger med. I alle relasjoner, både direkte og indirekte. Ingen ansatte får tilby, betale, kreve eller motta bestikkelser eller annen betaling som kan tolkes som bestikkelse.

Forbos etiske retningslinjer gjelder for alle våre medarbeidere, og de sier tydelig at selskapet ikke kommer til å delta i eller tolerere noen omtvistede eller korrupte forretningsmetoder. De etiske retningslinjene er en del av Forbos opplæringsprogram og er obligatorisk opplæring for alle berørte medarbeidere.

Innkjøpspolicy

Innkjøpspolicy

Vi kjøper råvarer, varer og tjenester på en måte som integrerer sosial rettferdighet, økonomisk ansvar og miljøhensyn. I Forbo er det et grunnleggende og lenge pågående engasjement for etisk handel, basert på overbevisningen om at virksomheten kan være både lønnsom og ansvarsfull.

Vi mener at det å danne betydningsfulle og langsiktige relasjoner med medarbeidere, kunder, leverandører og samfunnet er god forretningsskikk og det kundene våre forventer fra oss.

Dette er, og har alltid vært, det grunnleggende prinsippet i engasjementet vårt; «Corporate Social Responsibility».

Vi og våre samarbeidspartnere følger internasjonale retningslinjer.
Forbo jobber kontinuerlig med å finne løsninger for hele leveringskjeden og forretningspartnere som bidrar til bærekraft både i miljømessig og sosial sammenheng.

Vi har i mange år tatt utgangspunkt i konvensjonene fra internasjonale arbeidsorganisasjoner. Dette gjelder både vår kjernevirksomhet og hele vår globale leveringskjede. Vi forventer at samarbeidspartnerne våre også følger disse globale retningslinjene:

• sysselsettingen er av fri vilje
• organisasjonsfrihet og rett til felles forhandlinger
• sikre og hygieniske arbeidsvilkår
• forbud mot barnearbeid
• lønnen skal minst være på nivå med det lovfestede minimumskravet eller bransjestandarden
• arbeidstidene skal ikke være for lange
• forbud mot diskriminering
• regelmessig sysselsetting skal tilbys
• forbud mot hard eller umenneskelig behandling
• selskapet bidrar med ordentlig opplæring, bolig og helsetjenester om det er nødvendig

Sedan många år gör vi en anpassning och integration av konventionerna från internationella arbetsorganisationer

Lokale leverandører

Vår innkjøpspolicy er basert på fire ting:
- relevant sertifisering
- lave kostnader
- sikkerhet
- uavhengighet

Før en samarbeidsavtale blir inngått, utfører vi en analyse i flere trinn og en risikovurdering, inkludert miljømessige og sosiale risikoer for hver ny leverandør.

Når det er mulig, kjøper vi varer og tjenester fra lokale bedrifter. Men det finnes ingen direktiver som gjelder spesialbehandling av lokale leverandører eller leverandører fra bestemte land.

I Norge fokuserer vi våre innkjøp på selskaper som er miljøsertifiserte og Miljøfyrtårnsertifiserte bedrifter blir foretrukket.

Bærekraftig historie

Konsernets offisielle historie starter i 1928 med etableringen av Continentale Linoleum Union. Den besto av 3 linoleumsfabrikker i Tyskland, Sveits og Sverige. Den svenske fabrikken som het Linoleum AB Forshaga ble grunnlagt i 1896 mens det norske salgsselskapet har historie tilbake til Victoria Linoleumsfabrikk i Sandvika, grunnlagt i 1898 (se bildet under).

Unionen endret navn i 1974 til Forbo.

Forbo har de senere årene foretatt flere oppkjøp av ulike selskaper med fabrikker og vi har med dette fått et komplett produktsortiment. Fabrikkene ligger fortsatt i Europa mens markedsføring og salg foregår over hele verden.

Victoria liten

150 år med bærekraftige gulvmaterialer

Våre linoleumsgulv, som går under navnet Marmoleum, er selvsagt flaggskipet i gulvsortimentet vårt på mange måter. Ikke minst når det gjelder bærekraft.

Når og hvordan ble dette fantastiske materialet oppfunnet, som, hvis det hadde sett dagens lys i vår tid, hadde vært en revolusjon innen gulvbelegg? Jo, en mann ved navn Frederick Walton oppdaget linoleum og tok patent på produksjonsmetoden allerede i 1863. Ingrediensene var sagspon eller et mel av kork, kokt linolje, harpiks, tørkemiddel og fargepigment.

Bærekraftige referanser

Linoleum har på grunn av sine gode egenskaper blitt mye brukt, siden den er bærekraftig, varmeisolerende og lyddempende. Gulvmaterialet har funnet veien inn i et ufattelig antall bygninger verden over.

I dag finnes Marmoleum i en rekke offentlige bygninger over hele verden. Fra Operahuset i Oslo til det etnografiske museet – Musée du quai Branly – i Paris.

Vi har en egen side hvor du kan se en rekke referanser.

Referanser

Operahuset i Oslo