Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Linoleum

Ledende linoleum

Marmoleum Ohmex er ledende linoleum som oppfyller høye krav til elektrisk ledningsevne. Elektrisk motstand er forbedret til < 1-10 8 Ohm (EN1081), noe som ivaretar personlig sikkerhet og beskytter utstyr som er følsomt overfor statisk elektrisitet.

Marmoleum Ohmex, som er 2,5 mm tykk, fås i seks farger. Typiske bruksområder for denne type linoleumsgulv er datamaskin-/serverrom og områder med følsomt utstyr.

  • Ledende linoleum
  • Ledende linoleum
  • 3048
    Marmoleum Ohmex

    Marmoleum Ohmex

    Marmoleum Ohmex er ledende linoleum som oppfyller høye krav til elektrisk ledningsevne. Elektrisk motstand er forbedret til < 1-10 8 Ohm (EN1081), noe som ivaretar personlig sikkerhet og beskytter utstyr som er følsomt overfor statisk elektrisitet.

Ledende linoleum

Ledende linoleum

For områder der du behøver et miljøvennlig og avledende gulv har Forbo utviklet en spesiell formel for Marmoleum som oppfyller de spesielle kravene som finnes for elektrisk ledningsevne.

Marmoleum Ohmex er som alle andre Marmoleum-produkter produsert av fornybare materialer og derfor ikke skadelig for miljøet.

Ingrediensene i Marmoleum er linolje, harpiks, naturlige pigmenter, kalksten, jute og tremel.

Statisk elektrisitet
Friksjoner og deretter seprasjon av to forskjellige objekter kan generere elektriske støt. De vanligste kildene for statisk elektrisk oppladning er:
• Ved berøring av metall
• Papir og folie som kleber seg sammen
• «Gnister» som oppstår når man tar av seg klær laget av syntetiske materiale
• Lynnedslag
Elektrisk oppladning kan skade elektrisk utstyr.

Elektrisk motstand
Et gulvbelegg som har en lav elektrisk resistans kan hurtig lede bort elektriske oppladninger.
Elektrisk motstand måles i Ohm (Ω).
Marmoleum Ohmex er statisk avledende linoleumbelegg.

Sikkerhetsmotstand
Den elektriske motstanden ved et gulv kan ikke være for lavt. Dette kan føre til elektrisk støt når det finnes kontakt med med en nettspenning på 220-230 volt.
Ihht VDE100 / T160 må et gulvblegg ha en elektrisk motstand på minst: 5.104 Ω.
Dette minimum av elektrisk motstand kalles sikkerhetsmotstand.

Nedlastning av dokumenter
Forbo har tilgjengelig et stort utvalg av tekniske dokumentasjon for hvert enkelt produkt. Dokumentene kan lastes ned med å gå inn på "Nedlastninger" og velg produktet du ønsker.

Last ned teknisk informasjon her: Teknisk informasjon Marmoleum

Ohm

Installasjon & vedlikehold

Installasjon & vedlikehold

Last ned Marmoleum installasjons- og vedlikeholdsanvisninger i vårt nedlastningssenter - Linoleum

Du kan også se våre renhold- & vedlikeholdsvideoer her:
Innledende renhold Marmoleum
Regelmessig renhold
Periodisk renhold Marmoleum

Inngangssystem
Gode inngangsmatter er avgjørende for å bevare gulvet pent i lang tid. Det er viktig for å sørge for at den største trusselen mot gulvets utseende blir stoppet før den kan påvirke gulvet.

Les mer om inngangssystem her

Møbelbeskyttelse
Bruk av filtknotter for bord og stoler vil beskytte gulvet ditt og bidra til å holde gulvet pent i lang tid.

Renhold & vedlikehold
Når du tar vare på gulvet og rengjør det ved behov, vil det holde seg vakkert lenger uten behov for voks eller polymer. Riktig rengjøring og vedlikehold sparer tid og penger.