Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Hållbara produkter

Ingredienser linoleum

Marmoleum

Linoleum av naturliga råvaror

Våra linoleumgolv är världens mest hållbara golvbeläggning. Hållbar i betydelsen ekologiskt sund men även i betydelsen utmärkta prestanda som tål tidens tand och slitagemässigt är bland de bästa som finns på marknaden. Forbos linoleumgolv är tillverkat av 97 % naturliga råvaror, varav 70 % är förnybara, där 43 % av innehållet är återvunnet material.

Huvudingredienserna är linolja, jute, harts, trämjöl och kalksten. Jute och lin är ettåriga grödor som skördas på samma sätt som till exempel vete. Att utvinna harts är en kontinuerlig process som kommer från linfrön, trämjöl är en restprodukt från träindustrin och kalksten finns tillgänglig i överflöd.

Biologiskt nedbrytbar
När linoleumgolvet väl är färdiganvänt är det dessutom biologiskt nedbrytbart. Golvet kan också användas för uppvärmning då den vid förbränning skapar värmeenergi som överstiger den energi som en gång användes vid produktionen av produkten. Detta är exempel på en livscykel där naturen är den slutgiltiga vinnaren.

Ingredienser linoleum

Flotex

En hållbar hybrid av textilmatta och fjädrande golv

Flotex är hållbart, hygieniskt och helt vattentät vilket gör produkten till det enda helt tvättbara textilgolvet på marknaden. Tillverkningen sker i Storbritannien och Frankrike med grön elektricitet och minimalt spill och avfall, som helt och hållet återvinns i produkten.

Tillverkningen med fibrer av nylon 6.6 ger en varaktig, hygienisk golvbeläggning som kan tvättas och rengöras med vatten och enkla rengöringsmedel. Alla färger och bläck som används i Flotex-mönstren är vattenbaserade. Inga ytterligare kemiska processer förekommer, utöver ångbehandling vid hög temperatur för att fixera färgerna.

Flotex utnyttjar också avfall från Forbos andra produktionsanläggningar, vilket används i produkternas baksida där upp till 67 % består av återvunnet material. Den största fördelen är produktens extrema prestanda, med produktlivslängd som är upp till 6 gånger längre än för vanliga mattor. Efter livstidens slut kan produkten återvinnas och återföras till tillverkningsprocessen.

Flotex konstruktion

Coral

Entrémattor av återvunnet material

Detta entrégolv i textil, helt av återvunnet material, är vi ensamma om att tillverka i Europa. Garnet av polyamid är tillverkat av återvunnet industri- och hushållsavfall, bl.a. används kasserade fiskenät och återvunna PET-flaskor. Endast baksidan är en "ny" produkt men vi jobbar på att utveckla även en baksida av återvunnet material.

Fördelen ur ett hållbarhetsperspektiv är att våra textilmattor förhindrar att 94 % av all smuts och fukt från utomhusmiljön dras in byggnaden och inomhusmiljön. Detta minskar i sin tur städ- och underhållskostnader med över 70 %.

Coral är det enda entrégolvet i världen som har försetts med miljöklassningen BRE A+.

Återvunna PET-flaskor och fiskenät
Vindkraftverk genererar grön el

Vinylgolv

Tillverkade med grön energi

Vinylgolv är uppskattade för att de är pålitliga och håller en länge tid. Men de kan göras ännu bättre.

Vi jobbar hårt för att mer och mer använda återvunnet material hämtade från våra egna interna återvinningssystem och återvunnet avfall. Dessutom verkar vi för användande av system för återtagande som ger förutsättningar för att återanvända material från uttjänta golv.

Idag tillverkar alla våra vinylgolv i effektiva, moderna fabriker som kör enbart (100 %) på grön el och modern produktionsteknik för att minimera materialåtgången. Samtliga kollektioner i vinyl uppfyller alla standarder, inklusive de nya VOC-utsläppsklasserna.

Tessera

Textilplattor av återvunnet material

Alla våra tuftade textilplattor tillverkas med över 50 % återvunnet material. Redan i designstadiet tänker vi grönt med syftet att minska råvarukraven, samtidigt strävar vi efter en optimal prestanda. Garnerna till luggen är tillverkade av återvunnet avfall och för underlaget använder vi upp till 78 % återvunnet material.

Tesseraplatta med återvunnet material