Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

RETUR AV AVFALL

I henhold til sirkulær økonomi og avfallspyramiden er det viktig å ha fokus på reduksjon, ombruk og materialgjenvinning.

Forbo Stories | Fabrikker og sirkularitet

«Så lenge jeg kan huske har vi jobbet med prinsippet om å redusere, fornye, gjenbruke og resirkulere, som i dag på en populær måte kommer til uttrykk i sirkulærøkonomimodellen. Å ha en bred portefølje av produktløsninger og bruke en stor mengde naturlige fornybare råvarer gir oss en fordel i å gå videre mot sirkularitet, men det er klart at vi ikke kan gjøre dette alene. Vi må jobbe sammen som industri og som produsenter.»

Jean-Michel Wins, Executive Vice President Flooring Systems

Forbos resirkulering i praksis

I Forbo er vi opptatt av å transformere alle våre lineære prosesser og produkter slik at de støtter sirkulær økonomi. Den sirkulære økonomien krever at vi endrer tankegangen. Dette starter i designfasen av våre produkter og dekker kilder til mer bærekraftige råvarer, effektiv bruk av energi og måter å redusere avfall på som en del av det første produktdesignkonseptet.

Vi bruker ressurser mer effektivt ved å endre måten vi designer produkter og produksjonsprosesser på. Er produktet den beste måten å dekke etterspørselen på? Kan vi bruke færre eller andre ressurser i produksjonen? Hvilke alternativer for ombruk, reparasjon og resirkulering bør vi vurdere i forkant av produksjonen?

Alle våre fabrikker har en ISO 14001-sertifisering, som har blitt den internasjonale standarden for design og implementering av et miljøledelsessystem. Det gjelder miljøaspektene ved våre aktiviteter, produkter og tjenester som vi kan kontrollere eller påvirke med tanke på et livssyklusperspektiv.

For å gi deg en bedre ide forklarer vi her noen av måtene vi samler, behandler og gjenbruker materialer på ved våre fabrikker.

Essensen i en sirkulær økonomi er å bevare naturressurser ved å beholde kvaliteten og verdien av produkter og råvarene de består av. Vi tror at biobaserte løsninger skaper en bedre fremtid for planeten vår. Når biobasert ikke er et alternativ gir sirkularitet det nest beste alternativet - så lenge påvirkningen av livssyklusen er målbart bedre.

Retur av avfall

Vi har et system for innhenting av avfall fra byggeplass;
BACK TO THE FLOOR.

Avfallet samles opp i storsekker og når sekken er full hentes den opp av transportør og fraktes tilbake til fabrikk.

Det vil være ulike sekker for linoleum, vinyl og tepper. Sekkene er merket både på norsk og engelsk for å sikre at avfallet blir sortert riktig.

På denne siden forklarer vi hvordan vi håndterer avfall som ny ressurs til våre produkter.

Back to the Floor

Produksjon av linoleum i Assendelft (NL) og Kirkcaldy (UK)

I Assendelft i Nederland utvikler, produserer og markedsfører vi linoleumsgulv, oppslagstavler og overflatemateriale for bl.a. møbler. Vår fabrikk i Kirkcaldy utvikler og produserer linoleumsfliser som Marmoleum Modular.

Marmoleum, vårt varemerke, er et produkt med lav miljøpåvirkning. Marmoleum er laget av naturlige råvarer og produsert i et moderne og effektivt produksjonsmiljø som benytter grønn elektrisitet. Produksjonen av dette unike gulvbelegget er faktisk karbonnegativ fra "vugge-til-port".

I våre linoleumsfabrikker blir mesteparten av linoleumsavfallet brukt om igjen i nye Marmoleum-produkter. Annet verdifullt fabrikkspill, som rester av jute eller møbellinoleum, tilbys til andre selskaper som gjenbruker avfallet til svært verdifulle eller sosialt ansvarlige produkter. Installasjonsspill blir også samlet inn og innlemmet i resirkulerings-systemet, noe som bidrar til 43% resirkulert innhold i Marmoleum.

Fabrikken Assendelft | resirkulering av kuttavfall Marmoleum

Produksjon av vinyl i Coevorden (NL), Reims (FR) og Giubiasco (CH)

Forbos vinylportefølje representerer topp moderne kvalitet og er produsert i ultramoderne og energieffektive produksjonsanlegg. Forbo Flooring i Coevorden produserer og utvikler gulv for bruk i bolig- og yrkesbygg, som Sphera, Novilon, Novilux, Step, Eternal og Allura.

Forbo Sarlino i Reims utvikler og produserer akustisk prosjektvinyl og Nålefilt. Vår fabrikk i Giubiasco produserer homogene vinylfliser og er på verdensbasis en sentral leverandør av ESD-gulvbelegget Colorex Plus og Colorex SD/EC.

Vinylbelegg er en del av vårt allsidige produktsortiment med forbedrede tekniske egenskaper. Vi har økt bruk av resirkulert og gjenbrukt innhold og det er gjort store fremskritt med overflatelakk og fargestoffer. Disse er i dag i hovedsak vannbaserte med ekstremt lave emisjoner og med fravær av skadelige stoffer. Vårt produkter er 100 % ftalatfrie og inneholder heller ikke spor av ftalater.

Coevorden resirkulering

Produksjon av Coral inngangsmatter i Krommenie (NL)

Forbo Flooring Coral i Krommenie er fabrikken der vi produserer Coral inngangsmatter. Mattene er designet med fokus på lav miljøbelastning fra produksjonen og bidrar også til enbærekraftig løsning i bygningen de installeres i, gjennom hele byggets levetid.

Våre inngangsmatter kan stoppe opptil 95 % av smuss fra å bli ført inn i bygningen. På denne måten kan inngangsmatter beskytte kvaliteten og utseendet på gulvene i lang tid, kutte ned på rengjørings- og vedlikeholdskostnader og bruk av vaskemidler. Vi bruker garn som er resirkulert fra gamle fiskenett for mange av våre Coral-kolleksjoner. Baksiden til våre Coral Welcome inngangsmatter er laget av resirkulerte PET-flasker.

Coral | gjenbruker fiskegarn

Produksjon av Tessera teppefliser i Bamber Bridge (Storbritannia)

Våre tuftede teppefliser i serien Tessera produserers i Bamber Bridge, Storbritannia. Det er den største kolleksjonen på verdensbasis som produseres på ett sted.
Med moderne maskinpark kan vi utvikle spesialiserte teppefliser som normalt er meget utfordrende å produsere.

Med et minimumsinnhold av gjenvunnet vekt på 57 % har våre Tessera teppefliser det høyeste resirkulerte innholdet på markedet. Eksempelvis Create Space 1 har et resirkulert innhold på 75 % av totalvekt.

Vi designer mønstre slik at teppeflisene blir enklere å skifte ut når behovet melder seg. Vi eksperimenterer også med nye sirkulære løsninger for å sikre optimal gjenvinning.

Tessera tilfeldige fliser

Produksjon av Flotex planker og fliser i Ripley (Storbritannia) og Chateau Renault (FR)

På vår fabrikk i Ripley produserer vi Flotex banebelegg og fliser. I 2001 eliminerte vi nesten bruk av deponi ved å installere det første resirkuleringsanlegget i sitt slag for å konvertere avfall til tepper med høy ytelse. I dag behandler dette anlegget nesten 50 tonn avfall i uken.

Ved vår fabrikk i Chateau Renault produserer vi vår spesielle Flotex Vision HD og en rekke designerkolleksjoner. Fabrikken har digitale printere som produserer skreddersydde design på hvit Flotex banevare.

Våre Flotex-kolleksjoner er forskjellige fra konvensjonelle tepper i banevare og fliser. De er laget av 6.6 nylonfibre med en ugjennomtrengelig bakside som skaper en tett og behagelig overflate som også er sterk og robust. De modulære løsningene inneholder en høy prosentandel resirkulert materiale.

Ripley fabrikken | kanttrim

Men det stopper ikke der...

Sirkularitet spiller fortsatt en stor rolle i våre bærekraftsmål for fremtiden. Vi ønsker å fortsette å bidra til sirkulær økonomi ved å øke resirkulerbarheten til produktene vi tilbyr markedet og ved å benytte resirkulert innhold i størst mulig grad.

Selvfølgelig stopper det ikke der. Vi ser på muligheten til å benytte avfall fra «gamle» gulv, noe som kan være en stor utfordring hvis de har vært installert med lim. Det kan også være gulv som inneholder kjemikalier som vi ikke vil ha tilbake i nye gulv. For å løse dette for fremtiden tilbyr vi nå vinylbelegg i både fliser og baneformat for yrkesbygg som ikke limes til underlaget uten at det går utover prestasjonen til gulvet. Da løser vi mye av utfordringene knyttet til det å utnytte avfall fra gamle gulv.

Vil du vite mer? Les alt om vårt "Bærekraftsprogram 2025" og våre sirkularitetsmål for de neste fem årene:

FORBOS BÆREKRAFTSPROGRAM FOR 2025