Vali oma riik

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Ringlussevõtt ja olelusringi lõpp

Väärtuse taasloomine olelusringi lõpus

Avastamiseks kerige

VÄÄRTUSE TAASLOOMINE OLELUSRINGI LÕPUS

Me soovime sillutada teed parema tulevikuni. See tähendab minevikule tuginemist.

Et muuta põrandad ringmajanduse nõuetele vastavaks, tuleb muuta oma kollektiivset mõtteviisi ja vaadelda olelusringi lõppu järgmise olelusringi algusena. Me peame valmistama põrandakatteid, millel on väikseim võimalik keskkonnamõju ning mis on ringlussevõetavad ja taaskasutatavad.

Theme 5 intro image

Alustame algusest

Meie lühiajaline eesmärk on taaskasutada või võtta ringlusesse 95% või rohkem tootmisjäätmeid.

Viies ja viimane meie peamistest proovikividest on väärtuse loomine olelusringi lõpus. Meie eesmärk on taaskasutada või võtta ringlusesse 95% või rohkem tootmisjäätmeid ja panustada aktiivselt suurimatesse kohalikesse ringlussevõtukavadesse terves maailmas, et hoida materjalid kasutuses.

Et tagada suutlikkus olelusringi lõpus väärtust luua, alustame algusest: me arvestame tooteid kujundades ringluspõhisuse ja kasutajatega. Me muudame oma põrandakatted vastupidavaks ja eesmärgipõhiseks.

Meie ringluspõhiste põrandakatete valik laieneb iga aastaga. Näiteks võimaldab lahtine paigaldamine liimi- ja tasandusmaterjalijälgedeta tooted tagasi võtta, tänu millele on tooteid lihtsam taaskasutada või ringlusse võtta.

Jäätmekonteiner

Läbipaistvus

Põrandakattetööstuse pärandiga tegelemine

Jäätmetele uue kasutusala leidmine võib olla keeruline. Paigaldusjäätmete ja kasutatud põrandakatetega seoses kliimateadlik olemine võib tunduda kallis ja keeruline ning see pole alati läbipaistev.

Me peame aga olema läbipaistvad. Ükski põrandakatete tootja ei suuda vajalikus ulatuses jäätmeid koguda ega taaskasutada. Me peame tegelema põrandatööstuse pärandiga, mille kujundamisel pole kahjuks arvestatud ringmajandusega. Enne kui saame kõik tooted tagasi võtta ja ringlusse suunata, tuleb see takistus kõrvaldada.

Prille hoidev käsi | bud-helisson-465328-unsplash

Kuidas me jäätmeid käitleme

Ringlussevõtt pole alati võimalik

Meie eesmärk ei ole kasutada kõiki põrandakatete tootmisjääke oma toodetes. See võib kõlada veidralt, kuid vahel me lihtsalt ei saa seda veel teha ja mõnikord oleks see isegi vastutustundetu.

Praegu tegeleme jäätmetega mitmel moel.

• Koostöö toormaterjalide tarnijatega, et tagada tsentraliseeritud ringlussevõtt. Näiteks uuritakse vinüüli keemilist ringlussevõttu.

• Materjalide, nt tarbimisjärgse linoleumi ja vinüülijäätmete, kasutamine oma tootmisprotsessis.

• Töö klientidega põrandate eluea pikendamisel või renoveerimisel.

• Lahenduste väljatöötamine koostöös ettevõtteväliste partneritega. Näiteks kasutatakse mõningaid linoleumijäätmeid tsemenditööstuses täitematerjalina.

• Koostöö jäätmekäitlusettevõtetega, nt biolagunemise uurimine või muul viisil põletamise kaudu võimalikult suure koguse energia eraldamine.

Käänuline metsatee | foto: Clay Banks, Unsplash.com.

MEIE VÄLJAKUTSED

Meil ei ole veel kõik lahendused paigas

Peame arvestama kohalike tingimustega

Materjali koostis piirab ringlussevõttu

Vähe valdkonna algatusi ja koostöid

Põrandale tagasi

Kohalike ringlussevõtukavade käivitamine

Seniks kuni põrandakatted muutuvad terves maailmas ringmajanduse nõuetele vastavaks, oleme hakanud välja töötama lahendusi regionaalsel tasandil, pakkudes aktiivselt paigaldusjäätmete tagasivõtu kavasid olukordades, kus see on kõige kestlikum lahendus, võttes arvesse vajaliku logistika CO2 jalajälge. Nii saame praegustest piirangutest mööda minna ja liikuda edasi, et valmistuda tulevikuks.

Programm „Põrandale tagasi“ käib praegu juba Rootsis, Prantsusmaal, Madalmaades, Ühendkuningriigis ja Ameerika Ühendriikides.

Programm „Põrandale tagasi“ logo

2021. aastal kogusime ja võtsime ringlusse

  • 40

    tonni linoleumi

  • 317

    tonni vinüüli

  • 7

    tonni tekstiili

KUIDAS ME EHITUSVALDKONNA PROBLEEMIDEGA TOIME