Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

BREEAM NOR

BREEAM NOR har blitt standarden for sertifisering av bygg i Norge. Det virker som bransjen har blitt enige om ett system og metoden ble oppdatert i 2016. Som byggherre bestemmer man seg for å oppnå et visst nivå og metodikken bygger på å samle poeng for å oppnå dette nivået, eksempelvis VERY GOOD, EXCELLENT eller OUTSTANDING.

Det er utarbeidet en omfattende manual som beskriver hele metodikken og for materialer kan man samle poeng på ulike måter. De viktigste elementene for å samle poeng i forhold til gulv er dokumentasjon av klimagassutslipp, innemiljø, helse- og miljøfarlige stoffer og ressursbruk. Det gis poeng for bl.a. bruk av klimagassregnskap, EPD (miljødeklarasjon), svanemerkede produkter, bruk av ECOproduct som verktøy, dokumentasjon av emisjoner til innemiljøet og ansvarlige innkjøp.

Les mer om BREEAM NOR

BREEAM NOR logo

ECOproduct

ECOproduct er en norsk en metode for å velge det beste alternativet for miljøvennlige byggematerialer og kjemikalier basert på informasjon fra en 3. parts verifisert (spesifikk) EPD, med tilleggsinformasjon. Metoden er utviklet av flere organisasjoner og entreprenører i Norge siden 2003, bl.a. NAL og Statsbygg. Ansvaret for metoden ligger i dag hos SINTEF Byggforsk, mens databasen vedlikeholdes av Norsk Byggtjeneste.

I ECOproduct vurderes produktene ut ifra den faktiske miljøbelastningen materialet har på innemiljø, helse- og miljøfarlig stoffer, klimagassutslipp og ressursforbruk ved produksjon.

Les mer om ecoproduct

Ecoproduct miljöbedömningssystem

ECOproduct Marmoleum banevare 2,5 mm

Resultatene vises på en pedagogisk og enkel måte slik at alle brukere kan sammenligne ulike materialers miljøprofil. Verktøyet er etter vårt skjønn det desidert enkleste og beste på markedet!

ECOproduct resultat 2,5 mm Marmoleum

Svanen

Miljømerking er en stiftelse som myndighetene opprettet i 1989 for å forvalte de offisielle miljømerkene i Norge. Miljømerking forvalter de to offisielle miljømerkene Svanen og EU-blomsten i Norge. Miljømerkede produkter og tjenester har gjennomgått en objektiv miljøvurdering. De er begge Type 1-merking. Det betyr for eksempel at en tredjeparts organisasjon tar beslutningen i alle spørsmål om kriterier. Det betyr også at Miljømerking Norge har et livssyklusperspektiv når de stiller krav og ser på hele produktets miljøbelastning. Det settes også høye krav til hvilke kjemikalier som benyttes i produksjonen og et svanemerket produkt oppfyller de strengeste kriteriene i forhold til helse- og miljøfarlige stoffer.
Les mer om Svanen

Svanen miljömärkning