Vali oma riik

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Aruanded

Lugege lähemalt mitmesuguste kestlikkusega seotud teemade kohta

Avastamiseks kerige

Iga-aastased säästvusaruanded

2005. aastal avaldasime oma esimese säästvusaruande, mis sisaldas teavet meie tootmistehaste ja tooteportfelli kohta. Alates 2012. aastast koostatakse meie iga-aastane säästvusaruanne globaalse aruandlusalgatuse suuniste kohaselt ja selles käsitletakse kõiki kolmekordse tulemi aspekte. Selles analüüsitakse keskkonna- ja majanduslikku mõõdet, mis on aluseks terviklikule strateegiale keskkonnajuhtimissüsteemis püstitatud säästvuseesmärkide saavutamiseks.

Kestlikkuseteemalised väljaanded

Lisaks iga-aastastele säästvusaruannetele avaldab Forbo Flooring Systems mitmesuguseid muid väljaandeid. Oleme koostöös asutuseväliste äriühingutega koostanud valged raamatud, brošüürid ja teabelehed, et anda teavet Forbo keskkonnastrateegia ja sertifikaatide kohta ning olla võimalikult läbipaistev.

Meie kestlikkusealased väljaanded on esitatud allpool.

Läbipaistvus igal sammul

Läbipaistvus on üks meie säästvusstrateegia põhielemente ja seepärast soovime omada tõendusmaterjali selle kohta, et meie põrandakatted on kestlikud nii planeedi kui ka meie tervise heaks. Selleks avaldame mitmesuguseid aruandeid.

Olelusringi hindamine
Olelusringi hindamist kasutatakse toote keskkonnamõju hindamiseks.

Toote keskkonnadeklaratsioon
Toote keskkonnadeklaratsioon sisaldab ühe konkreetse toote olelusringi hindamist.

Tervislikkuse deklaratsioon
Tervislikkuse deklaratsioonis täpsustatakse meie toodete tervisemõju.

Loe lähemalt olelusringi hindamise, toote keskkonnadeklaratsiooni ja tervislikkuse deklaratsiooni kohta
Luues paremat keskkonda

Uuri, mida me teeme,

et saada maailma kestlikumaks põrandakatete tootjaks

Forbo üritab anda endast kõik, et toota ja turustada tooteid kõige kestlikumal viisil. Iga põrandaga kaasnevad erinevad proovikivid ja me soovime teile näidata, kuidas Forbo nendega tegeleb.

Uuri, kuidas Forbo töötab