Kies uw land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Ons ISO 9001 certificaat

Omdat Forbo Flooring Systems de waarde van een kwaliteitsgedreven organisatie herkent voor haar klanten, heeft zij in 2012 besloten de mogelijkheden te onderzoeken om de kwaliteit in de organisatie verder te ontwikkelen. In April 2013 heeft Forbo Flooring Systems hierin een grote stap gemaakt door al haar wereldwijde salesorganisaties onder te brengen in een multi-site, gecertificeerd met het ISO 9001 keurmerk.


Multi-site certificering ISO 9001 voor een wereldwijde salesorganisatie is uniek binnen de vloerenindustrie. Waar de meeste organisaties alleen de saleskantoren die zich bevinden bij de lokale productielocatie meenemen in de certificering, heeft Forbo Flooring Systems ervoor gekozen om zowel alle salesorganisaties buiten Europa als de Europese organisaties die zich niet op een productielocatie bevinden mee te nemen in de certificering.

In de afgelopen jaren heeft de kwaliteitscultuur zich binnen Forbo Flooring Systems verder ontwikkeld en heeft er twee keer een hercertificering plaatsgevonden. De laatste keer volgens de nieuwe standaarden van de ISO 2009:2015 in April 2019.

ISO 9001 logo

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 is een klanttevredenheidssysteem waarbij klantvereisten, klanttevredenheid en continue verbeteringen de belangrijkste pijlers zijn. De processen die er voor zorgen dat de wensen en verwachtingen van de klanten worden gewaarborgd zijn omschreven in het kwaliteitsmanagementsysteem.
De ISO 9001:2015 volgt de Plan, Do, Check, Act cyclus in een procesmatige aanpak en bevordert daarmee risk-based denken.

PDCA is een tool die kan worden ingezet om processen en systemen te reguleren.

Plan, Do, Check, Act

PDCA staat voor:
Plan: bepaal de doelstelling en de resultaten die behaald moeten worden (wat gaan we doen en hoe gaan we het doen)
Do: voer de taken uit en zorg dat ze gebeuren volgens plan
Check: controleer en meet de processen en resultaten en rapporteer de resultaten
Act: maak een plan om het proces te verbeteren en bij te stellen

PDCA heeft een circulaire werking, en bevorderd daardoor continue verbetering aan de processen. Risk-based denken ligt hierbij aan de basis.

Documenten

  • Certificate multi-site ISO 9001 Sales

    Download hier het certificaat 'multi site ISO 9001 sales'

  • Forbo Quality Policy 2019

    Download hier Forbo Flooring Systems' kwaliteitsbeleid 2019

  • Beleidsverklaring SA8000

    Download hier de Beleidsverklaring SA8000 2022