Valitse maa

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

5. Kierrätys ja käyttöiän loppu

Arvon uudelleenluonti käyttöiän lopussa

Lue lisää ja vieritä alas

ARVON UUDELLEENLUONTI KÄYTTÖIÄN LOPUSSA

Haluamme luoda perustan paremmalle tulevaisuudelle. Se tarkoittaa rakentamista menneisyyden perustuksille.

Lattioiden kiertokulun toteuttaminen edellyttää, että alamme pitää tuotteen käyttöiän loppumista vain yhtenä monien tulevien käyttökertojen loppumisista. Meidän on luotava lattiaratkaisuja, joilla on mahdollisimman vähän ympäristövaikutuksia ja jotka on suunniteltu kierrätettäviksi ja uudelleenkäytettäviksi.

ARVON UUDELLEEN-
LUONTI KÄYTTÖIÄN LOPUSSA

JOTTA VOIMME LUODA PERUSTAN PAREMMALLE TULEVAISUUDELLE

Tullaksemme aidosti kestäväksi, meidän on suljettava silmukka. Teemme sen parantamalla jatkuvasti modulaarista tarjontaamme, etsimällä tapoja kierrättää tuotteet niiden käyttöiän päätyttyä ja tekemällä yhteistyötä paikallisten kierrätysjärjestelmien kanssa. Suunnittelemme myös kierrätysmateriaaleista valmistettuja lattioita, jotta vanhat lattiasi voidaan käyttää uudelleen. Pyrimme varmistamaan, että lattiamateriaalit ovat täysin kierrätettäviä ja autamme edistämään taloudellisesti kannattavien takaisinottojärjestelmien toteuttamista, koska kaikkia materiaaleja ei voida kierrättää loputtomasti. Tämä tarkoittaa, että saat tuotteita, joiden raaka-aineista jopa 25 prosenttia kierrätetään esimerkiksi kalaverkoista ja kulutusjätteestä.

Aloitetaan alusta

Lyhyen aikavälin tavoitteemme on uudelleenkäyttää tai kierrättää vähintään 95 % tuotejätteestä.

Viides ja viimeinen avainhaasteistamme on arvon uudelleenluominen tuotteelle sen elinkaaren lopussa. Tavoitteemme on uudelleenkäyttää tai kierrättää vähintään 95 % tuotejätteestä ja osallistua aktiivisesti johtaviin paikallisiin kierrätysjärjestelmiin maailmanlaajuisesti, jotta saamme pidettyä materiaalit käytössä.

Jotta voimme varmistaa, että saamme luotua tuotteille uutta arvoa niiden elinkaaren lopussa, meidän on aloitettava elinkaaren alusta: kiertotalous ja käyttäjät on huomioitava jo tuotesuunnitteluvaiheessa. Meidän on tehtävä lattiaratkaisuistamme kestäviä ja käyttötarkoitukseensa sopivia.

Kiertotalouden mukaisten lattiapäällysteidemme valikoima kasvaa joka vuosi. Esimerkiksi irtoasennettavien lattioiden ansiosta tuotteita takaisinotettaessa ei tarvitse huolehtia liima- ja tasoitejäämistä, mikä helpottaa uudelleenkäyttöä tai kierrätystä.

Kierrätyssäiliö

Avoimuus

Lattiateollisuuden perinteiden käsitteleminen

Uuden tarkoituksen antaminen materiaaleille, jotka muutoin hävitettäisiin, voi olla haastavaa. Ilmastotietoisuus asennusjäämien ja käytettyjen lattiajärjestelmien suhteen voi vaikuttaa kalliilta ja vaikealta, eikä prosessi ole aina avoimen läpinäkyvä.

Mutta meidän on oltava avoimia. Yksikään lattianvalmistaja ei ole kyennyt keräämään lattiapäällystejäämiä talteen ja uudelleenkäyttämään niitä tarvittavassa mittakaavassa. Se on valitettava historiallinen perintö lattia-alalla, jota ei valitettavasti rakennettu kiertotalouden ehdoilla toimivaksi. Se on este, josta meidän on päästä yli, jotta voimme kerätä takaisin ja kierrättää kaiken tuottamamme.

Silmälaseja pitävä käsi | bud-helisson-465328-unsplash

Jätteiden käsittely-tapamme

Kierrätys ei ole aina vaihtoehto

Emme yritä kierrättää kaikkea lattiajätteitä omiin tuotteisiimme. Se saattaa kuulostaa oudolta, mutta joskus se ei yksinkertaisesti ole mahdollista ja joskus se olisi jopa vastuutonta.

Käsittelemme tällä hetkellä jäämiä monella eri tavalla:

• Rakennamme yhdessä raaka-ainetoimittajien kanssa keskitettyä kierrätysjärjestelmää. Tutkimme esimerkiksi vinyylin kemiallisen kierrättämisen mahdollisuuksia.

• Käytämme omassa tuotannossamme esimerkiksi kuluttajajätelinolinoleumin ja vinyylijätteen kaltaisia materiaaleja.

• Pyrimme pidentämään lattioiden käyttöikää yhdessä asiakkaiden kanssa ja kunnostamme lattioita.

• Etsimme ratkaisuja yhteistyössä ulkoisten toimijoiden kanssa. Esimerkiksi osa linoleumijätteestä voidaan käyttää täyteaineena sementtiteollisuudessa.

• Teemme yhteistyötä jätehuoltoyritysten kanssa esimerkiksi biohajoamistutkimuksessa ja mahdollisimman tehokkaiden polttojäte-energian talteenottojärjestelmien kehittämisessä.

Metsässä kiemurtelevia teitä | Kuvannut Clay Banks, käytetään Unsplash.comin luvalla

Haasteemme

Meillä ei ole vielä kaikkia ratkaisuja käytössä

Meidän on otettava huomioon paikalliset olosuhteet

Materiaalin koostumus rajoittaa kierrätystä

Alan aloitteita ja yhteistyötä

Back to the Floor

Paikallisten kierrätysohjelmien perustaminen

Odottaessamme lattia-alan siirtymistä kiertotalouteen maailmanlaajuisesti olemme alkaneet kehittää alueellisia ratkaisuja tarjoamalla aktiivisesti asennusjätteen takaisinotto-ohjelmia alueilla, joissa se on ekologisesti kestävin vaihtoehto ottaen huomioon myös talteenoton edellyttämän logistiikan hiilijalanjäljen.

Back to the Floor -ohjelmat ovat jo tällä hetkellä käynnissä Alankomaissa, Ranskassa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Back to the Floor -ohjelman logo

Vuonna 2021 keräsimme ja kierrätimme:

  • 40

    tonnia linoleumia

  • 317

    tonnia vinyyliä

  • 7

    tonnia tekstiilejä

MITEN KÄSITTELEMME RAKENTAMISEN HAASTEITA