Vali oma riik

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Läbipaistvus igal sammul

Olelusringi hindamine, toote keskkonnadeklaratsioon ja tervislikkuse deklaratsioon

Avastamiseks kerige

kolmandate isikute kontrollitud teave

Täielik läbipaistvus klientide jaoks

Läbipaistvus on säästvuse saavutamisel ülioluline. Läbipaistvuseks on vaja, et ettevõtted jagaksid teavet oma toodete sisu, nende valmistamisviisi ning mõju kohta, mida need võivad avaldada keskkonnale, kasutajatele ja kogukonnale. Forbo Flooring Systems alustas juba 1996. aastal koostööd Hollandi Leideni Ülikooliga, et saada selge ülevaade meie linoleumtoodete kõikvõimalikust mõjust.

Praegu pakume Forbo iga toote kohta mõjuteavet olelusringi hindamiste ja toote keskkonnadeklaratsioonide kaudu, mis läbivad sõltumatu kontrolli.

Kõik algab olelusringi hindamisest

Me kasutame olelusringi hindamist, et pidevalt parandada oma kestlikkusealast tulemusli

Olelusringi hindamine on igakülgne süsteem toote olelusringi keskkonnamõju mõõtmiseks. Mõõtmine on standarditud ja kõigi tootetüüpide puhul võrdväärne. Ehkki kogu hinnangut mõjutavad süsteemi piirid, andmete kvaliteet ja kaalutegurid, võetakse meie olelusringi hinnangud vastu pärast sõltumatu kolmanda poole kontrolli.

Olelustsükli hindamise käigus tehtud varude analüüsi raames kogutud andmete suhtes kohaldatakse tootekategooria reegleid. Nendega määratakse kindlaks, milliseid andmeid tuleb koguda ja kuidas, millised arvutused tuleb teha, et tõendada kliimamõju, ning kuidas seda teavet esitada.
Hinnatavate protsessidega seotud sisendid ja väljundid kombineeritakse, et määrata kindlaks toote võimalik keskkonnamõju.

Kõik algab olelusringi hindamisest
Olelusringi hindamise elemendid

Kvantifitseeritud keskkonnaandmed

Toote keskkonnadeklaratsioon loob raamistiku hoone keskkonnajalajälje mõõtmiseks.

Kui olelusringi hindamised tehakse tootekategooriatele, siis toote keskkonnadeklaratsioonid lähevad sammu võrra kaugemale, sätestades ühe konkreetse toote olelusringi hindamise. Toote keskkonnadeklaratsiooni akrediteerib programmi käitaja kooskõlas standarditega ISO 14025 ja EN 15804 ning seda kontrollib sõltumatu kolmas isik. Meie toodete keskkonnadeklaratsioone kontrollib [UL Environment] (https://spot.ul.com/main-app/products/catalog/?keywords=forbo;css-nAr).

Huvirühmad saavad kasutada keskkonnadeklaratsioone terve tarneahela ulatuses, et võrrelda toodete keskkonnaomadusi ning teha teadlikke ja kestlikke otsuseid.

Forbo Flooring Systemsil on täielikud toodete keskkonnadeklaratsioonid kõikide toodete jaoks.

Vaata meie toote keskkonnadeklaratsioonide allalaadimiskeskust
Toote keskkonnadeklaratsioon_põrandakate Sphera Energetic

Tervislik sisekeskkond

Et meie põrandad on osa sisekeskkonnast, kus inimesed elavad, kohtuvad ja töötavad, siis on meie ülesanne kavandada ja pakkuda tooteid, mis mõjuvad hästi üksikisiku tervisele ja mugavusele.

Tervislikkuse deklaratsioon

Terviseprobleeme ja keskkonda ei saa kestlikku arengut silmas pidades üksteisest lahutada. Sellepärast leiame, et inimeste tervise ja ökoloogiaga tuleb arvestada ka meie hindamistes. Forbo Flooring Systems on ainus põrandakatete tootja maailmas, mille toodete keskkonnadeklaratsioonides käsitletakse mõju inimeste tervisele ja ökotoksilisust. Me kasutame oma toodete toksilisuse arvutamiseks ja hindamiseks üleilmselt tunnustatud USEtoxi meetodit. Meie tervisedeklaratsioonid on mõeldud veelgi täpsustama meie toodete väikest tervisemõju.

• meie põrandad on vabad keelatud mürgistest ainetest
• meie põrandate heitkogus on väike või koguni nullilähedane
• meie tooted on ftalaadivabad
• meie tootevalik pakub järeleproovitud lahendusi allergeenide ja peentolmu vastu

Vaata meie tervislikkuse deklaratsioonide allalaadimiskeskust
Tervislikkuse deklaratsioon_Marmoleumist põrand

Muud aruanded

Kas olete huvitatud muudest säästvusaruannetest ja väljaannetest?

Vaata aruandeid ja väljaandeid