Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Creating better environments

Vi lager enestående gulv som virkelig er bærekraftige, fra måten de er laget på til måten de fungerer på. De er bra for mennesker, bra for bygninger og bra for miljøet.

Lev fremtidsrettet med Marmoleum

Bærekraft

Bærekraft som kjernevirksomhet

Allerede da vi begynte å lage gulvbelegg, som startet med linoleum for mer enn 100 år siden, hadde vi en visjon om å skape bedre omgivelser for alle mennesker enten de er på jobb, oppholder seg i sin bolig, er i aktivitet, slapper av, lærer eller leker. I dag har vi et mye større utvalg, men vi er like lidenskapelig opptatt av bærekraftige gulvbelegg.

Gjennom år med tett kontakt med kunder og sluttbrukere har vi fått en forståelse av omgivelsene i byggene og påvirkningen produktene våre har på dem. Basert på dette fokuserer vi på å fremme produkter og løsninger som har en livssyklus som overholder den sirkulære økonomimodellen.

Vi driver transparent virksomhet i tråd med det vi ønsker å oppnå henhold til bærekraftstrategien vår.

Derfor kan vi skilte med den mest ansvarlige og bærekraftige porteføljen av toppmoderne gulvbelegg til deg og omgivelsene dine, uansett hvor du befinner deg.

Til syvende og sist er det prioriteringene våre som betyr noe. Hva vil arven vår være?
Tapte muligheter eller økologisk bærekraft og velvære?

Transparent informasjon, verifisert av tredjepart

Det er avgjørende å være transparent for å oppnå bærekraft. Det å være transparent krever at bedrifter deler informasjon om innholdet i produktene deres, hvordan de er laget og hvilken påvirkning de kan ha på miljøet, brukerne og samfunnet. Allerede i 1996 begynte Forbo Flooring Systems å jobbe med Leiden University i Nederland for å etablere en gjennomsiktig oversikt over alle mulige påvirkninger linoleumproduktene våre kan ha. I dag tilbyr vi informasjon om påvirkningen for alle Forbo-produkter gjennom livssyklusanalyser (LCA) og miljøproduktdeklarasjoner (EPD), som er verifisert av en tredjepart.

EPD for åpenhet

... en komplett produktportefølje med 100 % åpenhet gir kundene den mest bærekraftige løsningen.

Oversikt over elementer i LCA-prosessen

Alt begynner med en livssyklusanalyse (LCA)

En livssyklusanalyse er et omfattende system for å måle hvordan produktets levetid påvirker miljøet. Målingen er standardisert og den samme for alle typer produkter. Systemgrenser, datakvalitet og vektingsfaktorer spiller en rolle i den generelle analysen, og LCA-ene våre godtas når de har blitt verifisert av en uavhengig tredjepart.

Miljødeklarasjoner

Det lages LCA-er for produktkategorier, mens miljømessige produktdeklarasjoner (EPD-er) går ett skritt videre ved å fastsette LCA-en for et bestemt produkt. Forbo Flooring Systems var et av de første selskapene i verden som innførte komplette EPD-er for alle produkter og kolleksjoner. Med EPD-ene overgår vi standarden i markedet. Våre EPD-er inneholder også en transparent erklæring om påvirkning på menneskers helse og økotoksisitet. Du finner miljødeklarasjonene i nedlastingssenteret

EPD for Marmoleum

vi er også transparente når det gjelder påvirkning på menneskers helse og økotoksisitet i EPD-ene våre, vi gjør vårt ytterste for å minimere påvirkningen på jorden og menneskene som lever på den

alle EPD-ene våre gjennomgås av en uavhengig tredjepart Mer informasjon om UL som vår tredjepart for EPD

Tessera Struktur teppefliser

Årsrapport om bærekraft

Vi ga ut den første årsrapporten om bærekraft så langt tilbake som i 2005. Den inneholdt informasjon om produksjonsstedene og produktporteføljen.

I dag utarbeides årsrapporten om bærekraft i henhold til GRI-retningslinjer, og dekker alle aspekter ved den tredelte bunnlinjen – de miljømessige, sosiale og økonomiske sidene som underbygger en konsekvent strategi for å nå bærekraftsmålene som vi har satt oss i miljøstyringssystemene våre.

Under årsrapport om bærekraft kan du lese våre årsrapporter om bærekraft som vi startet med allerede i 2009 eller last ned de nyeste i blokken under.

 • 2021 Forbo Flooring Systems Sustainability Report

  Last ned
  Bærekraftsrapport 2021

 • [Forbos bærekraftsrapport 2020]

  Last ned
  Bærekraftsrapport 2020

 • Forbo_sustanability_report 2019

  Last ned
  Bærekraftsrapport 2019

 • Forbos bærekraftsrapport 2017

  Last ned
  Bærekraftsrapport 2017

Samarbeid og partnerskap

Forbo Flooring Systems samarbeider med internasjonale foreninger og organer for å få i stand pilotprosjekter og allianser der nyskapinger og nyvinninger kan testes og lanseres. De er særlig nyttige når det gjelder å utvikle seg med tanke på den sirkulære økonomien.

Vi samarbeider med europeiske institusjoner som f.eks. European Resilient Flooring Manufacturers' Institute, Multilayer Modular Flooring Association, European Carpet and Rug Association og andre industriledere som Green Building Council, universiteter og innovative nyetableringer.

Alt gjøres for hele tiden å forbedre miljøprofilen til både selskapet og produktporteføljen.

Håndtrykk
miljøanbefalinger

Miljøansvar

Mange av produktene har høye miljø- og helseanbefalinger som spenner fra Red List Free, Der Blaue Engel, Nordic Swan Ecolabel – Svanemerket til TUV og mange, mange flere. For selskapene er det også viktig å vise ansvar. I 2019 mottok Forbo Flooring Systems følgende bærekraftpriser:

Tyskland – Prüfsiegel für Gesicherte Nachhaltigkeit
Kvalitetsmerket for sikret bærekraft tildeles av Deutsches Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie, og berømmer alle aspekter ved en bærekraftig virksomhet fra «A til Z».

Norge – Årets Miljøfyrtårn 2019
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifiseringsordning for virksomheter som ønsker å dokumentere egen innsats for miljøet og vise samfunnsansvar.

Engasjement

Engasjement og forvaltning

Forbo Flooring Systems har vært blant de fremste når det gjelder bærekraftig entreprenørskap i mer enn tre tiår. Vi var de første til å bruke miljødeklarasjoner (EPD). Dette er fortsatt vår transparente metode for å beregne hvordan råvarer og prosesser – og produktets livssyklus – påvirker miljøet. Vi har en langsiktig visjon for bærekraftighet som har ført til et første konkret skritt i strategien for 2020–2025. Vi følger en policy om «Compliance Plus», som skaper et stimulerende og innovativt miljø som fører til geniale løsninger og unike, bærekraftige funksjoner.

i vår policy om "Compliance Plus" forplikter vi oss til å overgå myndigheters forskrifter og krav

Strategi for bærekraft

Forbos strategi for bærekraft har en horisont: Vi har ambisjoner om å ha mestret utfordringene knyttet til sirkulær økonomi og å bli et selskap med null avfall. Det er ennå ikke helt klart hvordan regjeringer og lovgivning vil påvirke fremdriften i årene som kommer. Men for å oppfylle de langsiktige ambisjonene, vet vi at vi må iverksette nødvendige tiltak nå.

Derfor har vi startet vårt Bærekraftsprogram 2025. Dette programmet fastsetter tiltakene som må gjennomføres i løpet av de første fem årene til slutten av 2025 for å oppnå ønsket fremdrift i målene vi har satt oss. Det er syv hovedmål i kategoriene Sirkulær økonomi og Mennesker. Du finner mer informasjon om disse hovedmålene under fanen Målene våre på denne siden.

Logo for Bærekraftsprogram
Logo for SA 8000

Sosial ansvarlighet

SA8000-standarden er vår forpliktelse til å realisere en garantert rettferdig behandling av arbeidstakere. Programmet for leverandørkrav stiller krav til leverandørene våre som et juridisk bindende dokument. Tilnærmingen vår innebærer også tett samarbeid med enkeltstående leverandører. Dette vil vi oppnå gjennom møter, besøk på stedet og leverandørvurderinger som omfatter revisjoner utført av våre innkjøpere eller ansvarlige ledere. Disse vurderingene sikrer at leverandørene følger menneske- og arbeidsrettigheter, krav til helse og sikkerhet på arbeidsplassen, mål knyttet til miljømessig ytelse og ansvarlig forretningspraksis i den daglige virksomheten. Mer informasjon

Miljøvennlige designprinsipper

Når det gjelder produktdesign og produksjon, følger Forbo Flooring Systems prinsippet om å redusere, gjenbruke, resirkulere og fornye for alle kolleksjonene. Designprosessen står sentralt når det gjelder å redusere råvarekrav, gjenbruke fabrikkavfall, resirkulere gamle produkter og bruke fornybare råstoff. Å følge miljøvennlige designprinsipper innebærer også å ha prinsipper for sirkulær økonomi i tankene under arbeidet. Gjennom dette strekker fokuset seg til muligheter for produktkonstruksjon, og inkluderer løsninger ved endt levetid. Forbos egne designere er de virkelige opphavspersonene bak miljøprofilen vår.

virkelig bærekraftig gulvbelegg starter i designfasen gjennom et tankesett med reell omsorg for fremtiden

råvarer som ble brukt i 2019

Redusere og fornye

Utarming av ressurser er et viktig tema.

Den foretrukne løsningen er å bruke naturressurser som fornyer seg selv og som kan høstes som årlige avlinger. Deretter følger fornybart og resirkulert materiale. Forbo Flooring Systems måler ytelsen, og forsøker kontinuerlig å forbedre disse forholdene.

Resirkulere og gjenvinne

Fokuset på gjenvinning og resirkulering har ført til veldig gode resultater de siste årene. Vi har økt det resirkulerte innholdet i det omfattende utvalget av produkter, som f.eks. Marmoleum, Allura og Eternal. Vi kan med stolthet fortelle at vi har en bred portefølje av produkter som inneholder et høyt nivå av resirkulert eller gjenvunnet innhold. Som et resultat av engasjementet vårt kommer det et stadig større utvalg av gulvløsninger som er egnet for ombruk, slik at de passer inn i den fremtidige sirkulære økonomimodellen. Porteføljen dekker et bredt spekter av bruksområder i flis-, planke- eller baneformat. Ingen av disse innovative gulvløsningene krever lim, samtidig som de kan yte under krevende forhold og er enkle å fjerne ved slutten av levetiden. Prosjektvinyl som banevare Modul'up limfri banevare i vinyl i 3 versjoner: Decibel (19 dB), Compact og T.E for fuktige undergulv Luksuriøse vinylfliser Allura limfrie fliser og planker i 3 versjoner: Click, Puzzle og Ease ESD og industrigulvbelegg Colorex fliser i 3 versjoner: Pluss EC, Plus Basic og Plus R10 Inngangsmatter Coral Click.

resirkulert og gjenvunnet 2017–2019
Redusere CO2-utslipp

Med ønske om å snu klimaendringer

Ved hjelp av LCA dokumenterer Forbo klimagassutslippene fra «vugge til port» for alle produktene sine.

Dette omfatter hele kjeden fra råvareutvinning og -bearbeiding, transport til produksjonsstedet, produksjon og etterbehandling av produktet frem til det er klart til å sendes til kundene.

I fjor målte hele Forbos portefølje i gjennomsnitt 0,27 kg CO2 per produsert kg. Dette tilsvarer en kjøretur på 4 til 6 km med en middels stor elbil. Vi jobber hele tiden med å redusere dette tallet.

En portefølje som oppfyller miljøvennlige designprinsipper

Vi måler andelen resirkulert innhold i alle produktkategoriene med sikte på å øke det der det er mulig. Med tanke på avfallet ved fabrikkene, ser vi på ulike måter å øke resirkulert innhold i alle produktene. Dette gjøres ikke bare ved å endre oppskrifter, men også ved å innføre nye produksjonsteknikker.

PVC-mikronisering er ett av konseptene som virker lovende, og som viste seg å fungere i noen av pilotprosjektene som vi gjennomførte i 2019.

Den kontinuerlige forbedringen for å redusere avfall innebærer å legge om til digitale utskriftskonsepter der det er mulig.

Resirkulert og gjenbrukt

Den sirkulære økonomien

Den sirkulære økonomimodellen er en nødvendighet

Biobaserte løsninger skaper en bedre fremtid for planeten vår. Når biobasert ikke er mulig, er sirkularitet det nest beste alternativet – så lenge livssyklusens påvirkning er målbart bedre. I Forbo jobber vi for å endre alle lineære prosesser og produkter, slik at de støtter den sirkulære økonomien.

De viktigste fokuspunktene i overgangen er: • fremme bruk av fornybare ressurser • maksimere produktbruk • gjenvinne materialer og avfall

vi ser det som vår plikt å bidra til den sirkulære økonomien med gulvløsningene våre

Sirkulær økonomimodell

Kilde: PBL Environmental Assessment Agency

Sirkularitet er utfordrende

Den sirkulære økonomien krever at vi tenker på en annen måte. Det hele starter i produktenes designfase. Dette dekker innkjøp av mer bærekraftige råvarer, effektiv bruk av energi og måter å redusere avfall på som en del av det opprinnelige produktdesignkonseptet.

For det andre er det viktig å sørge for at produktene utnyttes maksimalt, slik at det ideelt sett blir en tjeneste. Det sikres at produktet kan resirkuleres og gjenvinnes i sluttfasen av levetiden.

Dette konseptet omfattes av begrepet «utvidet produsentansvar».

Sirkulær-logo
Logo for Tilbake på gulvet

Back to the floor

Forbo tilbyr å ta tilbake avfallet (installasjonsspill) etter legging av gulvet der det er fornuftig med tanke på logistikk og miljøpåvirkning.

Avfall fra forbruker er en langt større utfordring for bransjen når det gjelder innsamling og transport, samt valg og bearbeiding. Forbo har en aktiv rolle i bransjeforeningen for gulv for å finne en felles løsning for utnyttelse av avfall generelt, både installasjonsspill og gamle gulv som skal erstattes.

Forbo Flooring Systems er en aktiv deltaker i EU-finansierte Circular Flooring Project, som tar sikte på å utvikle et pilotprosjekt slik at det kan bli mulig å resirkulere vinylavfall etter forbruker til nye PVC-granulater. For å være klare til å oppnå dette tilbyr vi løsninger for løslegging som legger til rette for «ren» resirkulering etter forbrukeren.

Recovinyl

Forbo Flooring Systems tar aktivt del i det europeiske Recovinyl-prosjektet. Dette prosjektet tar sikte på å øke resirkuleringen av vinylgulv ved å øke volumet av resirkulert PVC og styrke bruken av vinyl etter forbrukeren.

Det fokuseres på teknologiutvikling for resirkulering, sorteringsteknologier og innsamlingsmåter. Mer informasjon om Recovinyl

Recovinyl
logo for karbonnegativ

På vei til å bli karbonnegativ

Generasjonen vår er den siste som kan bremse eller snu dagens klimautvikling. Hvis vi ikke iverksetter drastiske tiltak i dag vil det bli betydelig vanskeligere og dyrere å gjøre det i fremtiden. Det verste scenarioet er at klimaendringene vil bli uomstøtelige.

En positiv endring er mulig hvis vi bruker ansvarlige materialer og iverksetter ansvarlige tiltak. Blant andre aspekter streber den sirkulære økonomimodellen etter å oppnå et karbonnøytralt miljø som til syvende og sist vil snu økningen av den globale oppvarmingen.

Vi har ikke tro på at bruk av klimakompensasjon (kjøp av CO2-sertifikater, skoger, osv,) er en god løsning. I stedet bør vi satse på å redusere CO2-utslipp gjennom hele produktets levetid.

Forbos linoleum er et godt eksempel.

Velvære

Sunne interiører

Gulvbelegg finnes overalt i interiører. De er allestedsnærværende fra det øyeblikket du står opp av sengen, tar deg en dusj, spiser frokost, drar til skole eller jobb, slapper av, driver med idrett, spiser ute, danser, blir underholdt, osv. Gulvbelegg gir komfort, sikkerhet, reduserer støy, danner en hindring mot allergier og skaper en generell følelse av velvære. Gulvene våre dekker hele spekteret. Rullene og flisene vi leverer skaper bedre miljøer: områder som får deg til å føle deg komfortabel, trygg og sikker.

Bygningens dynamikk

Sunne bygninger er i stor grad en del av bærekraftig utvikling – bærekraftig utvikling der enkeltpersonen står i sentrum.

Filosofien om sunne interiører uttrykkes i vår designfilosofi, «Bygningens dynamikk». Vi bruker dette til å sørge for det mest hensiktsmessige gulvbelegget til hvert sted. Derved oppnås bygninger med tiltalende utforming som varer lenger og er lettere å tilpasse til de som oppholder seg der.

Det er ikke nødvendig å pusse opp bygninger og interiører med tidløse løsninger fullt så ofte, og dermed er det mulig å redusere miljøbelastningen, spare penger og redusere avfall.

Bygningens dynamikk – motta
logo for et sunt miljø innendørs

Et sunt miljø innendørs

I dag bor mer enn halvparten av verdens befolkning – over 54 % – i byområder. I gjennomsnitt tilbringer vi rundt 80–90 % av tiden innendørs, og dette vil bare øke. Inneklimaet og oppmerksomheten som rettes mot miljøvennlig arkitektur og sunne bygninger, blir mer fremtredende.

Ettersom gulvene våre er en del av omgivelsene innendørs der folk bor, møtes og jobber, ser vi det som vår oppgave å utforme og tilby produkter som bidrar på en positiv måte til hver enkelts helse og komfort. • gulvene er garantert frie for forbudte giftige stoffer • gulvene har lave til praktisk talt null produktutslipp • produktene inneholder ikke ftalater • porteføljen byr på velprøvde løsninger mot allergener og fint støv

** et sunt inneklima begynner med gulvbelegg som er virkelig trygge for folk på alle måter**

Alle sansene dine

Gulvbelegg spiller en viktig rolle i samspillet mellom en person og innemiljøet.

Under forskning utført av Forbo Flooring Systems laget vi en rekke rom – hvert med en forskjellig type gulvbelegg – og målte hjerneaktiviteten. Denne viste tydelig hvordan syn, berøring, lukt og lyd kan vekke de fem sansene. Dette har betydning for valg av gulvbelegg som brukes til offentlige steder, kontorer, skoler, helseinstitusjoner, fritid og overnatting, m.m.

Designfunksjonene er viktige for et gulv, inkludert farge og lysrefleksjon, men også struktur, følelse, utslipp, lukt og lyd.

5 senses_well-being

å velge riktig gulvløsning kan ha betydelig innvirkning på folks velvære

Marmoleum Fresco 3259

Design

Design er én av de viktigste faktorene når det gjelder å skape en følelse av velvære.

Gulvdesign uttrykker ikke bare fremtoningen og dynamikken på kontoret eller i hjemmet – design kan også brukes til å få institusjonsbygg til å se ut og føles mer som et hjem. Personalisering med digital utskriftsteknikk gjør at vi kan produsere spesielle gulvbelegg der design, farge og størrelse på gulvet kan lages i henhold til kundens spesifikasjoner. På denne måten kan arealer gjøres personlige og bli et verdifullt aspekt ved innemiljøet.

Gulvbelegg har evnen til å reflektere naturlig lys, slik at rommene føles åpne og lyse. Vi leverer NCS-fargekoder og opplysninger om lysrefleksjon for alle kolleksjonene, slik at designere enkelt kan blande og sette sammen farger og materialer.

Surestep Original sikkerhetsvinyl
Sarlon akustisk vinyl

Støy

Støy er en annen komfortfaktor.

Uønskede og irriterende lyder er én av de vanligste årsakene til uro og ubehag. Derfor måler vi alltid forholdet mellom støt og desibel for gulvbeleggene våre.

Basert på dette kan vi gi råd om det optimale gulvbelegget for å redusere lyden av støt mot gulvet i etasjen under og løsninger for omgivelsene der du jobber. Mer informasjon om våre akustiske gulvbelegg

Følbarhet og komfort

Følbarhet er åpenbart en viktig faktor for gulvet under føttene dine.

Om du velger et mykt, hardt eller fjærende gulv, kan få deg til enten å føle deg komfortabel og avslappet eller aktiv og i stand til å yte.

Forbos portefølje av gulvbelegg tilbyr en rekke alternativer, som passer til alt fra gange til trafikk i bevegelse og stor belastning.

Mer informasjon om våre gulvprodukter

Flotex Vision – kjennes ut som et teppe

Målene våre

Veivalg for de neste 5 årene

Vårt Bærekraftsprogram 2025 er utviklet for å sette i gang Forbo Flooring Systems' strategi for bærekraft.

Bærekraftsmålene for 2025 forklares for hvert av de syv hovedområdene i kategoriene sirkulær økonomi og mennesker.

bærekraftsprogram 2025
Forbos Den grønne veien

Mål for den sirkulære økonomien

Fremvise en karbonnegativ produktportefølje
• Oppnå en betydelig reduksjon i CO2-utslipp på stedet innen 2025
Bruke fornybar energi
• Oppnå fornybar strømforbruk der det er mulig
• Sterk reduksjon i bruken av fossilgass
Bli et selskap med null avfall
• Øke ombruk/gjenvinning/resirkulering av produktavfall
• Oppnå 100 % kildesortering av kontoravfall
Bidra aktivt til den sirkulære økonomien
• Øke volumet av salget i EU som resirkuleres etter forbruk
• Øke mengden avfall i EU som resirkuleres etter legging
• Øke salgsvolumet som brukes på nytt og videreselges i EU
• Utforme med tanke på resirkulering: øke muligheten til å resirkulere produktene som selges
• Alle produkter har resirkulert innhold (fortrinnsvis etter forbruker)

Mål for personene vi jobber med

Sikre etisk og bærekraftig administrasjon av forsyningskjeden
• Henvende oss til leverandørene og be dem om å ha et bærekraftsprogram for å redusere miljøavtrykket sitt
• Fokusere på materialene som anskaffes for å øke resirkulert eller biobasert innhold
Sikre at alle ansatte er involvert i bærekraft
• Gi alle ansatte opplæring i sirkulær økonomi og bærekraft
• Bærekraftsprogram er implementert og leder for programmet er utnevnt
• Leiebiler og andre kjøretøy bruker ikke fossilt drivstoff i land med tilrettelagt infrastruktur
Sikre at vi er sosialt ansvarlige, mangfoldige og inkluderende
•Mangfold når det gjelder kjønn, alder, kultur og fysikk er implementert samt policy for inkludering
• Vedlikeholde og forbedre vårt SA8000-sertifiserte administrasjons-system for sosial ansvarlighet

Bærekraft for ansatte

Produkter

Et bærekraftig sortiment

På grunn av engasjementet for bærekraft har Forbos sortiment noen virkelig unike bærekraftige løsninger. Ta for eksempel Marmoleum gulvbelegg, som er CO2-nøytrale uten klimakompensasjon når de forlater fabrikken. Vinylgulvene som virkelig er trygge å bruke og med gode løsninger for løslegging, klare til sirkulær økonomi. Teppene som har et høyt resirkulert innhold, spesielt teppeflisene som oppnår et resirkulert innhold på 56 vekt-%. Og sist, men ikke minst Coral inngangsmatter, som er laget med Econyl-garn hentet fra forlatte fiskegarn. Finn ut mer om produktporteføljen vår ved å klikke på koblingene nedenfor.

Logo for hurtiggulv

En imponerende portefølje av gulv for løslegging

Aldri før har vi hatt et bredere spekter av løsninger for produkter som kan legges løst. Vi leverer produkter for løslegging i bane-, planke- og flisformat. Produkter for løslegging sparer ikke bare tid og penger under legging – teknologien gjør renoveringsarbeid enklere fordi brukte gulv kan fjernes uten behov for å bli kvitt lim og avrettingsmasse.

Disse produktene for løslegging kan enkelt resirkuleres, og de er derfor helt sirkulære. Forbo leverer produkter for løslegging i kategoriene Marmoleum og vinyl samt tekstil.mer informasjon om våre løslagte gulv

Marmoleum: naturlig og CO2-nøytral

Marmoleum, Forbos linoleumsmerke, er virkelig en miljøslager.

Produksjonen av dette gulvbelegget, som er laget av naturlige råvarer og fremstilt i et moderne og effektivt produksjonsmiljø som går på grønn strøm, er faktisk karbonnegativ fra vugge til port.

**For eksempel reduserer 10 000 m2 Marmoleum (2,5 mm) CO2-utslippene med 400 kg uten klimakompensasjon!

Les mer om vår CO2-nøytrale Marmoleum

Marmoleum Marbled Fresco
Sarlon akustisk vinyl

Vinyl: ytelse på høyt teknisk nivå

VInylbelegg er en del av et allsidig utvalg av produkter med tekniske og bærekraftige egenskaper som i løpet av årene har gått gjennom en metamorfose.

Forbos vinylportefølje står for kvalitet på høyt teknisk nivå og fremstilles ved ultramoderne og energieffektive produksjonsanlegg.

I tillegg til å forbedre resirkulert eller gjenvunnet innhold er det gjort fremskritt når det gjelder overflater og fargestoffer, som i dag er flytende, mens produktutslipp er redusert til nesten null, og skadelige stoffer er eliminert.

Vi tilbyr en komplett portefølje av vinylgulv til yrkesbygg uten ftalater.

Flotex: høyteknologiske tepper

Konvensjonelle tepper i form av banevare og flis er laget av tuftet garn og deretter påført lateks eller bitumen på baksiden.

Forbos Flotex-kolleksjoner skiller seg ut.

De er laget av 6,6-nylonfibre med en ugjennomtrengelig bakside som danner en tett, komfortabel overflate som også er robust og elastisk. Flotex er tilgjengelig som banevare, planker og fliser.

De modulbaserte løsningene inneholder en høy prosentandel resirkulert materiale. Flotex er både hygienisk og vaskbar, og er et eksempel på typen nyskaping som åpner opp nye segmenter for tepper. Ikke bare innen overnatting, i fritidslokaler og på kontorer, men også i omsorgs- og pleieinstitusjoner, skoler og offentlige bygg.

Mer informasjon om Flotex tepper

Flotex Colour tekstilgulv
Tessera Layout & Outline teppefliser

Teppefliser: laget for ombruk og gjenvinning

Forbos portefølje av teppefliser består av resirkulert garn og modifisert bitumen.

Målt i vekt har teppeflisene våre det høyeste resirkulerte innholdet i bransjen. I gjennomsnitt når prosentandelen resirkulert innhold hele 56 vekt-%.

Når gulvet utformes, lager vi fliser som legges tilfeldig slik at delene av gulvet som opplever høy trafikk, kan erstattes uten at dette påvirker det generelle designet.

Vi eksperimenterer med løsninger for endt levetid, spesielt de som omfatter å skille flisenes tekstilsjikt fra baksiden.

mer informasjon om våre teppefliser

Inngangspartier: din beste forsikring for å bevare flotte gulv i bygningen

Inngangspartier med riktig utforming er ikke bare en bærekraftig løsning i seg selv – de bidrar også til å gjøre bygningen der de brukes bærekraftig gjennom hele bygningens livssyklus.

Inngangsmattene våre kan hindre opptil 95 % av smusset i å bli dratt inn i bygningen. På denne måten kan inngangsmatter beskytte et interiør kvalitetsmessig, forlenge bruken av et gulv og kutte ned på rengjørings- og vedlikeholdskostnader samt bruk av vaskemidler.

Vi benytter garn som er oppsirkulert fra gamle fiskegarn i en rekke av kolleksjonene. En virkelig bærekraftig løsning.

Mer informasjon om våre inngangsmatter

Coral Welcome inngangsmatte