Izvēlēties valsti

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Veidosim labāku vidi

Mēs rūpējamies par to, lai mūsu grīdas būtu ilgtspējīgas jau no ražošanas brīža un visā kalpošanas laikā, kā arī lai tās būtu piemērotas cilvēkiem, ēkām un videi.

Marmoleum Live Forward

Ilgtspējība

Ilgtspējība kā uzņēmējdarbības pamats

"Jau kopš grīdas segumu ražošanas pirmsākumiem pirms vairāk nekā 100 gadiem, kad sākām ar linoleja izgatavošanu, mēs apņēmāmies radīt labāku vidi telpās, kurās cilvēki strādā, dzīvo, sadarbojas, atpūšas, ārstējas, mācās un rotaļājas. Šobrīd, kad izvēles iespējas ir ievērojami plašākas, mēs joprojām tikpat dedzīgi iestājamies par ilgtspējīgiem grīdas segumiem.

Gadu gaitā uzturot ciešu kontaktu ar saviem klientiem un gala lietotājiem, mēs izprotam radīto vidi un to, kā mūsu produkti to ietekmē. Pamatojoties uz to, mēs koncentrējamies uz produktu pilnveidi un risinājumiem, kuru dzīves cikli atbilst aprites ekonomikas modelim. Mēs darbojamies pārredzami saskaņā ar mūsu ilgtspējības stratēģijas mērķiem un uzdevumiem.

Rezultātā tiek radīts iespējami atbildīgākais un ilgtspējīgākais mūsdienīgu grīdas segumu portfelis jums un jūsu videi, lai arī kur jūs būtu."

"Visbeidzot, noteicoša nozīme ir mūsu prioritātēm.
Kāds būs mūsu mantojums: zaudētas iespējas vai ekoloģiska ilgtspējība un labklājība?
"

COP26 | Scottish Event Campus | courtesy of Shutterstock

Atbalstīt COP26 klimata mērķus

Mēs Forbo Flooring Systems atbalstām mērķus, kas ir paredzēti šī gada COP26, globālajā ANO Klimata samitā, kas notiek Glāzgovā. Mēs esam lepni, ka aktīvi iesaistāmies dialogā, sazināmies ar politiķiem, lai dalītos ar savu viedokli un risinājumiem.

Sazinieties ar mums tiešsaistē, jo mēs sekojam jaunumiem un notikumu attīstībai šajā nozīmīgajā pasākumā. Mēs informēsim jūs par virzību un progresu COP26 sarunās ar īpašajiem viesiem piemēram, WorldGBC izpilddirektori Kristīna Gamboa.

UZ MŪSU COP26 PROGRAMMU UN MĒRĶIEM

Pārredzama informācija, kuru apstiprinājusi trešā puse

"Lai panāktu ilgtspējīgumu, pārredzamībai ir būtiska nozīme. Pārredzamība pieprasa to, lai uzņēmumi dalītos ar informāciju par savu produktu sastāvu, ražošanas procesiem un iespējamo ietekmi uz vidi, lietotājiem un sabiedrību. Jau 1996. gadā Forbo Flooring Systems sāka sadarboties ar Leidenes Universitāti Nīderlandē, lai izveidotu pārredzamu pārskatu par jebkuru iespējamo ietekmi, ko izraisa mūsu linoleja produkti.

Šobrīd mēs piedāvājam informāciju par ietekmi katram Forbo produktam, vadoties pēc dzīves cikla novērtējuma un izstrādājuma vides deklarācijām, kas tiek neatkarīgi pārskatītas."

EPD transparancy

pilnīgs produktu portfelis ar 100 % pārredzamību rada teicamu ilgtspējīgu risinājumu mūsu klientiem

LCA process elements overview

Viss sākas ar dzīves cikla novērtējumu

Dzīves cikla novērtējums ir visaptveroša sistēma produkta dzīves radītās ietekmes uz vidi mērīšanai. Mērījums ir standartizēts un vienāds visiem produktu veidiem. Kamēr sistēmas robežām, datu kvalitātei un svēruma koeficientiem ir nozīme kopējā novērtējumā, mūsu aprites cikla novērtējumi (Life Cycle Assessment — LCA) tiek pieņemti, tiklīdz tos ir apstiprinājusi neatkarīga trešā puse.

Materiālu vides deklarācijas

LCA veido produktu kategorijām, savukārt izstrādājuma vides deklarācijas (Environmental Product Declarations — EPD) sper soli tālāk, nosakot LCA kādam konkrētam produktam. Forbo Flooring Systems ir viens no pirmajiem uzņēmumiem pasaulē, kas pilnībā izpilda EPD katram produktam un kolekcijai.

Ar savām EPD mēs nolēmām iet vēl tālāk par tirgū valdošo standartu. Mūsu EPD ietver arī pārredzamu deklarāciju par ietekmi uz cilvēka veselību un ekotoksiskumu.

Izstrādājuma deklarācijas atradīsiet mūsu lejupielādes centrā

Marmoleum EPD

savās EPD mēs sniedzam unikālu pārredzamību saistībā ar ietekmi uz cilvēka veselību un ekotoksiskumu: tas nodrošina visu nepieciešamo informāciju, lai samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz mūsu zemi un cilvēkiem, kuri uz tās dzīvo

visas mūsu EPD neatkarīgi pārskata trešā puse
Papildinformācija par trešo pusi UL

Tessera Struktur carpet tiles

Ikgadēja ilgtspējīguma atskaite

"Savu pirmo ilgtspējīguma atskaiti mēs publicējām 2005. gadā. Tajā bija iekļauta informācija par mūsu ražotņu atrašanās vietām un izstrādājumu portfeli. Šobrīd mūsu ikgadējā ilgtspējīguma atskaite tiek izstrādāta saskaņā ar Globālās ziņošanas iniciatīvas (Global Reporting Initiative — GRI) vadlīnijām un ietver visus koncepta “Triple bottom line” — vides, sociālo un ekonomisko dimensiju — aspektus, kas veido pamatu konsekventai stratēģijai, lai panāktu ilgtspējības mērķus, kurus esam noteikuši savās vides pārvaldības sistēmās.

Jūs varat lejupielādēt mūsu jaunākās ilgtspējīguma atskaites, noklikšķinot uz turpmāk redzamajām saitēm."

  • 2021 Forbo Flooring Systems Sustainability Report

    2021. gada ilgtspējīguma atskaite

  • 2020 Forbo Flooring Systems Sustainability Report

    2020. gada ilgtspējīguma atskaite

  • Sustainability Report 2019

    2019. gada ilgtspējīguma atskaite

Sadarbība un partnerattiecības

"Forbo Flooring Systems sadarbojas ar starptautiskām asociācijām un iestādēm, veidojot izmēģinājuma projektus un apvienības, kurās var pārbaudīt un ieviest inovācijas un jaunus pilnveidojumus. Tas ir īpaši vērtīgi, veidojot aprites ekonomiku.

Mēs sadarbojamies ar Eiropas iestādēm, piemēram, Eiropas Elastīgo grīdas segumu ražotāju institūtu, Daudzslāņu modulāro grīdas segumu asociāciju, Eiropas Paklāju un grīdceliņu asociāciju, kā arī citiem nozares līderiem, piemēram, Zaļās Būvniecības padomi, universitātēm un inovatīviem jaundibinātiem uzņēmumiem. Mūsu mērķis ir nepārtraukti uzlabot uzņēmuma vides raksturlielumus un produktu portfeli."

Shaking hands
environmental recommendations

Rekomendācijas saistībā ar vidi

"Daudziem mūsu produktiem ir augsta līmeņa ieteikumi vides un veselības jomā, sākot ar Red List Free, Blue Angel, Nordic Swan un beidzot ar TUV un daudzām citām. Pagājušajā gadā Forbo Flooring Systems saņēma turpmāk minētos apbalvojumus ilgtspējības jomā.

Vācija — Prüfsiegel für Gesicherte Nachhaltigkeit
Zīmogu par atzītu ilgtspējību piešķir Vācijas Institute für Nachhaltigkeit und Ökonomie. To piešķir par visiem ilgtspējīga uzņēmuma aspektiem no “A līdz Z”.

Norvēģija — Eco-Lighthouse balva
Eco-Lighthouse ir Norvēģijā visplašāk izmantotā sertifikācijas shēma uzņēmumiem, kuri vēlas dokumentēt savus centienus vides jomā un demonstrē sociālo atbildību.

Saistības

Saistības un pārvaldība

Forbo Flooring Systems ir ilgtspējīgas uzņēmējdarbības priekšgalā jau vairāk nekā trīs gadu desmitus. Mēs bijām pirmie, kuri izmantoja izstrādājuma vides deklarācijas (EPD). Tas ir pārredzams veids, kā aprēķināt mūsu izejmateriālu un procesu ietekmi uz vidi, kā arī produkta dzīves ciklu. Mums ir ilgtermiņa ilgtspējības vīzija, kas ir novedusi pie pirmā konkrētā soļa mūsu 2020.-2025. gada stratēģijā. Mēs ievērojam “atbilstība plus” politiku, kas rada stimulējošu un inovatīvu vidi un noved pie atjautīgiem risinājumiem un unikālām ilgtspējīgām īpašībām.

“atbilstība plus” politika demonstrē mūsu apņēmību iet tālāk un augstāk par valdības noteikumiem un prasībām

Ilgtspējības stratēģija

"Forbo Ilgtspējības stratēģijai ir horizonts: mēs vēlamies uzveikt aprites ekonomikas izaicinājumus un kļūt par bezatkritumu uzņēmumu. Šobrīd vēl nav skaidrs, kā valdības un tiesiskais regulējums ietekmēs šo tempu turpmākajos gados. Lai sasniegtu savus ilgtermiņa mērķus, ir jārīkojas jau tagad.

Tāpēc mēs esam sākuši Ilgtspējības programmu 2025. Šajā programmā ir izklāstītas darbības, kuras nepieciešams veikt pirmajos piecos gados līdz 2025. gada beigām, lai panāktu vēlamo progresu mērķiem, kurus paši sev esam uzstādījuši. Kategorijās “Aprites ekonomika” un “Cilvēki” ir septiņi galvenie mērķi. Papildinformāciju par galvenajiem mērķiem varat atrast šajā lapā cilnē “Mērķi”."

Sustainability program logo
SA 8000 logo

Sociālā atbildība

SA800 standarts ir mūsu apņemšanās īstenot garantētu taisnīgu attieksmi pret darbiniekiem.

Mūsu piegādātāju prasību programma nosaka prasības pret mūsu piegādātājiem kā juridiski saistošs dokuments. Mūsu pieeja ietver ciešu sadarbību ar individuālajiem piegādātājiem. To mēs īstenojam, organizējot sanāksmes, apmeklējumus uz vietas un piegādātāju novērtējumu, kas ietver mūsu pircēju vai atbildīgo vadītāju veiktas revīzijas.

Šie novērtējumi nodrošina to, ka mūsu piegādātāji pienācīgi ievēro cilvēktiesības un darba tiesības, arodveselības un darba drošības prasības, vides aizsardzības prasību mērķus un atbildīgu uzņēmējdarbības praksi ikdienas darbībās.
Vairāk informācijas

Zaļās ražošanas principi

Runājot par produkta izstrādi un ražošanu, Forbo Flooring Systems ievēro 4R principu samazināšana, atkārtota izmantošana, otrreizēja pārstrāde un atjaunošana visām savām kolekcijām. Izstrādes process ir noteicošais faktors attiecībā uz samazinātu izejmateriālu prasībām, ražotnes atkritumu atkārtotu izmantošanu, vecu produktu otrreizēju pārstrādi un atjaunojamu izejmateriālu izmantošanu. Zaļo dizaina principu ievērošana nozīmē darba veikšanu, paturot prātā aprites ekonomikas principus. Tādējādi fokuss paplašinās līdz produkta uzbūves iespējām un ietver nolietoto produktu risinājumus. Forbo štata dizaineri ir patiesi mūsu vides raksturlielumu inženieri.

patiesi ilgtspējīgs grīdas segums sākas izstrādes posmā, liekot lietā domāšanas veidu, kas ir vērsts uz patiesām rūpēm par mūsu nākotni

Commited to turn climate change

Apņemšanās novērst klimata pārmaiņas

CO2 izmeši mūsu ražošotnēs ir viens pret vienu pret ražošanā patērēto enerģiju.

Vidējā CO2 emisija uz saražoto produktu kvadrātmetru samazinājās no 3,44 2004. gadā uz 1,09 2020. gadā, samazinājums ir par 68%.

Otrreizēja pārstrāde un atkārtota izmantošana

"Mūsu koncentrēšanās uz atkārtotu izmantošanu un otrreizēju pārstrādi ir novedusi pie ļoti labiem rezultātiem pēdējo gadu laikā. Mēs esam palielinājuši otrreizēji pārstrādātu sastāvu savā plašajā produktu klāstā, piemēram, Marmoleum, Allura un Eternal. Ar lepnumu varam teikt, ka mums ir plašs portfelis ar produktiem, ka satur augstu otrreizēji pārstrādāta vai atkārtoti izmantota sastāva līmeni.

Mūsu apņemšanās rezultātā ir pieejams arvien pieaugošs klāsts ar grīdas segumu risinājumiem, kurus ir viegli izmantot atkārtoti un kas atbilst nākotnes aprites ekonomikas modelim. Mūsu portfelis ietver plašu pielietojuma veidu klāstu flīžu, dēļu un lokšņu formātā. Visiem šiem inovatīvajiem grīdas segumu risinājumiem nav nepieciešama līme; tie iztur lielu slodzi un ir viegli noņemami kalpošanas laika beigās.
Projektu vinils lokšņu formātā Modul'up lokšņu vinils bez līmes 3 versijās: Decibel (19 dB), Compact un T.E mitrām pamatnēm
Dizaina vinila flīzes Allura flīzes un dēļi bez līmes 3 versijās: Click, Puzzle un Ease
ESD un industriālie grīdas segumi Colorex flīzes 3 versijās: Plus EC, Plus Basic un Plus R10
Ieejas kājslauķis Coral Click"

recycled and reuse 2017-2019

Zaļā dizaina principiem atbilstošs portfelis

"Mēs mērām otrreizēji pārstrādāta sastāva daļu visos mūsu produktos ar mērķi to palielināt, kur vien iespējams.

Attiecībā uz atkritumiem, kas paliek pāri mūsu rūpnīcās, mēs skatām dažādus veidus, kā palielināt otrreizēji pārstrādātu sastāvu visos produktos. To panāk, ne vien mainot recepti, bet arī ieviešot jaunas ražošanas tehnoloģijas.

PVH mikronizācija ir viena no koncepcijām, kas ir daudzsološa un ir pierādījusi spēju sekmīgi darboties dažos izmēģinājuma projektos, ko veicām 2019. gadā. Mūsu nepārtrauktie uzlabojumi ar mērķi samazināt atkritumu daudzumu ietver pāriešanu pie digitālās apdrukas koncepcijām, kur vien iespējams."

Recycled and reused

Aprites ekonomika

Aprites ekonomikas modelis ir obligāta nepieciešamība

"Uz bioresursiem balstīti risinājumi rada labāku nākotni mūsu planētai. Kad bioresursi nav iespējami, cirkularitāte nodrošina nākamo labāko alternatīvu, ja vien dzīves cikla ietekme ir izmērāmi labāka. Uzņēmumā Forbo mēs esam apņēmušies pārveidot visus lineāros procesus un produktus, lai tie atbalstītu aprites ekonomiku.

Galvenie punkti mūsu pārejas procesā ir:
• atjaunojamu resursu izmantošanas sekmēšana
• optimāla produkta izmantošana
• materiālu un atkritumu apgūšana"

mēs esam apņēmušies sniegt ieguldījumu aprites ekonomikā ar saviem grīdas segumu risinājumiem

Aprites ekonomikas modelisAvots: PBL Vides novērtējuma aģentūra

Cirkularitāte ir sarežģīta

Aprites ekonomika liek pārveidot mūsu domāšanu. Tas sākas mūsu produktu izstrādes posmā. Tas ietver ilgtspējīgāko izejmateriālu iegūšanu, efektīvu elektroenerģijas izmantojumu un veidus, kā samazināt atkritumu daudzumu sākotnējās produkta izstrādes koncepcijas ietvaros.

Otrkārt, ir svarīgi pārliecināties, vai produkts tiek izmantots optimāli, lai ideālā gadījumā tas kļūtu par pakalpojumu.

Produkta dzīves pēdējos posmos ir jānodrošina tā otrreizēja pārstrādājamība un atkārtota izmantošana. Šī koncepcija ir atspoguļota terminā “ražotāja paplašināta atbildība”.
Uzziniet vairāk par mūsu aprites iniciatīvām

Circular logo
Back to the floor logo

Atpakaļ pie grīdām

Forbo Flooring Systems aktīvi piedāvā ieklāšanas atkritumu atpakaļuzņemšanas programmas, kurās ilgtspējības līdzsvars loģistikas jomā ir lietderīgs.
Mums ir vairākas shēmas vinila produktiem Zviedrijā un Francijā, kā arī shēmas visiem linoleja, paklāju un vinila produktiem Apvienotajā Karalistē un Nīderlandē.

Pēclietošanas atkritumi ir liels izaicinājums nozarei kā tādai gan savākšanas un transportēšanas, gan atlases un apstrādes ziņā. Forbo Flooring Systems aktīvi darbojas ES finansētajā Aprites grīdas segumu projektā, kura mērķis ir izveidot izmēģinājuma projektu, kas ļautu otrreizēji pārstrādāt pēclietošanas vinila atkritumus jaunās PVH granulās.

Lai sagatavotos šim panākumam, mēs piedāvājam brīvi stāvošus risinājumus, kas nodrošina “tīru” pēclietošanas otrreizēju pārstrādi.
papildinformācija par mūsu brīvi stāvošajiem risinājumiem

Recovinyl

Forbo Flooring Systems aktīvi piedalās Eiropas Recovinyl projektā. Šī projekta mērķis ir palielināt vinila grīdas segumu otrreizēju pārstrādi, palielinot otrreizēji pārstrādāta PVH apjomu un pēclietošanas vinila izmantošanu. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tehnoloģiju attīstībai saistībā ar otrreizēju pārstrādi, šķirošanas tehnoloģijām un savākšanas veidiem.
Vairāk informācijas par Recovinyl

Recovinyl
logo carbon negative

Kļūstam par uzņēmumu, kas sasniedz negatīvu oglekļa vērtību

"Mūsu paaudze ir pēdējā, kas var palēnināt vai mainīt pašreizējās klimata tendences. Ja neveiksim radikālus pasākumus šodien, nākotnē to paveikt būs daudz grūtāk un dārgāk. Sliktākajā gadījumā klimata pārmaiņas būs neatgriezeniskas. Atbildīgu materiālu izmantošana un atbildīgu pasākumu veikšana var radīt pozitīvas pārmaiņas.

Citu aspektu starpā aprites ekonomikas modelis cenšas panākt oglekļa ziņā neitrālu vidi, kas rezultātā mazinās globālo sasilšanu.

Uzņēmumā Forbo mēs neuzskatām, ka kompensāciju izmantošana (CO2 sertifikātu, mežu u.t.t. pirkšana) piedāvā labu veidu, kā virzīties uz priekšu. Tā vietā būtu jācenšas samazināt CO2 emisiju līmeni ar produkta dzīves palīdzību. Forbo linolejs ir labs piemērs."

Labsajūta

Veselīgi interjeri

"Grīdas segums ir ļoti svarīgs katrā interjerā. Tas ir visuresošs kopš brīža, kad izkāpjat no gultas, ejat dušā, ieturat brokastis, dodaties uz skolu vai darbu, atpūšaties, sportojat, pusdienojat, dejojat, izklaidējaties un darāt citas lietas. Grīdas segumi nodrošina komfortu, drošību, samazina trokšņus, nodrošina barjeru pret alerģijām un rada vispārēju labsajūtu.

Mūsu grīdas to visu izpilda. Mūsu piegādātie ruļļi un flīzes rada labāku vidi: telpas, kas jums ļauj justies ērti un droši. "

logo healthy indoors

Veselīgas iekštelpas

"Šobrīd vairāk nekā puse pasaules iedzīvotāju, pāri par 54 %, dzīvo urbanizētās teritorijās. Vidēji 80-90 % no sava laika mēs pavadām iekštelpās, un šī tendence tikai pieaugs. Attiecīgi iekštelpu videi, zaļajai arhitektūrai un veselīgām ēkām tiks pievērsta arvien izteiktāka uzmanība. Tā kā grīdas ir daļa no iekštelpu vides, kurā cilvēki dzīvo, satiekas un strādā, mūsu misija ir izstrādāt un piedāvāt produktus, kas sniedz pozitīvu ieguldījumu indivīda veselībā un komfortā.

• garantējam, ka mūsu grīdas nesatur nekādas aizliegtas toksiskas vielas
• mūsu grīdām ir zems vai pat tuvu nullei esošs produktu emisijas līmenis
• mūsu produkti nesatur ftalātu
• mūsu portfelis piedāvā pierādītus risinājumus pret alergēniem un smalkiem putekļiem
"

Veselības produktu deklarācijas

Forbo jau gadu desmitiem ir bijis līderis ilgtspējības jomā, un mēs zinām, ka veselība ir svarīga. Apspriežot ilgtspējīgu attīstību, nevar nodalīt veselības un vides jautājumus.
Katra mūsu EPD (Vides produkta deklarācija) ietver informāciju par mūsu grīdas seguma ietekmi uz cilvēku un vidi. Papildus paplašinātajam EPD ir izveidota atsevišķa veselības produktu deklarācija, lai precizētu mūsu materiālu zemo ietekmi uz veselību.
Šīs deklarācijas nav noteiktas tiesību aktos. Tomēr mēs Forbo esam pārliecināti, ka tas nodrošina vislielāko iespējamo caurskatāmību.

HPD deklarācijas

Sportline

veselīga iekštelpu vide sākas ar grīdas segumu, kas ir patiesi drošs cilvēkiem visos aspektos

Visas jūsu maņas

"Grīdas segumiem ir būtiska loma mijiedarbībā starp cilvēku un iekštelpām.

Forbo Flooring Systems veiktā pētījumā mēs radījām sērijas ar iekštelpām, kurās bija dažāda veida grīdas segumi, un mērījām smadzeņu aktivitāti. Tas skaidri demonstrēja, kā vizuālais izskats, pieskārieni, smarža un skaņa var stimulēt mūsu piecas maņas.

Tas ietekmē grīdas seguma izvēli lietošanai sabiedriskās vietās, birojos, skolās, veselības aprūpes iestādēs, izklaides un viesmīlības telpās un daudzviet citur. Svarīgas ir grīdas dizaina īpašības, tostarp krāsa un gaismas atstarošana, tekstūra, materiāls, emisijas, aromāts un skaņas."

5 senses_well-being

pareiza grīdas seguma izvēle var būtiski ietekmēt cilvēka labsajūtu

Marmoleum Fresco 3259

Dizains

"Dizains ir viens no svarīgākajiem faktoriem labsajūtas radīšanā. Grīdu dizaini izsaka darba vai dzīvojamās telpas tēlu un dinamiku, taču tos var izmantot arī
ar nolūku iestāžu ēkām piešķirt mājīgāku sajūtu.

Personalizēšana, ko nodrošina digitālās apdrukas tehnoloģijas, mums ļauj radīt īpašus grīdas segumu produktus, kuros grīdas dizainu, krāsu un izmēru var veidot atbilstoši klienta specifikācijām. Tādējādi telpas var personalizēt, un tās kļūst par vērtīgu iekštelpu vides aspektu.

Grīdas segumiem ir spēja atstarot dabīgo apgaismojumu, tādējādi padarot telpas atvērtākas un gaišākas. Katrai kolekcijai mēs piegādājam gan NCS krāsu kodus, gan gaismas atstarošanas datus, lai dizaineri varētu viegli kombinēt dažādas krāsas un materiālus."

Surestep Original safety vinyl
Sarlon acoustic vinyl

Troksnis

Troksnis ir vēl viens komforta faktors. Nevēlamas un kaitinošas skaņas ir viens no biežākajiem nemiera un diskomforta cēloņiem. Tāpēc mēs mērām decibelu ietekmi uz katru no mūsu grīdas segumu veidiem. Pamatojoties uz to, mēs varam ieteikt optimālo grīdas seguma risinājumu, lai mazinātu trieciena trokšņus zemāk esošajam stāvam, kā arī apkārtējos risinājumus telpai, kurā jūs strādājat. Papildinformācija par mūsu akustiskajiem grīdas segumiem

Taustāmā dimensija un komforts

Taustāmā dimensija nenoliedzami ir svarīgs faktors attiecībā uz grīdu, kas ir zem jūsu kājām. Mīksta, cieta vai elastīga grīdas seguma izvēle var jums likt justies komfortabli un relaksēti vai aktīvi un gataviem darbam. Forbo grīdas segumu portfelis piedāvā daudz iespēju, sākot no iešanas atvieglošanas līdz pat kustīgai satiksmei un lielai kravu noslodzei.
Papildinformācija par mūsu grīdas segumu materiāliem

Flotex Vision - feels like a carpet

Ēkas dinamika

"Veselīgas ēkas ir nozīmīga daļa no ilgtspējīgas attīstības — tādas ilgtspējīgas attīstības, kuras centrā ir indivīds.

Mūsu filozofija attiecībā uz veselīgu interjeru ir pausta mūsu dizaina filozofijā “Ēkas dinamika”. Mēs to izmantojam, lai katrā telpā nodrošinātu vispiemērotāko grīdas seguma veidu. Rezultātā tiek veidotas ēkas, kas ir labi uzbūvētas, ilgāk kalpo un ir vieglāk pielāgojamas lietotāja prasībām. Ēkas un interjeri, kuru nezūdošie risinājumi padara renovēšanu mazāk nepieciešamu, ļauj ietaupīt naudu un samazināt atkritumu daudzumu. "

Dynamics of a building - receiving

Mūsu mērķi

Rīcības plāns nākamajiem 5 gadiem

"Mūsu Ilgtspējas programma 2025 ir izstrādāta ar mērķi aktivizēt Forbo Flooring Systems ilgtspējības stratēģiju.
Katrā no septiņām galvenajām jomām kategorijās “Aprites ekonomika” un “Cilvēki” ir izskaidroti ilgtspējības mērķi 2025. gadam."

sustainability program 2025
Forbo The Green Road

Mērķi saistībā ar aprites ekonomiku

"Produktu portfelis, kas atspoguļo negatīvu oglekļa vērtību
• Būtisks CO2 emisiju līmeņa samazinājums uz vietas līdz 2025. gadam

Atjaunojamas enerģijas izmantošana
• Atjaunojamas enerģijas izmantošana iespēju robežās
• Ievērojams fosilās gāzes izmantošanas samazinājums

Kļūšana par bezatkritumu uzņēmumu
• Produktu atkritumu atkārtotas lietošanas/otrreizējas pārstrādes palielinājums
• Biroja atkritumu 100 % atkārtotas lietošanas/otrreizējas pārstrādes panākšana

Aktīvs ieguldījums aprites ekonomikā
• ES pārdošanas apjoma palielinājums produktiem, kas pēc patēriņa ir otrreizēji pārstrādāti
• ES pēc uzstādīšanas palikušo atkritumu otrreizējas pārstrādes palielinājums
• Brīvi stāvošo produktu, kas tiek atkārtoti lietoti un pārdoti, pārdošanas apjoma palielinājums ES
• Otrreizējas pārstrādes izstrāde: pārdoto produktu otrreizējas pārstrādājamības palielinājums
• Visiem produktiem ir otrreizēji pārstrādāts sastāvs (vēlams, pēclietošanas)"

Mērķi saistībā ar cilvēkiem, ar kuriem mēs strādājam

"Ētiskas un ilgtspējīgas piegādes ķēdes pārvaldības nodrošināšana
• Vēršanās pie mūsu piegādātājiem, lai viņiem būtu ilgtspējības programma ar mērķi samazināt negatīvo ietekmi uz vidi
• Koncentrēšanās uz sagādātajiem materiāliem ar mērķi palielināt otrreizēji pārstrādāto vai uz bioresursiem balstīto sastāvu

Pārliecināšanās, ka visi darbinieki ir iesaistīti ilgtspējības jomā
• Visiem darbiniekiem ir sniegta aprites ekonomikas un ilgtspējības apmācība
• Ilgtspējības programma ir ieviesta un ir iecelts programmas vadītājs
• Nefosilu automašīnu un citu transportlīdzekļu nomāšana valstīs ar atbilstošu infrastruktūru

Mūsu kā sociāli atbildīga, daudzpusīga un iekļaujoša uzņēmuma nodrošināšana
• Dzimumu, vecuma, kulturālā un fiziskā pamata daudzveidības un iekļaušanas politikas ieviešana
• Mūsu SA8000 sertificētās sociālās atbildības pārvaldības sistēmas uzturēšana un pilnveide"

Sustainability employees

Materiāli

Ilgtspējīgs sortiments

"Pateicoties tam, ka esam apņēmušies nodrošināt ilgtspējīgumu, Forbo Flooring Systems sortimentam ir vairāki patiesi unikāli ilgtspējīgi risinājumi. Piemēram, mūsu Marmoleum grīdas segumi ir CO2 neitrāli, kad tie pamet mūsu ražotni, to nekompensējot. Mūsu vinila grīdas ir patiesi drošas lietošanai un piedāvā lieliskas brīvi stāvošu risinājumu iespējas. Tās ir gatavas aprites ekonomikai. Mūsu tekstila grīdām ir augsts otrreizēji pārstrādātu materiālu sastāvs. Mūsu paklājflīzes pēc svara sasniedz 57 % otrreizēji pārstrādāta sastāva. Visbeidzot, mūsu Coral ieejas sistēmas ir izgatavotas no Econyl pavedieniem, ko iegūst no pamestiem zvejas tīkliem.
Uzziniet vairāk par mūsu produktu portfeli, klikšķinot uz turpmāk redzamajām saitēm."

Fast flooring logo

Iespaidīgs brīvi stāvošo materiālu portfelis

Vēl nekad mums nav bijis tik plašs risinājumu klāsts produktiem, kuri ir brīvi klājami. Mēs piedāvājam savus brīvi stāvošos produktus lokšņu, dēļu un flīžu formātā.

Brīvi stāvoši produkti ne vien ietaupa laiku un naudu ieklāšanas laikā, bet, pateicoties tehnoloģijām, arī atvieglo remontdarbus, jo lietotās grīdas var noņemt bez nepieciešamības atbrīvoties no līmes un paklāja klājuma.

Šos brīvi stāvošos produktus var viegli otrreizēji pārstrādāt, tādējādi tie ir pilnībā cirkulāri.

Forbo piedāvā brīvi stāvošos produktus Marmoleum un vinila, kā arī tekstila produktu kategorijās.papildinformācija par mūsu ātri ieklājamajiem grīdas segumiem bez līmes

Marmoleum: dabīgs un CO2 neitrāls

Marmoleum, Forbo linoleja zīmols, ir patiesi videi draudzīgs.

Tas ir izgatavots no dabīgiem izejmateriāliem un tiek ražots modernā un efektīvā ražošanas vidē, izmantojot ekoloģisko elektroenerģiju. Šī grīdas seguma ražošana patiesībā sasniedz negatīvu oglekļa vērtību no šūpuļa līdz rūpnīcas vārtiem.

Piemēram, 10 000 m2 Marmoleum (2,5 mm) samazina CO2 emisiju līmeni par 400 kg bez jebkādas kompensācijas!

Lasiet vairāk par mūsu CO2 neitrālo Marmoleum

Marmoleum Marbled Fresco
Sarlon acoustic vinyl

Vinils: mūsdienīgs sniegums

"Vinila grīdas segumi ir daļa no daudzveidīgā produktu klāsta, kuru tehniskās un ilgtspējīgās īpašības gadu gaitā ir piedzīvojušas metamorfozi.

Forbo vinila produktu portfelis atspoguļo mūsdienīgu kvalitāti; šie produkti tiek ražoti īpaši modernās un energoefektīvās ražotnēs.

Papildus otrreizēji pārstrādāta vai atkārtoti lietota sastāva uzlabošanai arī lakas un krāsas, kas mūsdienās ir uz ūdens bāzes, ir piedzīvojušas uzlabojumus, savukārt produktu emisijas līmenis ir samazināts gandrīz līdz nullei, un ir likvidētas kaitīgas vielas. Mēs piedāvājam komerciālu pilnībā ftalātu nesaturoša vinila produktu portfeli."Heterogēnais vinils
Homogēnais vinils

Flotex: augsto tehnoloģiju tekstils

Tradicionālās loksnes un flīžu tekstila grīdas segumi tiek izgatavoti no pavedieniem ar šūtām plūksnām un pēc tam pārklāti ar lateksa vai bitumena pamatni. Forbo Flotex kolekcijas ir dažādas. To produktus izgatavo no 6,6 neilona šķiedrām ar ūdensnecaurlaidīgu pamatni, veidojot blīvu, komfortablu virsmu, kas ir izturīga un elastīga. Flotex grīdas segums ir pieejams lokšņu, dēļu un flīžu formātā. Modulārie risinājumi ietver lielu daļu otrreizēji pārstrādāta materiāla.

Flotex higiēniskie un mazgājamie produkti ir lielisks piemērs inovāciju veidam, kas paver jaunus segmentus tekstilizstrādājumiem. Ne vien viesmīlības, atpūtas telpās un birojos, bet arī veselības aprūpes un ārstniecības iestādēs, skolās un sabiedriskās ēkās. Vairāk informācijas par Flotex kolekcijām

Flotex Colour flocked flooring
Tessera Layout & Outline carpet tiles

Paklājflīzes: paredzētas atkārtotai izmantošanai un otrreizējai pārstrādei

Forbo paklājflīžu portfelis ietver otrreizēji pārstrādātus pavedienus un modificētu bitumenu.

Pēc svara mūsu paklājflīzēm ir augstākais otrreizēji pārstrādātais sastāvs nozarē. Vidējais otrreizēji pārstrādātais sastāvs pēc svara sasniedz līdz pat 56 %.

Grīdas dizaina veidošanas laikā mēs radām dažādi kombinējamas flīzes, lai intensīvai lietošanai pakļautās grīdas daļas varētu nomainīt, neietekmējot kopējo dizainu.
Mēs eksperimentējam ar nokalpojušu materiālu risinājumiem, īpaši tiem, kas ietver flīžu tekstila kārtas atdalīšanu no pamatnes. Tessera kolekcijas

Ieejas grīdas: visefektīvākais grīdas segums

Labi izstrādātas ieejas grīdas ne vien piedāvā ilgtspējīgu risinājumu pašas par sevi, bet arī sniedz ieguldījumu ēkas ilgtspējībā, kurās tās tiek izmantotas, visā ēkas dzīves ciklā.

Mūsu ieejas grīdas segumi var apturēt līdz pat 95 % netīrumu no ienešanas ēkā. Tādējādi ieejas grīdas segums var pasargāt interjera kvalitāti, paildzināt grīdas kalpošanas mūžu, kā arī samazināt tīrīšanas un apkopes izmaksas un tīrīšanas līdzekļu izmantošanu. Vairākām kolekcijām mēs izmantojam pavedienus, kas ir pārstrādāti no veciem zvejas tīkliem. Patiesi ilgtspējīgs risinājums.Papildinformācija par mūsu ieejas grīdas segumu sistēmām.

Coral Welcome entrance system