Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Det bærekraftige samfunnet

«Vi skal bidra aktivt til et bærekraftig samfunn
gjennom å ta et tydelig sosialt ansvar for enkeltmennesket.»

Det hållbara samhället

Begge deler til ett bærekraftig samfunn

Vi har valgt å se på det bærekraftig samfunnet ut ifra to retninger: Bærekraftig medarbeideransvar og bærekraftig samfunnsansvar. Nedenfor kan du lese mer om hva vi gjør og vil gjøre for å forbedre det.

Bærekraftig medarbeideransvar

Vi i Forbo er totalt over 3000 medarbeidere i 32 land. En av våre suksessfaktorer er evnen til å tiltrekke oss, beholde og utvikle kompetente medarbeidere som gjennom motivasjon og engasjement bidrar til en sterk og bærekraftig utvikling. På Forbo jobber vi kontinuerlig for å styrke samfunnsansvaret vårt gjennom tiltak innen alle aspekter av bærekraft, ikke minst for det sosiale aspektet. Globalt jobber vi med SA-8000 (Social Accountability International standard), verdens første tredjepartsstandard for menneskerettigheter og gode arbeidsplasser innen alle industrielle sektorer. Vi har inkludert SA-8000-standarden i leveringsvilkårene våre, og vi kontrollerer stadig at standarden overholdes.

För att globalt skydda de mänskliga rättigheterna integrerar SA-8000 nio kärnelement

SA-8000 har ni kjerneelementer for å beskytte menneskerettigheter globalt:

• forbud mot tvangsarbeid
• organisasjonsfrihet og rett til felles forhandlinger
• sikkert og hygienisk arbeidsmiljø
• forbud mot barnearbeid
• lønnen skal minst være på nivå med det lovfestede minimumskravet eller bransjestandarden
• arbeidstidene skal ikke være urimelige
• forbud mot diskriminering
• regelmessig sysselsetting skal tilbys
• forbud mot streng eller umenneskelig behandling

Arbeidsmiljø

Våre medarbeidere er avgjørende for Forbos suksess. Mennesker som produserer og selger gulvene våre, som ser forbedringspotensial, har nye ideer og drives av å kunne gjøre ting enda bedre. Ikke minst når det gjelder bærekraft. Forbos oppgave er å utnytte alles potensial ved å oppmuntre til selvtillit og initiativ. Både som individ, som team og som en viktig del av selskapet. Dette oppmuntres gjennom en organisasjon som oppfordrer til dialog. Målet er tydelig. Våre medarbeidere skal oppleve at de har mest kunnskap, de beste ferdighetene, der vi som selskap fokuserer på både opplæring og et sikkert og behagelig arbeidsmiljø. Vi jobber aktivt med å utvikle medarbeiderne våre i alle land der vi er til stede, for å gjøre virksomheten vår mer fremgangsrik. Her blir alle medarbeidere inkludert. Fra hovedkontoret i Nederland til alle som jobber på produksjonssteder, lagre, distribusjon og alle våre salgs- og markedsføringskontorer rundt omkring i verden.

Arbetsmiljö

Sikkerhet

Vi investerer selvsagt mye i kontinuerlig forbedring av produksjonsprosessene med oppgradering av maskiner og utstyr. Det er like viktig å jobbe med en bærekraftig atferdsendring, som er nøkkelen til økt sikkerhet. En bærekraftig atferdsendring er også grunnlaget for vår langsiktige strategi når det gjelder arbeidsmiljø, og det er sentralt for mange av kursene våre.

Säkerhet

Policy og rutiner i alle virksomhetene våre omfatter følgende områder for å garantere sikkerheten til våre medarbeidere:

• tilgang på personlig verneutstyr
• felles ledelse av ansattes helse- og sikkerhetskomiteer
• representanter for arbeidstakerne skal delta på helse- og sikkerhetsinspeksjoner, undersøkelser og ulykkesgranskninger
• kontinuerlig trening og opplæring innen sikkerhet
• rapporteringsrutiner for sikkerhetsspørsmål
• regelmessige fabrikkinspeksjoner
• obligatoriske sikkerhetsforskrifter for alle entreprenører og gjester

Helse

Selv om det er viktig å ha en god fraværsprotokoll, så er forebyggende tiltak svært viktige, spesielt siden snittalderen til medarbeiderne på produksjonsanleggene våre øker. Derfor har vi iverksatt en rekke tiltak som fremmer våre ansattes helse og velvære.

Noen eksempler:
• helsesjekk
• program for en sunn livsstil
• fokus på sunn mat
• program for røykeslutt
• sponsede treningsaktiviteter
• tilrettelagt for sportsaktiviteter

Hälsa

Bærekraftig overholdelse

For å lykkes best mulig med å implementere fastsatte miljøpolicyer og sørge for at de overholdes i hverdagen, har vi samlet oss rundt fire stikkord:
Redusere, Fornye, Gjenbruke og Gjenvinne
Disse stikkordene er sentrale for arbeidet vårt med å redusere påvirkningen på miljøet, og de er viktige indikatorer i arbeidet vårt for å bli et mer bærekraftig selskap. Basert på disse stikkordene er det iverksatt en rekke initiativer på flere hold i virksomheten, der flere og flere forstår at det er alle i organisasjonens ansvar å fortsette å forbedre oss for å kunne oppnå miljømålene våre.


1. Redusere: energi, avfall, råmaterialforbruk

2. Fornye: elektrisitet, naturlige og bærekraftige råmaterialer

3. Gjenbruke: produksjonsavfall på alle fabrikker

4. Gjenvinne: produkter og prøver tilbake etter at de er uttjente

Redusere

Reduksjon av forbruket vårt av materiale, energi og avfall har den største effekten både miljømessig og økonomisk. Når det gjelder energiforbruket, har vi sett en kontinuerlig økning siden 2011. Dette kommer av mindre produktvolumer, som reduserer effektiviteten i produksjonsprosessene våre. I tillegg selger vi stadig mer av kommersielle produkter. De kommersielle produktene har i gjennomsnitt en høyere kvadratmetervekt, noe som krever mer energi å produsere. I 2012 hadde den lange og relativt kalde vinteren i Europa også en negativ effekt på energieffektiviteten vår. I 2013 var den totale mengden materiale som ble sendt til deponi, mindre enn i 2012, og det ble gjenvunnet 8 % mer avfallsmateriale.

8% mer avfallsmaterial återvanns

Fornye

Forbo har som policy at den elektrisiteten vi bruker, skal komme fra fornybare kilder. I 2013 sto fornybar energi for 52 % av all energien som ble brukt til produksjonen vår. Dette hjelper oss med å redusere CO2-utslippene våre. Vi er overbevist om at en begrenset miljøpåvirkning ved kilden er mye bedre enn klimakvoter.

52 procent

Gjenbruke og gjenvinne

I løpet av 2013 gjorde vi store investeringer i gjenvinning i Storbritannia og Nederland. I Storbritannia investerte vi mer enn 10 millioner kroner i et nytt blandingssystem. Det gjør at vi kan øke gjenvunnet materiale kraftig i f.eks. våre tekstilfliser Tessera. I Nederland investerte vi nesten 7 millioner kroner i ekstra avfalls- og blandingskapasitet. Dette var for å håndtere det økte produksjonsvolumet. Et separat investeringsprogram er også startet opp for å kunne bruke gjenvunnet sikkerhetsplastgulv i produktene våre. Dette resulterte i at vi kunne øke gjenvinningen vår i 2012 med 8 %. I dag gjenbrukes mer enn 87 % av produktavfallet vårt.

Idag återanvänds mer än 87% av vårt produktavfall

Vår definisjon av gjenbruk er:
«Avfall som etter behandling kan tilbakeføres som et råmateriale inn i samme produksjonsprosess.»

Vår definisjon av gjenvinning er:
«Materiale som avledes fra avfallet under en produksjonsprosess og sendes til en tredjepart for å brukes som råmateriale.» Denne tredjeparten kan være andre anlegg som tilhører Forbo, eller eksterne gjenvinningsselskaper.

Bærekraftig samfunnsansvar

Forbos bidrag til en positiv utvikling av samfunnet strekker seg lenger enn til våre egne medarbeidere. Siden Forbo er arbeidsgiver i de landene, stedene og samfunnene der anleggene og salgskontorene våre ligger, og tilbyr gulv til hovedsakelig offentlige miljøer som skoler, sykehus og en rekke arbeidsplasser, bidrar våre produkter til en viktig del av samfunnet. Et bærekraftig samfunnsansvar omfatter også vårt samarbeid med alt fra internasjonale organisasjoner til lokale foreninger for å kunne bidra til en positiv utvikling på alle nivåer. Den lokale kunnskapen om lokale forhold og behov er en forutsetning for at Forbos prosjekter i samfunnsansvar skal kunne gjøre størst mulig nytte.

Stolt sponsor av CF Gothia

Forbo vil være med på å forme en bedre fremtid. Vårt mål strekker seg lenger enn til et vakkert miljø og å oppnå høye miljømål, vi vil aktivt la produktene bidra til en lysere fremtid for flere mennesker. Tekstilgulvet Peace er et produkt som ofte legges i læringsmiljøer som kontor- og utdannelseslokaler. Derfor har vi valgt å la overskuddet fra salget av nettopp Peace bidra til en bedre fremtid for barn og ungdommer i Kongo-Brazzaville.

Forbos bidrag
Forbo Flooring AB har inngått en avtale med Gothia Cup som innebærer at Forbo i tre år skal være en tredje partner i dette vellykkede prosjektet. Gothia Cup har siden 2003 drevet fotballskolen CF Gothia i Kongo-Brazzaville, og fra og med 2015 er Forbo også med!

Forbos bidrag og innsats for skolen kommer hovedsakelig til å fokusere på å
- styrke likestillingsarbeidet på skolen
- forsterke det lokale lederskapet
- ruste opp de eksisterende fasilitetene

Gothia Cup
Fotbollsskolan CF Gothia

Fotballskolen CF Gothia

Fotballskolen CF Gothia er et sted der ca. 400 barn kommer for å trene fotball, prøve gymnastikk, spille spill og gjøre lekser. Treningene og undervisningen gjennomsyres av disse 10 rettesnorene: Positiv innstilling, Ærlighet, Respekt, Ansvar, Hensyn, Ydmykhet, Godt språk, Oppmuntring, Pålitelighet og Forbilde. Fotballskolen har som formål å bygge bro over etniske spenninger mellom ulike folkegrupper. Skolen vil forandre atferden og innstillingen til barn og ungdommer og demonstrere respekt og vennskap, i motsetning til den forakten, frykten og volden som krigen har ført til. Gjennom fotball og andre aktiviteter bidrar prosjektet til å utvikle fritidsaktivitetene til kongolesiske barn og ungdommer i tillegg til deres sosiale og personlige oppdragelse. Den skal være preget av demokratiske verdier og bidra til at barn og ungdommer med forskjellig bakgrunn treffes og blir kjent med hverandre.

Kimunu forteller

«Kimunu er ni år og går sitt første år på Centre Formation Gothia Cup i Brazzaville. Kimunu forteller at han liker Gothia fordi han lærer seg å spille fotball og å være snill og høflig mot andre. Kimunu, som bor i nabolaget til fotballskolen med sine foreldre og to lillesøstre, har også fått flere nye venner siden han begynte på Gothia. Når Kimunu blir stor, vil han selvsagt spille fotball, men han vil også bli politi. For å bli en god politibetjent må man lære seg å vise respekt mot andre og ikke gjøre dumme ting, forteller Kimunu. Det kan man også lære på Gothia. Kimunu avslutter intervjuet i Brazzavilles kveldssol med en moden grunn til at politiyrket lokker.

Gothia

Kimunu, 9 år, elev på CF Gothia i Kongo-Brazzaville:
«Jeg vil bli politi for å kunne hjelpe andre mennesker. Jeg vil bli en god politimann!»