Vali oma riik

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Tingimused ja kasutustingimused

Šveitsi seadustega nõutavad avalikustamised
Forbo Holding Ltd
Lindenstrasse 8
CH-6340 Baar
Switzerland
Telefon: +415 8787 2525
Faks: +415 8787 2025
E-post: info@forbo.com


Kasutustingimused ja vastutusest keeldumine

Üldteave
Nende tingimustega (edaspidi: kasutustingimused) reguleeritakse igasugune juurdepääs Forbo Holding Ltd. (edaspidi: Forbo) Interneti-kohale www.forbo.com (edaspidi: veebisait) ja selle saidi kasutamine. Forbo jätab endale õiguse muuta kasutustingimusi mis tahes ajal ja ilma etteteatamiseta.
Seda veebisaiti külastades Sa (edaspidi: Sina või kasutaja) nõustud nende kasutustingimustega.

Kohustustest lahtiütlus
See veebisait ja selle sisu – st kõik, mida Sa loed, kuuled või näed sellel – on ette nähtud üksnes teabe andmiseks. Forbo püüab kindlaks teha, et veebisaidil avaldatud informatsioon on korrektne ja ajakohane, kuid ei saa endale võtta mingit vastutust veebisaidi ja selle sisu eest. See tähendab eriti seda, et välistatud on mis tahes ja kogu vastutus sellel esineva teabe või mis tahes lingitud informatsiooni sisutiheduse, terviklikkuse, seaduslikkuse, aktuaalsuse, kasutatavuse või veatuse eest. Lisaks sellele ei taga Forbo, et juurdepääs sellele veebisaidile on ilma probleemideta või juurdepääsu ei katkestata.
Forbol ei ole mingit kohustust eemaldada veebisaidilt vananenud teavet ega uuendada või parandada eespool mainitut. Samuti jätab Forbo endale õiguse muuta, laiendada või teistmoodi kohandada veebisaidi sisu mis tahes ajal ilma ette teatamata.

Vastutuse välistamine
Forbo võtab endale vastutuse Forbo juriidiliste isikute poolt Sulle või kolmandatele pooltele põhjustatud kahjude eest, mis on tahtliku või väga hooletu kahjuliku tegevuse tulemus või tahtliku või väga hooletu tegemata jätmise tulemus, kuid võtab endale sellise vastutuse üksnes kehtivate seadustega määratud ulatuses. Mis tahes vastutus peale selle, nimelt mis tahes vastutus muu kui tahtliku või väga hooletu ebaõige tegevuse või tegemata jätmise eest või abistavate esindajate (mis hõlmab töövõtjad või töötajad) põhjustatud mis tahes kahjude eest välistatakse täielikult. Veebisaidi mis tahes kasutus leiab aset kasutaja omal riisikol.

Välislingid
Forbo veebisait võib sisaldada linke kolmanda poole veebisaitidele. Forbol ei ole mingisugust kontrolli kolmandate poolte sisu või veebisaitide üle ja järelikult ei anna mingeid tagatisi nimetatud sisu või veebisaitide seaduslikkuse, veatuse, kasutatavuse, aktuaalsuse ega täielikkuse kohta. Forbo ei vastuta kolmanda poole sisu või veebisaitide eest ega mis tahes veebisaitide eest, millel on linke Forbo veebisaidile või mis näitavad seda raamides.

Sotsiaalsed järjehoidjad
Forbo veebisaidil kasutatakse sotsiaalseid järjehoidjaid, mis on äratuntavad vastava logo järgi. Teatud sotsiaalmeedia platvormide kasutajad saavad kasutada neid sotsiaalseid järjehoidjaid valitud Forbo saitide linkide seadmiseks oma profiili selleks, et neid ära märkida või jagada vastavat lehekülge oma kontaktidega. Iga kord sotsiaalsetel järjehoidjatel klõpsates saadad identifitseerimisandmed vastavale sotsiaalmeedia platvormile. Isikud, kes sotsiaalsete järjehoidjate kaudu jagavad Forbo teateid/teavet, ei ole volitatud kõnelema Forbo nimel ega esindama Forbot. Nad avaldavad omaenda vaateid ja arvamusi. Lisaks sellele kehtivad kõik nendes kasutustingimustes välislinkide kohta välja toodud sätted ka sotsiaalsete järjehoidjate kohta.

Intellektuaalomandi õigused
Selle veebisaidi sisu, nimelt pildid, videod, pilt- ja sõnalised kaubamärgid, teatelogod, graafilised logod, graafiline kunst, koopiad, pressiteated ja muu teave, on kaitstud kehtivate autoriõigustega ja muude intellektuaalomandi õiguste kaitse seadustega Selle veebisaidi osade või terve sisu või küljenduse reprodutseerimine, ülekandmine või mis tahes muu kasutus ilma Forbo Corporate Communicationsi eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Iga sellise Forbo antud nõusoleku võib Forbo alati tagasi võtta, ilma et Forbo kannaks vastutust mis tahes hüvitiste või kulude eest.

Andmekaitse
Kui otsustad teha oma isikuandmed Forbole kättesadavaks, siis nõustud sellega, et need andmed kantakse üle ilma eelneva krüpteerimiseta ja Forbol on õigus säilitada ja kasutada nimetatud andmeid vastavalt Forbo andmekaitsesätetele. Üksikasjalikku teavet oma privaatsuse kaitse kohta võib leida allpool toodud andmekaitsedeklaratsioonist.

Andmete ülekandmise turvalisus
Internet on globaalne tarve. Kasutades veebisaiti või meiega e-posti, kontaktivormi või muu taolise teel suheldes nõustud Sa kõigi nende andmete krüpteerimata ülekandmisega, mida kavatsesid Forbole saata. Nende kanalite kaudu saadetud mis tahes andmed ei ole ei konfidentsiaalsed ega turvalised; need võivad kaotsi minna või olla kolmandatele pooltele nähtavad, nende poolt kinni peetud või muudetud ja need võivad liikuda riigipiiridest väljapoole. Interneti toimiva seadmestiku ja süsteemile sisemiselt omaste riskide tõttu toimuvad kõik Sinu algatatud andmeülekanded Sinu omal riisikol. Teisi sätteid rakendatakse üksnes sel juhul, kui Forbo pakub Sulle krüpteeritud ülekande võimalust. Võttes Forboga elektrooniliselt ühendust, volitate Forbot endaga samuti elektrooniliselt suhtlema.
Forbo ei võta endale mingisugust vastutust Sinu ega teiste ees kahjude eest, mis tekivad seoses Forbole või Forbolt e-posti või mõne muu elektroonilise sõnumiedastussüsteemi abil saadetud sõnumitega.

Ülimuslik seadus
Igasugused ja kõik vaidlused, mis tulenevad selle veebisaidi kasutamisest või sellega seoses, reguleeritakse Šveitsi seadustega ja lahendatakse kohtu poolt Forbo peakorteri asukohas Baaris (Šveitsis), välistades vastukäivad seaduste sätted.

August 2014