Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Hållbara material

Sarlon Absolu

EPD baserat på livscykelanalys

Vi gör massor av val varje dag, men hur kan vi vara säkra på att göra hållbara val när det gäller golv?


Redan år 2000 var Forbo det första globala golvföretaget som tillhandahöll information om gifter som påverkar ekosystem och människor i våra livscykelanalyser (LCA). År 2013 var vi fortfarande det enda golvföretaget i världen som öppet deklarerar dessa effekter i våra EPD (Environmental Product Declarations).

I en EPD presenteras kvantifierade miljödata för en produkt, baserat på information från en livscykelanalys (LCA). Det betyder att det finns kontrollerbar, noggrann, icke vilseledande miljöinformation för varje produkt och deras tillämpning. Dessa är tredjepartverifierade och har ett enhetligt och internationellt standardiserat format.

Produktdeklarationer som visar miljömässig inverkan
Efterfrågan från våra kunder, både arkitekter, byggherrar och byggföretag, ökar på EPD för varje ingående produkt i en byggnad. Följaktligen är EPD-jämförelser av miljöprestanda baserade på en produkts användning i en byggnad och den miljömässiga inverkan den har på byggnaden. I slutet av 2013 har 19 av våra produkter EPD-certifierats och publicerats. Våra EPD:er är baserade på produktkategoriregler som anges i standarderna EN 15804 och ISO 14025.

EPD-dokument
Minska vår miljöpåverkan med 25 %

Livscykelanalyser sen år 2000

Redan 2009 startade Forbo ett program för att minska vår miljöpåverkan med 25 % med målet satt till 2015.

För att mäta våra framsteg har vi beräknat vår miljöpåverkan enligt livscykelanalys (LCA). Detta innebär i korthet att vi beräknar all miljöpåverkan en produkt ger, från produktion till installation där vi även inkluderat energiförbrukning på alla våra kontor och Forboägda lager över hela världen. LCA mätningssystem och verifiering görs av en oberoende instans och detta har varit grunden för Forbos gröna utveckling och vårt generella arbete och resultat.

Hållbar produktutveckling

Vi på Forbo arbetar i alla enheter efter principen ”Längre än lagen”, framförallt när det gäller utvecklingen av nya produkter. Det är ett åtagande om att sätta upp vår egen standard som går längre än myndigheternas bestämmelser och krav. Detta bygger på insikten att investeringar vi gör i personal, processer och produkter som bidrar till en bättre miljö, det är investeringar för vår gemensamma framtid. Här har vi länge använt oberoende livscykelanalyser för att hitta nya vägar att minimera våra produkters miljöpåverkan.

Produktutveckling av hållbara golv innehåller också nya vägar att minimera rengöring och underhåll. En annan aspekt på hållbarhet är också att tänka i hela golvsystem, där rätt entrémattor kan minska mängden av fukt och smuts i lokalen med upp till 90 %.

Med varje ny produkt siktar vi på att:
• Effektivisera användning av material, energi och andra resurser
• Försäkra att den planerade produktens livslängd är den mest lämpliga sett ur miljösynpunkt samt att produkten fungerar effektivt under hela dess livslängd
• Minimera långvariga skador orsakade av produkten
• Minimera skador eller föroreningar från det valda materialet

Furniture Linoleum är framställd genom hållbar produktutveckling
Topshield²

Hållbart toppskikt på linoleum

2012 utvecklades vår linoleumkollektion med ett nytt ytskydd: Topshield².

Syftet är att utveckla ett högpresterande golv som direkt efter läggning är färdigt att användas. Ett golv som inte kräver något initialt underhåll eller någon extra behandling, utan direkt är resistent mot smuts, är mer slitagetåligt och har en förbättrad motståndskraft mot repor och fläckar. Resultatet är ett tåligare toppskikt på linoleumgolvet som därmed blir än mer hållbart. En annan fördel är att det översta lagret är lätt att reparera.

Det nya toppskiktet har fått ett gott mottagande på marknaden, inte minst från städbranschens intresseorganisation som stödjer Topshield².

Hållbara samarbeten

Under 2012 har vi även arbetat hårt med att utveckla en ny linoleumkollektion. Innan kollektionen utformades besökte vi mer än 200 arkitekter världen över för att utvärdera den tidigare kollektionen och samla in önskemålen om framtidens linoleumgolv. Resultatet blev nästa generation av Marmoleum som lanserades 2013. Kollektionen erbjuder inte mindre än 76 nya färger och flera traditionella färger har moderniserats. Arkitekterna har efter önskemål även fått nya, användarvänligare provböcker indelade i fyra grupper, var och en med sin egen identitet.

Den genomgående tråden är att Marmoleum är det mest hållbara golvet i sitt slag, har lägst underhållskostnad och erbjuder det största urvalet när det gäller design.

Hållbara samarbeten

Hållbar certifiering

Vi använder flera oberoende, transparenta tredjepartscertifieringssystem för våra golv. Vi är också angelägna om att inkludera våra produkter i hela byggnadens klassificeringssystem för en hållbar miljö. Det är bra för Forbo eftersom det hjälper oss att dela vår hållbarhetshistoria och ökar våra möjligheter att förbättra miljön. Och det är bra för dig eftersom det visar att andra miljöexperter är överens om att våra golv är bland de mest hållbara som finns på marknaden.

Svanen

Det är bråttom om vi ska rädda världen och minska vår belastning på miljö och klimat. Kemikalielarm, algblomning och översvämningar – vi ser redan idag effekterna av klimatförändringarna, både i Sverige och ute i världen. Vi måste kliva ur slit- och slängsamhället, välja rätt, använda rätt och bli bättre på att hushålla med jordens resurser.

Svanen ställer tuffa miljö-, hälso- och kvalitetskrav på produkter och tjänster. Därför har vi på Forbo valt att Svanen-märka våra golv. Det betyder att ett golvval som innebär Forbo innebär att du är med och räddar världen lite grann varje dag.

Läs mer på Svanens hemsida

Vi uppfyller även kraven hos:
Basta
Byggvarubedömningen
Sunda Hus
M1 emissioner i Finland
Miljöfyrtårn i Norge

Svanen-märkta golv