Kies uw land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Marmoleum - FAQ

Hieronder staan de meest gestelde vragen over onze Marmoleum.


Wat maakt Marmoleum een klimaatpositief product?

De meeste grondstoffen die worden gebruikt om Marmoleum te maken, zijn afkomstig van planten en bomen die tijdens hun leven een enorme hoeveelheid CO2 opnemen. Dit gebeurt door fotosynthese van de bladeren. Wanneer de gewassen worden geoogst, blijft de CO2 ingebed in de vegetatie. Dit proces is continu en herhaalt zich jaarlijks. Hier komt de term ‘hernieuwbare’ grondstof vandaan.

Tijdens het transport van de grondstoffen naar de productielocatie, en in het productieproces zelf, wordt CO2 uitgestoten. Hierbij maakt Forbo gebruik van moderne en efficiënte productiemethoden en gebruikt ze groene stroom. Hierdoor blijft de hoeveelheid CO2-uitstoot lager dan de hoeveelheid CO2 die wordt opgenomen door de gewassen die groeien voor de productie. Dit maakt Marmoleum klimaatpositief.

Wat is het verschil tussen CO2-neutraal en circulair?

Wat is het verschil tussen CO2 neutraal en circulair?

CO2-neutraal houdt in dat de processen die worden gebruikt of het product dat wordt geproduceerd, uiteindelijk geen extra CO2 aan de atmosfeer toevoegt. Bij een gebouw kun je denken aan het gebruik van het materiaal, de manier waarop het gebouw is gebouwd, maar ook de manier waarop het gebouw functioneert (op groene energie, met aardwarmte in plaats van aardgas etc.)

Circulair is een term die wordt gebruikt in verband met veel producten en processen waarbij de focus ligt op efficiënt gebruik van materialen, hergebruik van materialen, het verlengen van de levensduur van producten en het voorkomen dat materialen 'afval' worden door het te hergebruiken in een nieuw materiaal.

Hoe vergelijk ik een klimaatpositief product zonder compensatie met een product of fabrikant met CO2-compensatie?

Hoe vergelijk ik een klimaatpositief product met een product of fabrikant met CO2 -compensatie?

Een product is klimaatpositief wanneer het productieproces onderaan de streep geen extra CO2 aan het milieu toevoegt.

Dankzij de fotosynthese van alle planten die in Marmoleum gebruikt worden, wordt meer CO2 uit de lucht gehaald dan tijdens het transport- en productieproces uitgestoten wordt. Marmoleum is dus klimaatpositief van oorsprong tot eindproduct.

Een CO2 neutrale status kan ook worden bereikt wanneer niet het productieproces zelf CO2 neutraal is, maar wanneer er extra acties worden uitgevoerd om de CO2 die wordt uitgestoten tijdens de productie te compenseren. Met CO2-compensatieregelingen kunnen individuen en bedrijven investeren in milieuprojecten over de hele wereld om hun eigen CO2-voetafdruk in evenwicht te brengen. Op deze manier is het productieproces zelf dus niet CO2 neutraal, maar door een milieuproject aan de vergelijking toe te voegen is de verhouding onder aan de streep uitstoot en opname toch gelijk. Hoewel het investeren in milieuprojecten natuurlijk altijd een goede zaak is, maakt dit de producten zelf natuurlijk niet beter voor het milieu. Marmoleum is als product volledig klimaatpositief geproduceerd, zonder compensatie of andere trucjes.

Er zijn andere vloerbedekkingsfabrikanten die beweren een klimaatpositieve vloerbedekking te hebben. Is dit correct?

Dit is mogelijk wanneer deze fabrikant één specifiek product uit het totale productaanbod heeft genomen en deze met compensatie CO2 neutraal heeft gemaakt. Het compenseren van CO2 uitstoot klinkt heel logisch, maar is meer werk dan het lijkt: bij de productie van een een gemiddelde tapijttegel wordt ongeveer 10 kg CO2 per M2 tapijttegel uitgestoten. Om dit te compenseren moeten 8 bomen geplant worden. Afhankelijk van de grootte van de fabriek van deze fabrikant zou de hoeveelheid bomen die geplant moet worden om het hele productaanbod CO2 neutraal te maken bijna eindeloos moeten zijn, waardoor er vaak gekozen wordt om één specifiek product CO2 neutraal te maken met compensatie en hiermee te adverteren.

Voor Marmoleum werkt dit anders. Omdat het productieproces zélf klimaatpositief is en er niet gewerkt wordt met compensatie, zijn alle dessins en kleuren uit de 2,5 en 2,0 mm banen volledig klimaatpositief geproduceerd. Het maakt dus niet uit welke product u kiest, u kiest altijd voor een beter milieu met Marmoleum.

Hoe wordt bepaald of een product als Marmoleum klimaatpositief is?

Dit wordt gedaan met behulp van de Life Cycle Analysis (LCA). Een LCA is een door een derde partij geverifieerd document dat volgens een standaardmethodologie de milieueffecten van de levenscyclus van een product meet. Alle factoren zijn inbegrepen: de winning van grondstoffen (en hun voetafdruk), transport, fabricage, gebruik en het einde van de levensfase van een bepaald product. Bij Forbo meten we de LCA van ‘Cradle to Gate’, dus tot het product bij ons de fabriek verlaat, omdat we in dit stadium een directe invloed hebben op de voetafdruk van het product.
 
Vanuit de LCA kan voor één bepaald product een Environmental Product Declaration (EPD) worden aangemaakt. In de EPD vindt u in welke mate het product kan bijdragen aan de opwarming van de aarde wat in directe relatie staat tot de hoeveelheid CO2 uitstoot die gepaard gaat bij elke fase uit de levenscyclus van het product.

EPD's zijn gemaakt om te voldoen aan ISO 14025, zijn door derden geverifieerd en gecertificeerd door de UL (Underwriters Laboratories). Hieraan kun je zien dat de opname van CO2 door de planten en bomen die de grondstoffen voor Marmoleum leveren, opweegt tegen de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij de productie van het product.

Hoe worden de milieueffecten gemeten en wat is een LCA?

We meten de milieueffecten door een levenscyclusanalyse (LCA) uit te voeren.

Een LCA is een methode om de totale milieu-impact van een product gedurende de gehele levenscyclus te bepalen. Een standaard LCA houdt rekening met de effecten van 5 fasen, namelijk productie (inclusief winning van grondstoffen), transport, installatie, gebruik en einde levensduur.

De levenscyclusanalyse is een complex proces en de beoordelingen zijn niet exact. Mensen volgen bijvoorbeeld niet altijd het verwijderingsadvies van de fabrikant op.

Verwijderingsmethoden kunnen zowel nadelen als voordelen hebben.
Verbranding kan bijvoorbeeld schadelijke gassen in het milieu afgeven, maar de vrijgekomen energie kan worden gebruikt om elektriciteit op te wekken.

Is een LCA anders dan een EPD?

Ja.

Een Environmental Product Declaration (EPD) is een onafhankelijk geverifieerd en geregistreerd document dat transparante en vergelijkbare informatie communiceert over de milieueffecten van producten gedurende de levenscyclus. EPD's zijn opgezet conform ISO 14025 en geverifieerd door derden.
Als vrijwillige verklaring van de milieueffecten van de levenscyclus betekent het hebben van een EPD voor een product niet dat het aangegeven product ecologisch superieur is aan alternatieven.

Wat is de beste reinigingsmethode voor mijn Marmoleum vloer?

Voor het verzorgen van uw Marmoleumvloer wordt door Forbo geadviseerd:
• Handmatige Zeepfilmmethode
• Machinale Spraymethode

Volledige reinigings- en onderhoudshandleidingen zijn verkrijgbaar in het downloadcentrum

Ook is er een speciale pagina met onderhouds- en installatietips

Wilt u graag een telefonische toelichting? Bel dan met de afdeling Techniek & Opleiding, tel.nr. 075-6477881.

Kunnen Forbo vloeren worden geïnstalleerd in combinatie met een akoestische ondervloer?

Forbo Flooring biedt een reeks akoestische systemen die bijdragen aan het verminderen van contactgeluid;

• Corkment, dat gebruikt kan worden onder de meeste Forbo linoleum of vinyl vloerbedekkingen, en zorgt voor een contactgeluidsreductie van 14dB (Lw).
• Forbo QuickFit, een zwevend ondervloersysteem dat zorgt voor een contactgeluidreductie van 21 dB (Lw)

Bovendien zijn er akoestische oplossingen, beschikbaar in:

• Linoleum (acoustic of decibel), met contactgeluidsreductiewaarden van 14 of 17dB (Lw)
• Vinyl, (Novilon, Allura Decibel, Modul’up) met contactgeluidsreductiewaarden van 15 tot 19 dB (Lw)

Van alle producten zijn technische specificaties en installatie-instructies beschikbaar.
Neem voor meer informatie over productcompatibiliteit en installatiebegeleiding contact met ons op.

Lees de editie van meesterwerk met daarin meer informatie over Quickfit

Kan Marmoleum op Marmoleum worden geplakt?

Voor het beste resultaat zal de oude vloer verwijderd moeten worden. In overleg met het vloerenbedrijf en de projectinrichter kan worden bepaald of de oude vloer bij kleinere oppervlakten eventueel toch kan blijven liggen.

Kan Marmoleum op een houten trap worden gelegd?

Ja, maar de treden van een nieuwe trap dienen altijd eerst te worden voorzien van hardboard vanwege de werking van het hout. Een oude trap kan het beste door het vloerenbedrijf, de projectinrichter worden beoordeeld, vaak is hardboard daar ook een goede oplossing voor.
Gebruik altijd een trapneusprofiel wanneer je Marmoleum op de trap legt.

Is het nodig om mijn nieuwe Marmoleum vloer te lassen?

Marmoleum is maatvast wanneer het correct is geïnstalleerd. Dat betekent dat lassen in de meeste gevallen niet nodig is. Ervaren installateurs kunnen perfecte verbindingen maken zonder een lasdraad te gebruiken.

Met een goede Marmoleum-installatie heeft u een waterbestendige vloer, een vloer die met water kan worden gereinigd, ook als deze niet is gelast.

Lees verder

Kan een oude Marmoleumvloer gemakkelijk worden verwijderd?

Dat hangt er helemaal vanaf hoe vast het zit en hoe sterk de samenstelling van de ondervloer is. De ondervloer of egalisatielaag zal meestal wel beschadigen, dus herstel d.m.v. egaliseren is noodzakelijk. Voor grotere oppervlaktes zijn er bedrijven die de vloerbedekking machinaal van de vloer af kunnen schrapen. De afdeling Techniek & Opleiding, tel.nr. 0756477881, kan u meer informatie verstrekken over de werkwijze bij het verwijderen.

Waar moet ik rekening mee houden bij het egaliseren?

Zand-/cementvloer
Voor zand/cement vloeren gelden de normen NEN 2741 en 2747. In de norm NEN 2747 zijn de vlakheideisen opgenomen en voor vlakke vloeren adviseren wij klasse 2 als minimum. Voor het ‘beste’ resultaat is egaliseren nog noodzakelijk, aangezien het oppervlak van de vloer vaak wat “ruw” is.

Houten vloer
Een houten vloer kan geëgaliseerd worden met de Forbo QuickFit ondervloer. Dit is beter dan bijvoorbeeld spaanplaat, omdat bij de QuickFit ondervloer geen tot nauwelijks doortekening van de plaatnaden zichtbaar is in de vloerbedekking.

Anhydrietvloer
Bij een anhydrietvloer is het afhankelijk van de vlakheid. Als de vloer vlak genoeg is, hoeft voor Marmoleum niet te worden geëgaliseerd, wel altijd voorstrijken met een primer. Het vloerenbedrijf, de projectinrichter beoordeelt de vlakheid van de vloer.

Plavuizen
Deze moeten eerst geëgaliseerd worden. Soms is een vochtisolatie nodig. De afdeling Techniek & Opleiding, tel.nr. 0756477881 kan meer informatie geven hierover.

Wat dient de temperatuur, luchtvochtigheid bij het installeren te zijn?

Voor de installatie van Marmoleum dient u rekening te houden met de volgende temperaturen en luchtvochtigheid:
• Een omgevingstemperatuur van minimaal 17º C.
• Een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75%.
• Een ondervloer temperatuur van minimaal 13º C.
• Egalisatie-, voorstrijk- isoleermiddelen, vloerbedekking en lijm een minimale verwerkingstemperatuur van 17º C.

Waarom wijkt de kleur van een pasgelegde vloer af van de kleur die is uitgezocht?

Marmoleum kan op het eerste gezicht een andere kleur hebben dan waarvoor is gekozen. Meestal is het iets donkerder en lichte kleuren zijn daardoor iets geler. Dit is slechts tijdelijk! Marmoleum is uit natuurlijke grondstoffen vervaardigd. Wanneer tijdens het productieproces bij het naoxyderen (drogen) de juiste hardheid en veerkracht wordt bereikt, zal op het linoleum een geel-achtige waas, de zogenaamde droogkamerfilm ontstaan. Deze droogkamerfilm komt meestal voor als een egale waas maar kan zich ook in streepvorm manifesteren. Op lichte kleuren is dit het duidelijkst zichtbaar. Zodra linoleum aan het daglicht wordt blootgesteld, verdwijnt deze droogkamerfilm vrij snel. Bij kunstlicht zal dit, afhankelijk van de mate van verlichting, langer duren.

Met de volgende eenvoudige test is de mate waarin de droogkamerfilm aanwezig is en de snelheid waarin deze kan verdwijnen, na te gaan. Plaats een, direct na het uitpakken van de rol, gesneden stukje, deels met bijvoorbeeld dik papier goed afgedekt, in het daglicht. Al na enkele uren is zichtbaar dat de droogkamerfilm begint weg te trekken.

Zijn Marmoleum en projectvinyl bestand tegen naaldhakken?

Marmoleum is wel bestand tegen een normale naaldhak, maar als men met een naaldhak buiten heeft gelopen kan het zijn dat het rubber is versleten en blijft een ronde metalen stift over met een diameter van circa 5 mm. Als men hierop gaat staan, ontstaan zulke grote krachten dat elke vloer zal beschadigen.

Hoe zijn krassen van stoelpoten te voorkomen?

Stoelpoten dienen altijd van goede vilten glijders te zijn voorzien. Op deze manier glijdt de stoel over de vloer en kunnen geen krassen ontstaan. Zorg ervoor dat je regelmatig het vilt schoonmaakt en op tijd vervangt!

Welke wielen onder bureaurolstoelen zijn geschikt voor Marmoleum?

Bij elastische vloeren zoals Marmoleum en projectvinyl dienen wielen te worden gebruikt met een zachter loopvlak van bijvoorbeeld polyurethaan. Bij projecttapijt echter dienen wielen te worden gebruikt met een hard loopvlak.

Kunnen er ook figuren of bedrijfslogo's in Marmoleum worden gesneden?

Bedrijfslogo’s en vloerdecoraties kunnen naar eigen ontwerp worden vervaardigd. Maak kennis met onze Marmoleum Aquajet. Snijden met water is een geavanceerde snijtechniek. Een zeer dunne waterstraal wordt met grote kracht uit een spuitkop geblazen. Dit gebeurt niet op de vloer, maar met een Aquajetmachine c.q. waterstraalmachine. Uit verschillende kleuren vloerbedekking kunnen deeltjes van een figuur worden gesneden en deze deeltjes passen dan in elkaar als een puzzel. Met materialen zoals Marmoleum, Surestep en Colorex zijn allerlei ontwerpen te maken. Maximale afmeting aan één stuk is 200 x 200 cm. Aan de hand van een afbeelding is via het vloerenbedrijf of de projectinrichter een offerte te maken.
Kijk hier voor meer informatie over Aquajet

Is Marmoleum even flexibel als vinyl?

Marmoleum heeft een zekere mate van flexibiliteit om het goed passend te kunnen maken. Eenmaal geacclimatiseerd (tussen de 18 en 27 graden) is het product redelijk flexibel waardoor het op de vloer verwerkt kan worden. Bij overmatig buigen of vouwen van het product zal het scheuren of breken vanwege de constructie van het product.

Alle veerkrachtige vloeren voldoen aan EN-ISO 24344 (testmethode EN435). Voor linoleum is de standaard 40 mm zoals vermeld in de technische specificaties van Marmoleum.

Vlas is een veelzijdige plant die vezels en zaden produceert die als grondstof dienen in verschillende industrieën. Voor linoleum persen we lijnzaadolie uit de zaden en gebruiken dit als hoofdingrediënt voor ons Marmoleum.

Wat overblijft van het zaad wordt gebruikt als veevoer en helpt zo weer op een alternatieve manier bij voedselproductie. Vlas wordt gekweekt als een jaarlijks terugkerend gewas dat overvloedig aanwezig is. Er is geen tekort aan vlas. Daarom is het de meest duurzame keuze als ingredient voor een vloerbedekking die je je maar kunt wensen, zonder dat het een negatieve impact heeft op de voedingsmiddelenindustrie.

Hoeveel weegt een rol linoleum?

2.5mm dik linoleum weegt 2,9kg per m2. Een rol van 32 meter zal dus ongeveer 186 kilogram wegen.