Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Det bærekraftige miljøet

Vi har redusert CO₂-utslippet med 37,7 % på fem år. Nå tar vi neste skritt og skal bli ledende i vår bransje når det gjelder miljøansvar.

Den hållbara miljön

Bærekraft og miljø er vårt fokusområde

Vi har i mange, mange år jobbet med bærekraft og hatt fokus på å redusere vår miljøbelastning, samtidig som vi ønsker å være transparente og vise vårt fotavtrykk og våre forbedringer.

23 prosent reduksjon

Vi har redusert miljøbelastningen betraktelig

Allerede i 2010 startet Forbo opp et program med mål om å redusere miljøpåvirkningen med 25 %, målt i perioden 2009 til og med 2015.

Resultatet viste at vi oppnådde 23,1 % reduksjon - noe vi er veldig stolte av!

For å måle fremskrittene våre har vi beregnet miljøpåvirkningen vår iht. livssyklusanalyse (LCA).

Dette innebærer at vi beregner all miljøpåvirkningen til et produkt, fra produksjon til installasjon, der vi også har inkludert energiforbruket på alle våre kontorer og Forbo-eide lagerhus over hele verden. LCA-målingen og -verifiseringen utføres av en uavhengig instans, og dette har vært grunnlaget for Forbos grønne utvikling og vårt generelle arbeid og resultat.

EPD basert på livssyklusanalyse

I år 2000 var Forbo det første globale gulvselskapet som med livssyklusanalyser (LCA) publiserte informasjon om gifter som påvirker økosystemet og mennesker.

I 2013 var vi fremdeles det eneste gulvselskapet i verden som åpent deklarerte disse effektene i de spesifikke (ikke generiske) EPD-ene våre (Environmental Product Declarations).

I 2019 er det fortsatt mangel på spesifikke EPDer fra store gulvprodusenter og da får man ikke faktisk miljøbelastning dokumentert.

I en EPD presenteres kvantitative miljødata for et produkt, basert på informasjon fra en livssyklusanalyse (LCA). Det betyr at det finnes kontrollerbare, nøyaktige, ikke villedende miljøopplysninger for hvert produkt og bruken av det. Disse er bekreftet av en tredjepart og har et enhetlig og internasjonalt standardisert format.

Produktdeklarasjoner som viser miljømessig effekt
Etterspørselen etter EPD fra våre kunder, både arkitekter, byggherrer og byggeselskaper, øker for hvert produkt som inngår i et byggprosjekt. Derfor er EPD-sammenligninger av miljøytelse basert på bruken av et produkt i et bygg og den miljømessige effekten det har på bygget.

EPD-ene våre er basert på produktkategoriregler som angis i standardene EN 15804 og ISO 14025.

Ønsker du å vite hva en EPD inneholder og hva den dokumenterer anbefaler vi deg å gå inn her:

Dokumentasjon og EPD

EPD

Bærekraftig produktutvikling

I Forbo jobber vi etter prinsippet «...lenger enn hva loven krever...», hovedsakelig når det gjelder utviklingen av nye produkter.

Det er en forpliktelse om å sette vår egen standard, som går lenger enn myndighetenes bestemmelser og krav. Dette bygger på innsikten om at investeringer vi gjør i personale, prosesser og produkter som bidrar til et bedre miljø, er investeringer for vår felles fremtid. Her har vi lenge brukt uavhengige livssyklusanalyser for å finne nye måter å minimere våre produkters miljøpåvirkning på.

Produktutvikling av bærekraftige gulv innebærer også å finne nye metoder for å redusere rengjøring og vedlikehold til et minimum. Et annet aspekt ved bærekraft er å tenke i hele gulvsystemer, der de riktige entrémattene kan redusere mengden fuktighet og smuss i lokalene med opptil 95 %.

Med hvert nye produkt jobber vi for å
● øke effektiviteten ved bruk av materiale, energi og andre ressurser
● minimere skader eller forurensning fra det valgte materialet
● minimere langvarige skader forårsaket av produktet
● sikre at produktets planlagte levetid er den best egnede fra et miljøperspektiv, og at produktet fungerer effektivt gjennom hele sin levetid

Hållbar produktutveckling

Bærekraftig energi

Vårt mål er å produsere bærekraftige gulv i rene, effektive fabrikker som drives med 100 % fornybar energi.

Vi har siden mange år tilbake benyttet kun fornybar elektrisitet og vårt fokus nå er å erstatte all gass med fornybar energi innen relativt kort tid.

Vi er overbevist om at det er viktig å begrense miljøbelastningen ved kilden og ikke bare satse på klimakvoter og karbonfangst.

Alle produksjonsenheter i Forbo Flooring er sertifiserte iht. ISO-9001 og ISO-14001.

Forbo Flooring är certifierade enligt ISO-9001 and ISO-14001

Gjenbruk og gjenvinning

I Forbo jobber vi kontinuerlig med å redusere, fornye, gjenbruke og gjenvinne.

Vår definisjon av gjenbruk: "avfall som etter behandling kan tilbakeføres som et råmateriale inn i samme produksjonsprosess."

Vår definisjon av gjenvinning: "materiale som avledes fra avfallet under en produksjonsprosess og sendes til en tredjepart for å brukes som råmateriale."

For eksempel samler vi inn installasjonsspill fra gulvinstallasjon og bruker det om igjen i ny produksjon. Dermed forvandles avfall til nye produkter.

Vi jobber nå med å etablere slike systemer for alle fabrikkene slik at behovet for jomfruelige råvarer begrenses så mye som mulig.

Återanvändning och återvinning

Bærekraftige gulvsystemer

Forbo skaper, produserer og selger gulv med bærekraft, funksjon og design som stikkord. Med vår store portefølje kan vi tilby en komplett gulvløsning, uansett om det er til et helt sykehus eller til et nytt gulv hjemme på kjøkkenet.

Snakker man om bærekraft, må man basere gulvvalget på krav og en behovsanalyse for å få riktig gulv på riktig sted. Takket være vårt store utvalg kan vi tilby bærekraftige gulvsystemer der f.eks. entrématten på et kontor eller en skole hindrer opptil 94 % av smusset i å komme inn i innemiljøet. Dette innebærer mindre rengjøring og mindre bruk av rengjøringsmidler, noe som også har miljøfordeler.

Med Forbos planleggingsverktøy FloorVisualizer blir det enklere å planlegge riktig gulv på riktig sted, og dette verktøyet er tilgjengelig for alle kunder og samarbeidspartnere online.
FloorVisualizer

Bærekraftige produkter

Fem gode eksempler på bærekraftige produkter fra Forbo

Marmoleum – Linoleum av naturlige råvarer

Våre linoleumsgulv er verdens mest bærekraftige gulvbelegg. Bærekraftig i betydningen økologisk sunn, men også i betydningen utmerket ytelse som tåler tidens tann, og slitasjemessig blant de beste på markedet.

Forbos linoleumsgulv er fremstilt av 97 % naturlige råvarer, hvorav 70 % er fornybare, der 43 % av innholdet er gjenvunnet materiale. Hovedingrediensene er linolje, jute, harpiks, tremel og kalkstein. Jute og lin er ettårige planter som høstes på samme måte som for eksempel hvete. Utvinning av harpiks er en kontinuerlig prosess som kommer fra linfrø, tremel er et restprodukt fra treindustrien, og kalkstein er tilgjengelig i store mengder.

Når linoleumsgulvet en gang i fremtiden er uttjent, er det dessuten biologisk nedbrytbart. Gulvet kan også brukes til oppvarming, siden det ved forbrenning skaper varmeenergi som overstiger den energien som en gang ble brukt til produksjonen av produktet. Dette er et eksempel på en livssyklus der naturen er vinneren til slutt.

Ingredienser Marmoleum

Flotex – En bærekraftig hybrid av tepper og vinylgulv

Flotex er bærekraftig, hygienisk og helt vanntett, noe som gjør produktet til det eneste helt vaskbare tekstilgulvet på markedet.

Produksjonen foregår i Storbritannia og Frankrike med grønn elektrisitet og minimalt med spill og avfall, som helt og holdent gjenvinnes i produktet. Produksjonen med fibre av nylon 6,6 gir et varig, hygienisk gulvbelegg som kan vaskes og rengjøres med vann og enkle rengjøringsmidler. All maling og blekk som brukes i Flotex-mønstrene, er vannbasert. Det er ingen andre kjemiske prosesser enn dampbehandling ved høy temperatur for å fiksere fargen.

Flotex utnytter også avfall fra Forbos andre produksjonsanlegg, dette brukes til baksiden av produktene, der opptil 67 % består av gjenvunnet materiale. Den største fordelen er produktets ekstreme ytelse med en levetid som er opptil seks ganger lengre enn for vanlige belegg. Etter levetidens slutt kan produktet gjenvinnes og tilbakeføres til produksjonsprosessen.

Vattentät Flotex

Coral - entrématter av gjenvunnet materiale

Dette entrégulvet i tekstil, som er laget av bare gjenvunnet materiale, er vi de eneste i Europa som produserer.

Garnet av polyamid er produsert av gjenvunnet industri- og husholdningsavfall, det brukes bl.a. kasserte fiskegarn og resirkulerte PET-flasker. Det er bare baksiden som er et «nytt» produkt, men vi jobber med å utvikle en bakside som også er av gjenvunnet materiale.

Fordelen fra et bærekraftsperspektiv er at tekstilbeleggene våre forhindrer at 94 % av all smuss og fuktighet fra utemiljøet trekkes inn i bygningen og innemiljøet. Dette reduserer i sin tur rengjørings- og vedlikeholdskostnadene med over 70 %.

Återvunna PET-flaskor
Grön el

Vinylgulv – produsert med fornybar elektrisitet

Vinylgulv verdsettes for at de er pålitelige og tåler ubegrenset med vann.

Når det gjelder miljøprofilen så må man huske på at råvarene som benyttes i stor grad er fossile og har ikke innhold av fornybare råvarer, med mindre man bytter ut mykgjørerne til planteolje.

Det er allikevel mye som kan forbedres. Vi jobber med å øke bruken av gjenvunnet materiale hentet fra våre egne interne gjenvinningssystemer og gjenvunnet avfall. I tillegg jobber vi for at det skal opprettes systemer for gjenbruk, slik at vi kan bruke uttjente gulv på nytt.

I dag produserer vi alle vinylgulvene våre i effektive, moderne fabrikker som bruker kun (100 %) grønn elektrisitet og moderne produksjonsteknologi for å holde materialforbruket lavest mulig.

Alle vinylkolleksjonene oppfyller alle standarder, inkludert de nye VOC-utslippsklassene. Vi har et sortiment innen akustisk vinyl hvor det benyttes vegetabilske mykgjørere i stedet for petrokjemiske. Mykningsmiddelet som brukes her, stammer fra oljen av ricinusplanten. Med en vekstsyklus på bare ett år, er dette naturlige materialet fornybart. Det nye sortimentet av vinylgulv er selvsagt helt resirkulerbart.

Tessera & Westbound – tekstilfliser av gjenvunnet materiale

Alle de tuftede tekstilflisene våre fremstilles med over 50 % gjenvunnet materiale. Allerede på designstadiet tenker vi grønt for å redusere råvarekravene, samtidig jobber vi for å oppnå en optimal ytelse. Garnet til luven er laget av gjenvunnet avfall, og til underlaget bruker vi opptil 78 % gjenvunnet materiale.

Vi må også nevne tekstilflisene våre av ren, naturlig, ufarget ull, som er en naturlig og fornybar ressurs.

Återvunnen textil
Bærekraftig installasjon

Installasjon

For å få et mest mulig bærekraftig gulv er det viktig å sørge for de riktige forutsetningene og gjøre installasjonen av gulvet så bærekraftig som mulig. Både i miljømessig og slitasjemessig forstand. Forbo tilbyr selvsagt et komplett utvalg av leggeprodukter og verktøy av høy kvalitet for at du skal få best mulig resultat.

Limet som brukes i forbindelse med leggingen, er en viktig miljøfaktor. Her jobber vi kontinuerlig sammen med leverandørene våre for å utvikle systemer som bygger på ny teknologi og nye limtyper som forbedrer bærekraften i installasjonen av våre gulvbelegg.

Lim er et område vi jobber hardt for at hele installasjonen av gulvene våre i dag og i fremtiden skal ha så liten miljøpåvirkning som mulig.

Renhold

Det finnes mange gulvpleieprodukter på markedet, og det er ikke alltid så enkelt å velge riktig vedlikeholdssystem til gulvet ditt. Derfor tilbyr vi en bærekraftgaranti der vi tar utgangspunkt i vår samlede erfaring med gulvpleie og legger vekt på følgende krav:

Enkelt system
Systemet skal inneholde et fåtall forskjellige kjemikalier med grundig definert funksjon.

Materialforbruk
Både av kostnads- og bærekraftshensyn skal forbruket av rengjøringskjemikalier være lavt.

Godt resultat
Systemet skal gi et gulvutseende som fremhever gulvmaterialets spesifikke kvaliteter og bevarer gulvets funksjon.

Kombinasjon
Systemet skal fungere for linoleum i kombinasjon med vinylgulv, keramikkgulv og parkett.

Kjemikalier
Kjemikaliene som brukes, skal oppfylle svanemerkets krav til rengjøringskjemikalier.

Renhold

Lokalisering

Produksjonsenhetene våre ligger i nærheten av designerne våre rundt om i Europa – slik at de som skaper, og de som produserer, kan jobbe side om side.

Assendelft, Nederland – Linoleum
Kirkcaldy, Skottland – Linoleumsfliser
Krommenie, Nederland – Coral tekstile inngangsmatter
Telford, England – inngangsmatter med aluminiumsprofiler
Coevorden, Nederland – vinyl
Ripley, England – Flotex
Château Renault, Frankrike – digital trykking av Flotex
Giubiasco, Sveits – Colorex