Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Hållbar tillverkning och transporter

2013 förbättrades vårt index för miljöpåverkan.

Linoleumfabriken i Assendelft

Ett av de största bidragen kommer från vårt nyutvecklade lim för linoleumgolv, men även många av våra tillverkningsanläggningar bidrog till att minska våra koldioxidutsläpp genom att:

• Att minska energianvändningen
• Minska användningen av råvaror
• Ökar användningen av återvunnet material

Hållbar energi

Vårt mål är att tillverka hållbara golv i rena, effektiva fabriker som drivs av 100 % förnybar energi. 2013 stod förnybar el för 52 % av all energi som förbrukades i vår tillverkning. Detta i sin tur hjälper oss att minska våra koldioxidutsläpp och vi är övertygade att begränsad miljöpåverkan vid källan är långt bättre än kvittning.

Alla tillverkningsenheter inom Forbo Flooring är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

ISO 9001 & 14001 logos

Medlemmar i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Återanvändning och återvinning

Vi på Forbo jobbar kontinuerligt med att minska, förnya, återanvända och återvinna. Till exempel samlar vi in avskurna bitar vid golvinstallation och använder dem tillbaka in i nyproduktion. På så sätt förvandlas avfall till nya produkter.

Under 2013 gjorde vi stora investeringar i återvinning i såväl Storbritannien som Nederländerna. I Storbritannien investerade vi mer än 13 miljoner i ett nytt system som gjort det möjligt för oss att kraftigt öka det återvunna materialet i våra textilplattor. I Nederländerna investerade vi mer än 9 miljoner i att kunna hantera mer avfall för återvinning vid ökad produktionsvolym. Ett separat investeringsprogram startades också 2013 för att kunna återanvända plastgolv i våra produkter. Resultatet blev att vi överträffade målet med återvinning år 2012 med 8 %.

Under 2013 har vi återanvänt och återvunnit mer än 87 % av vårt produktavfall i tillverkningen.

Vår definition av återanvändning är:
Avfall som, efter upparbetning, kan återföras som ett råmaterial in samma tillverkningsprocess.

Vår definition av återvinning är:
Material som avleds från avfallsflödet under en tillverkningsprocess som skickas till en tredje part för dem att använda som råmaterial.

Återvinningssymbol

Hållbara transporter

Forbo är medlem i Q3, ett forum för hållbara transporter. Q3 är en förening som ägs av sina medlemmar, ett 100-tal välkända aktörer med det gemensamma målet att skapa hållbar utveckling i transportbranschen.

Som transportköpare jobbar Forbo enligt Q3-modellen och ställer därför höga krav på arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö vid transporterna.

Läs mer på Q3:s hemsida

Hållbara transporter Forbo-lastbil

Hållbar lokalisering

Våra tillverkningsenheter ligger nära våra designers runt om i Europa – så att de som skapar och de som tillverkar kan arbeta sida vid sida.

LandOrtProdukt
EnglandRipleyFlotex
EnglandTelfordEntrégolv med aluminiumprofiler
FrankrikeChâteau RenaultDigital print av Flotex
HollandAssendelftLinoleum
HollandCoevordenVinyl
HollandKrommenieTextila entrégolv
SchweizGiubiascoColorex
SkottlandKirkcaldyLinoleumplattor