Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Hållbara golvsystem

Forbo skapar, tillverkar och säljer golv med hållbarhet, funktion och design som ledord.

Med vår breda portfölj kan vi erbjuda en komplett golvlösning, vare sig det är för ett helt sjukhus eller för ett nytt golv hemma i köket. Pratar vi hållbarhet är val av golv utifrån krav och en behovsanalys en förutsättning för rätt golv på rätt plats.

Golvläggare

Genom vårt breda sortiment kan vi erbjuda hållbara golvsystem där t.ex. entrémattan på ett kontor eller i en skola stoppar upp till 94 % av smutsen från att komma in i inomhusmiljön. Detta innebär mindre städning och mindre användning av rengöringsmedel vilket också ger miljömässiga fördelar.

För att underlätta planeringen av rätt golv på rätt plats tillhandahåller vi på Forbo vårt planeringsverktyg – Floorplanner – till alla kunder och samarbetspartners online.

Linoleumrulle golvläggare

Hållbar installation

För att få ett så hållbart golv som möjligt är det viktigt att se till att rätt förutsättningar finns och att göra installationen av golvet så hållbar som möjligt. Både i en miljömässig och slitagemässig mening. Forbo erbjuder naturligtvis ett komplett sortiment av högkvalitativa läggningsprodukter och verktyg för bästa resultat.

Limmet som används i samband med läggning är en viktig faktor miljömässigt. Här utvecklar vi kontinuerligt med våra leverantörer system som bygger på ny teknik och nya limtyper som förbättrar hållbarheten i installationen av våra golvbeläggningar. Just lim är ett fokusområde där vi jobbar hårt för att hela installationen av våra golv idag och i framtiden ska ge så liten miljöpåverkan som möjligt.

Med ett komplett sortiment av tillbehörsprodukter och ett allt närmare samarbete med golvläggarna (Forbo Project Partners) säkrar vi så långt som möjligt en hållbar installation, som både håller över tid och minimerar miljöpåverkan.

Hållbarhetsgaranti

På marknaden finns ett stort utbud av golvvårdsprodukter och det är inte alltid enkelt att välja rätt golvvårds-system. Därför erbjuder vi en hållbarhetsgaranti där vi utgår från vår samlade erfarenhet av golvskötsel och lagt tyngdpunkten på följande krav:

Enkelt system
Systemet skall innehålla ett fåtal olika kemikalier med väl definierad funktion.

Materialåtgång
Både ur kostnads- och hållbarhetssynpunkt skall förbrukningen av städkemikalier vara låg.

Bra resultat
Systemet skall ge ett golvutseende som framhäver golvmaterialens specifika kvaliteter och bevarar golvets funktion.

Kombination
Systemet skall fungera för linoleum i kombination med plastgolv, keramikgolv och parkett.

Kemikalier
Kemikalierna som används skall uppfylla svanens krav på städkemikalier.

Hållbarhetsgaranti
PLS logo

Hållbarhetsgaranti med PLS stödsystem

I-VAX-systemet från PLS uppfyller våra krav. Vi har därför tillsammans med PLS utformat en gemensam hållbarhetsgaranti.

Hållbarhetsgarantin innebär att Forbo och PLS gemensamt gör utfästelser om låg materialförbrukning, normalt endast några gram per m² och år (m räknat som torrsubstans). Den specifika förbrukningen bestäms i det enskilda fallet. Om materialåtgången i garantiåtagandet överstiger angiven mängd erbjuder vi ett kostnadsfritt åtgärdspaket och utbildning för att normalisera materialåtgången.