Vali oma riik

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Andmekaitse

Üldteave
Internetiesitlus saidi forbo.com (edaspidi: veebisait) all toimub Forbo Holding Ltd (edaspidi: Forbo) poolt. See andmekaitsedeklaratsioon reguleerib seda, kuidas Forbo kogub, kasutab ja säilitab informatsiooni veebisaidi kasutajate kohta.

Kui kasutad seda veebisaiti, siis nõustud automaatselt, et Forbo kogub, töötleb ja kasutab Sinu kohta kogutud allpool loetletud personaalset teavet siin kindlaks määratud eesmärkidel. Selle nõusoleku võib tühistada igal ajal iga eespool mainitud tulevase kasutuse jaoks.


Teave, mida Forbo kogub
Forbo võib koguda isiklikke kasutajaandmeid eri viisidel, näiteks kui külastad veebisaiti, tellid uudiskirja või seoses mis tahes muude tegevuste, teenuste, funktsioonide või ressurssidega, mille Forbo teeb veebilehel kasutatavaks.
Forbo ei tee mingeid pingutusi Sinu identifitseerimiseks ja kogub Su isikuandmeid ainult siis, kui Sa vabatahtlikult jagad sellist informatsiooni Forboga. Sul on olemas võimalus külastada veebisaiti anonüümselt. Sellest hoolimata võib Forbo koguda teavet Sinu kohta iga kord, kui interakteerud veebisaidiga või vastad uudiskirjadele või Forbo saadetud postitustele. Juhul kui peaksid registreeruma kaitstud alale ligipääsuks, võib Forbo paluda Sul saata teatud personaalset teavet, nii et Forbo saaks hallata kasutajasuhteid.
Sel ajal, kui Sa veebisaiti külastad, registreerib Forbo server tehnilistel põhjustel automaatselt teatud informatsiooni. Selles kontekstis võidakse säilitada Sinu IP-aadress või registreerib server operatsioonisüsteemi, millega töötad, millised on Su keeleseaded või millist brauserit kasutad ning milliseid veebisaidi lehekülgi külastad. Põhimõtteliselt registreerib Forbo ka selle veebisaidi, mille kaudu Sa tema veebisaidile jõudsid.

Küpsised
Selleks, et saaks pakkuda oma teenuseid, tuleb Forbol veebisaidil küpsiseid kasutada.
Sul on olemas võimalus vältida küpsiste salvestamist või paigaldamist, kohandades oma serveri seadeid vastavalt. Kuid Forbo rõhutab, et sellisel juhul ei pruugi Sul olla võimalik täielikult kasutada selle veebisaidi kõiki funktsioone. Rohkem teavet küpsiste kohta võib leida allpool olevast küpsiste deklaratsioonist.

Forbo kogutud teabe kasutamine
Forbo kasutab Sinult kogutud teavet eranditult oma kaupade ja teenuste pakkumise eesmärgil ning veebisaidi seadistamiseks Sinu spetsiifiliste vajaduste kohaselt ja selleks, et suuta saiti jätkuvalt optimeerida. Teatud informatsiooni kogutakse ka statistilistel eesmärkidel, mis samuti toimub veebisaidi optimeerimisele ja selle edasisele arendamisele keskendudes.

Personaalse teabe jagamine
Sinu sõnaselge nõustumiseta ei vaheta ega jaga Forbo mingit kogutud teavet kolmandate pooltega ega ei müü seda neile. Kuid siiski jätab Forbo endale allpool kindlaks määratud ulatuses õiguse jagada kogutud teavet kolmandate pooltega: i) jagamine tütarettevõtete või kontrollitavate äriühingutega, samuti alltöövõtjatega, kes on selle andmekaitsedeklaratsiooni subjektid või kes järgivad põhimõtteid, mis pakuvad vähemalt samasugust kaitset kui andmekaitsedeklaratsioon; ii) jagamine teenusepakkujatega, kes haldavad veebisaiti või pakuvad teisi teenuseid, nagu veebiliikluse monitooring või statistiline analüüs (analüütilised teenused, nagu Google Analytics). Kuid Forbo võtab endale kohustuse avaldada üksnes üldist teavet, mis ei võimalda meie kliente identifitseerida; iii) Forbo ja kolmandate poolte kaitseks võidakse kogutud informatsiooni jagada kolmandate pooltega siis, kui asjakohase seadusliku mandaadiga seda nõutakse või kui selline jagamine on vajalik kasutustingimuste täitmise tagamiseks või Forbo ja nende kolmandate poolte õiguste kaitsmiseks.
Google Analytics
See veebisait kasutab Google Analyticsit, mis on Google Inc.-i (edaspidi: Google) pakutav veebianalüüsi teenus. Google Analytics kasutab nn küpsiseid, mis on Sinu arvutisse salvestatavad tekstifailid ja mis teevad võimalikuks analüüsida Sinu-poolset veebisaidi kasutamist. Küpsiste genereeritud teave Sinu-poolse veebisaidi kasutuse kohta (koos Sinu IP-aadressiga) saadetakse Google’i serverisse USAs, kus see säilitatakse. Google kasutab seda informatsiooni Sinu-poolse veebisaidi kasutuse analüüsiks, veebisaidi operaatoritele veebitegevuse kohta aruannete koostamiseks ja teiste teenuste pakkumiseks, mis on seotud veebisaidi kasutuse ja Interneti kasutamisega. Google kannab teabe üle ka kolmandatele pooltele, kui see on vajalik ja tingimusel, et see on kehtivate seaduste järgi lubatud. Google’i kohaselt ei seostata Sinu IP-aadressi kunagi teiste Google’i andmetega. Sul on olemas võimalus vältida küpsiste paigaldamist, muutes oma brauseri tarkvara seadeid, kuid me peame rõhutama, et see võib takistada Sul kasutamast selle veebisaidi kõiki funktsioone tervikuna. Kasutades seda veebisaiti, nõustud Sa Google’i poolt Sinu kohta kogutud andmete töötlemisega ülalkirjeldatud viisil ja ülalmainitud eesmärgil. Selleks, et vältida oma andmete kasutamist Google Analyticsi poolt, on Sul võimalus paigaldada oma brauserile inaktiveeriv lisandprogramm (üksikasju vaata: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB).

Kui Google AdSense, mis on Google Inc., USA (edaspidi: Google) veebireklaami teenus, postitab sellele veebisaidile reklaame (tekstireklaame, ribareklaame jne), võib Sinu brauser salvestada Google’i või mõne kolmanda poole saadetud küpsise. Selles küpsises säilitatava teabe võivad kirja panna, seda koguda ja analüüsida Google või kolmandad pooled. Peale selle kasutab Google AdSense informatsiooni kogumiseks nn veebimajakaid (väikesi nähtamatuid pilte), mille kasutamine võimaldab üles kirjutada, koguda ja analüüsida lihtsaid tegevusi, nagu külastajate liiklust veebisaidil. Küpsiste ja/või veebimajakate genereeritud informatsioon selle veebisaidi kasutuse kohta kantakse üle Google’i serverisse USAs, kus see säilitatakse.
Google kasutab saadud teavet Sinu kasutajamustrite analüüsimiseks seoses AdSense’i reklaamidega. Google võib kanda informatsiooni üle ka kolmandatele pooltele tingimusel, et see on kehtivate seaduste järgi lubatud. Google ei seo Sinu IP-aadressi teiste Google’i säilitatavate andmetega. Võid vältida küpsiste salvestamist oma kõvakettale ja veebimajakate näitamist. Selleks tuleb oma brauseri seadetest valida „Küpsiseid mitte aktsepteerida” („No cookies accepted”) (Internet Exploreri kasutajatel minna „Tööriistad (Tools) / Interneti-suvandid (Internet Options) / Privaatsus (Privacy) / Täpsemalt (Advanced)”; Firefoxi kasutajatel minna „Tööriistad (Tools) / Suvandid (Settings) / Privaatsus (Privacy) / Küpsised (Cookies)”).

Sotsiaalsed järjehoidjad
Forbo veebisaidil kasutatakse sotsiaalseid järjehoidjaid, mis on äratuntavad vastava logo järgi. Teatud sotsiaalmeedia platvormide kasutajad saavad kasutada neid sotsiaalseid järjehoidjaid valitud Forbo saitide linkide seadmiseks oma profiili selleks, et neid ära märkida või jagada vastavat lehekülge oma kontaktidega. Iga kord sotsiaalsetel järjehoidjatel klõpsates saadad identifitseerimisandmed vastavale sotsiaalmeedia platvormile. Kui Sa ei soovi seda teha, tuleks sotsiaalsed järjehoidjad jätta aktiveerimata. Selleks, et rohkem teada saada andmete kogumise või nende töötlemise või kasutamise kohta sotsiaalmeedia platvormide poolt, vaata palun nende konkreetsete sotsiaalmeediaplatvormide andmekaitsepoliitikaid.

Turvameetmed
Kogutud personaalset teavet tuleb kaitsta vastavalt kehtivatele andmekaitsestandarditele. Sellega seotud informatsiooni säilitatakse Forbo tegutsemiskohtades, välja arvatud siis, kui see saadetakse edasi kolmandatele pooltele vastavuses ülal kindlaks määratud tingimustega.
Forbo säilitab kogutud personaalset informatsiooni üksnes mõistliku aja jooksul või nii kaua, kui seda tuleb seaduse järgi säilitada. Kogutud teave, mis ei ole personaalne, ei allu mingitele piirangutele.

Selle andmekaitsedeklaratsiooni muutmine
Forbo jätab endale õiguse muuta seda andmekaitsedeklaratsiooni igal ajal. Forbo soovitab seda deklaratsiooni korrapäraste ajavahemike järel üle vaadata, nii et tead alati Forbo uusimat lähenemisviisi Sinu isikuandmete kaitsele. Kui Sa veebisaiti külastad, tunnistad ka seda, et Sinu kohus on see andmekaitsedeklaratsioon perioodiliselt üle vaadata ja välja selgitada mis tahes muutused, mis võivad olla tehtud.

Ülimuslik seadus
Igasugused ja kõik vaidlused, mis tulenevad selle veebisaidi kasutamisest või sellega seoses, reguleeritakse Šveitsi seadustega ja lahendatakse kohtu poolt Forbo peakorteri asukohas Baaris (Šveitsis), välistades vastukäivad seaduste sätted.

Küsimused selle andmekaitsedeklaratsiooni kohta
Kui Sul on mingeid küsimusi seoses selle andmekaitsedeklaratsiooniga, ära kõhkle meiega mis tahes ajal e-posti kaudu ühendust võtmast: communications@forbo.com.

August 2014