Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Det bærekraftige samfunnet

«Vi skal bidra aktivt til et bærekraftig samfunn ved å ta et tydelig sosialt ansvar for enkeltmennesket.»

Det bærekraftige samfunnet

Begge deler til ett bærekraftig samfunn

Vi har valgt å se på det bærekraftig samfunnet ut ifra to retninger: Bærekraftig medarbeideransvar og bærekraftig samfunnsansvar.
Nedenfor kan du lese mer om hva vi gjør og vil gjøre for å forbedre det.

Bærekraftig medarbeideransvar

Forbo har over 3000 medarbeidere i 32 land.

En av våre suksessfaktorer er evnen til å tiltrekke oss, beholde og utvikle kompetente medarbeidere som gjennom motivasjon og engasjement bidrar til en sterk og bærekraftig utvikling. På Forbo jobber vi kontinuerlig for å styrke samfunnsansvaret vårt gjennom tiltak innen alle aspekter av bærekraft, ikke minst for det sosiale aspektet.

Globalt jobber vi med SA-8000 (Social Accountability International standard), verdens første tredjepartsstandard for menneskerettigheter og gode arbeidsplasser innen alle industrielle sektorer. Vi har inkludert SA-8000-standarden i leveringsvilkårene våre, og vi kontrollerer stadig at standarden overholdes.

9 kjerneverdier

SA-8000 har 9 kjerneelementer for å beskytte menneskerettigheter globalt:

• forbud mot tvangsarbeid
• organisasjonsfrihet og rett til felles forhandlinger
• sikkert og hygienisk arbeidsmiljø
• forbud mot barnearbeid
• lønnen skal minst være på nivå med det lovfestede minimumskravet
• arbeidstidene skal ikke være urimelige
• forbud mot diskriminering
• regelmessig sysselsetting skal tilbys
• forbud mot streng eller umenneskelig behandling

Arbeidsmiljø

Våre medarbeidere er avgjørende for Forbos suksess.

Mennesker som produserer og selger gulvene våre, som ser forbedringspotensial, har nye ideer og drives av å kunne gjøre ting enda bedre. Ikke minst når det gjelder bærekraft.

Forbos oppgave er å utnytte alles potensial ved å oppmuntre til selvtillit og initiativ. Både som individ, som team og som en viktig del av selskapet. Dette oppmuntres gjennom en organisasjon som oppfordrer til dialog. Målet er tydelig.

Våre medarbeidere skal oppleve at de har mest kunnskap, de beste ferdighetene, der vi som selskap fokuserer på både opplæring og et sikkert og behagelig arbeidsmiljø.

Vi jobber aktivt med å utvikle medarbeiderne våre i alle land der vi er til stede, for å gjøre virksomheten vår mer fremgangsrik. Her blir alle medarbeidere inkludert. Fra hovedkontoret i Nederland til alle som jobber på produksjonssteder, lagre, distribusjon og alle våre salgs- og markedsføringskontorer rundt omkring i verden.

Arbetsmiljö

Sikkerhet

Vi investerer selvsagt mye i kontinuerlig forbedring av produksjonsprosessene med oppgradering av maskiner og utstyr. Det er like viktig å jobbe med en bærekraftig atferdsendring, som er nøkkelen til økt sikkerhet. En bærekraftig atferdsendring er også grunnlaget for vår langsiktige strategi når det gjelder arbeidsmiljø, og det er sentralt for mange av kursene våre.

Säkerhet

Policy og rutiner i alle virksomhetene våre omfatter følgende områder for å garantere sikkerheten til våre medarbeidere:

• tilgang på personlig verneutstyr
• felles ledelse av ansattes helse- og sikkerhetskomiteer
• representanter for arbeidstakerne skal delta på helse- og sikkerhetsinspeksjoner, undersøkelser og ulykkesgranskninger
• kontinuerlig trening og opplæring innen sikkerhet
• rapporteringsrutiner for sikkerhetsspørsmål
• regelmessige fabrikkinspeksjoner
• obligatoriske sikkerhetsforskrifter for alle entreprenører og gjester

Helse

Selv om det er viktig å ha en god fraværsprotokoll, så er forebyggende tiltak svært viktige, spesielt siden snittalderen til medarbeiderne på produksjonsanleggene våre øker. Derfor har vi iverksatt en rekke tiltak som fremmer våre ansattes helse og velvære.

Noen eksempler:
• helsesjekk
• program for en sunn livsstil
• fokus på sunn mat
• program for røykeslutt
• sponsede treningsaktiviteter
• tilrettelagt for sportsaktiviteter

Hälsa

Bærekraftig samfunnsansvar

Forbos bidrag til en positiv utvikling av samfunnet strekker seg lenger enn til våre egne medarbeidere. Siden Forbo er arbeidsgiver i de landene, stedene og samfunnene der anleggene og salgskontorene våre ligger, og tilbyr gulv til hovedsakelig offentlige miljøer som skoler, sykehus og en rekke arbeidsplasser, bidrar våre produkter til en viktig del av samfunnet.

Et bærekraftig samfunnsansvar omfatter også vårt samarbeid med alt fra internasjonale organisasjoner til lokale foreninger for å kunne bidra til en positiv utvikling på alle nivåer. Den lokale kunnskapen om lokale forhold og behov er en forutsetning for at Forbos prosjekter i samfunnsansvar skal kunne gjøre størst mulig nytte.

I Norge støtter vi hvert år en veldedig organisasjon for å bidra til de som trenger det mest. Internasjonalt støtter vi mange ulike organisasjoner og dette er noe du kan lese mer om i vår årlige Årsrapport .