Wybierz kraj

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Neutralność pod kątem emisji CO2: świadomy wybór

Neutralność pod kątem emisji CO2

Mark Bauer, specjalista ds. Środowiska w Forbo Flooring Systems.
Marzec 2019 r

Marmoleum Marbled Splash-Fresco 3430-3271

Podążając za powolnymi postępami w paryskim porozumieniu klimatycznym, Mark Bauer, specjalista ds. Środowiska w Forbo Flooring Systems wyjaśnia, dlaczego wszyscy powinniśmy dążyć do świadomego wyboru, jeśli chodzi o wybór zrównoważonych materiałów budowlanych - a także przyjrzeć się bliżej różnicy między kompensacją emisji a produkcją neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla.

Na skutek globalnego ocieplenia każdego roku obserwujemy coraz więcej ekstremalnych zjawisk pogodowych na całym świecie. Tylko w 2018 roku byliśmy świadkami fal upałów na półkuli północnej, bezprecedensowych pożarów w Szwecji, śmiertelnych pożarów w USA, poważnych powodzi w Indiach i tajfunów w południowo-wschodniej Azji. Wielka Brytania doświadczyła zarówno suszy, jak i błyskawicznych powodzi spowodowanych ulewami i choć wielu cieszyło się podczas długiego, upalnego lata, te ekstremalne warunki pogodowe są w rzeczywistości ostrzeżeniami dotyczącymi wzrostu efektu globalnego ocieplenia.

Nie ma wątpliwości, że jeśli będziemy podążać obecną ścieżką, świat się zmieni - i to nie będzie zmiana na lepsze. Międzyrządowy Zespół ONZ ds. Zmian Klimatu (IPCC) wydał niedawno otrzeźwiające ostrzeżenie, że mamy zaledwie 12 lat na zatrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie wynoszącym maksymalnie 1,5 ° C powyżej temperatur z epoki przedindustrialnej (obecnie jesteśmy o 1 ° C powyżej tego poziomu). Choć może się to wydawać niewiele, wzrost o pół stopnia powyżej tej liczby może mieć katastrofalne konsekwencje dla ekosystemów i społeczności na całym świecie; znacznie zwiększając ryzyko suszy, powodzi, podnoszenia poziomu mórz, ekstremalnego upału i ubóstwa dla setek milionów ludzi.

Ballantae, Scotland

To przerażająca perspektywa, która wymaga uwagi i zaangażowania ze strony zarówno producentów i konsumentów, by podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące wyboru produktów, które produkujemy, używamy i kupujemy. Co więcej, producenci muszą zrobić wszystko, by umożliwić klientom dokonywanie odpowiedzialnych wyborów.

Jednym ze sposobów, który zyskał na popularności w ostatnich latach, jest zastosowanie systemów kompensacji emisji dwutlenku węgla. Zasadniczo programy te mają na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla wytwarzanych przez osoby lub organizacje poprzez inwestowanie w projekty środowiskowe na całym świecie w celu zrównoważenia ogólnego śladu węglowego.

W przeszłości było to osiągane poprzez sadzenie drzew w celu pochłonięcia emisji, ale wiele firm kompensujących emisje dwutlenku węgla oferuje obecnie możliwość inwestowania w znacznie szerszy zakres projektów; od technologii energii odnawialnej i inicjatyw wychwytywania gazu metanowego, po programy zapewniające czystą wodę i bardziej wydajne kuchenki dla społeczności w krajach rozwijających się. Ten rodzaj projektu został stworzony w celu zapewnienia szybszych i trwalszych oszczędności węgla niż sadzenie drzew, a także zapewnienia korzyści społecznościom, w których działają.

Kompensacja emisji węgla nie jest jednak pozbawiona krytyki. Dziennikarz George Monbiot ponad dekadę temu, opublikował w „The Guardian” zaskakujące potępienie tej koncepcji, która wówczas była jeszcze stosunkowo nowa. Porównał ją do piętnastowiecznej praktyki „płacenia za grzechy”, w ramach której mordercy i inni przestępcy mogą otrzymać rozgrzeszenie, przekazując darowizny finansowe na rzecz kościoła.

W kolejnych latach podobna krytyka była kierowana wobec kompensacji emisji dwutlenku węgla twierdząc, że koncepcja ta pozwala ludziom kontynuować szkodliwe praktyki, nie zajmując się podstawowymi problemami, które należy rozwiązać, aby osiągnąć trwałą zmianę.

Najostrzejsi krytycy twierdzą, że kompensacja emisji dwutlenku węgla tylko łagodzi wyrzuty sumienia, podczas gdy nadal spalane są zasoby i wytwarzane emisje z tą samą nienasyconą chciwością i niezrównoważonym tempem jak poprzednio.

Zwolennicy kompensacji emisji dwutlenku węgla obalają jednak takie twierdzenia, nalegając, aby większość osób i organizacji korzystała z tej opcji w ramach ogólnej strategii środowiskowej, która obejmuje, w miarę możliwości, ograniczenie emisji u źródła. Niezależnie od przypadku, jasne jest, że minimalizowanie wpływu na środowisko na wszystkich etapach procesu produkcyjnego jest najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia śladu węglowego towarów i materiałów, których wszyscy używamy - i właśnie stamtąd produkcja z neutralną emisją dwutlenku węgla czerpie swoją siłę.

Neutralność dwutlenku węgla - lub posiadanie zerowego śladu węglowego netto - oznacza, że dwutlenek węgla wytwarzany podczas procesu produkcyjnego jest sekwestrowany w podobnej ilości, co daje ogólny bilans neutralny. Dobrym przykładem tego w przemyśle podłogowym jest produkcja wykładzin linoleum, które są niezwykle zrównoważonym wyborem.

Linoleum jest wytwarzane z naturalnych odnawialnych materiałów, które można zbierać z rocznych upraw, takich jak len i juta, lub pozyskiwać z recyklingu jak np. drewno z kontrolowanych plantacji leśnych. Linoleum stworzone jest ze składników, takich jak olej lniany, żywica sosnowa, mączka drzewna, wapień i juta, zatem jego wytwarzanie jest naprawdę neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla na każdym etapie, bez konieczności kompensacji emisji węgla. Naturalne materiały pochłaniają wysoki poziom CO2, podczas gdy sam proces produkcji wymaga stosunkowo mało energii.

Marmoleum 2.5mm is manufactured CO2 Neutral
Marmoleum 2.0 and 2.5 mm EPD

To świetna wiadomość dla biznesmenów, architektów, wykonawców i wszystkich tych, którzy chcą zmniejszyć ślad węglowy swoich projektów. Ważne jest, aby upewnić się, że wybrany dostawca może udowodnić ważność wszelkich certyfikatów dotyczących ochrony środowiska. Jednym ze sposobów na to jest poszukiwanie producentów, którzy posiadają niezależne deklaracje środowiskowe produktu (EPD).

Ten niezależnie zweryfikowany i zarejestrowany dokument zawiera przejrzyste i porównywalne informacje o wpływie produktu na środowisko w całym cyklu życia. Co więcej, niektórzy producenci - w tym Forbo - wykraczają poza wymagania PCR (Zasady kategorii produktów), które są przestrzegane przy tworzeniu EPD, deklarując również wpływ na zdrowie ludzi i toksyczność ekologiczną.

Wybór produktów wytworzonych w ten sposób jest najprostszym sposobem na zmniejszenie śladu węglowego projektu. Na przykład użycie odpowiedniego produktu linoleum z pełną dokumentacją EPD w projekcie o powierzchni 10 000 m2 może przynieść oszczędności w wysokości 66 200 kg / CO2 w porównaniu z podłogą winylową z PCV.

Nie można zaprzeczyć, że łagodzenie zmian klimatu jest ogromnym wyzwaniem, ale konsekwencje ignorowania tego problemu są naprawdę poważne. Podejmowanie świadomych decyzji dotyczących produktów i materiałów, których używamy w domu i w pracy, znacznie przyczyni się do osiągnięcia tego celu, a współpraca z odpowiedzialnym producentem jest jednym z kluczowych sposobów na jego osiągnięcie.