Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Alminnelige betingelser for bruk av nettsiden

Videreformidling påkrevd av sveitsisk
Forbo Holding Ltd
Lindenstrasse 8
CH-6340 Baar
Sveits
Telefon +41 58 787 25 25
Fax +41 58 787 20 25
E-post: info@forbo.com


Alminnelige betingelser for bruk av nettsiden

Generell informasjon for næringsdrivende
All tilgang til og bruk av nettstedet www.forbo-flooring.no («Nettstedet») tilhørende Forbo Holding Ltd («Forbo») skal være underlagt disse betingelsene («Bruksbetingelser»). Forbo forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å endre Bruksbetingelsene.

Ved å besøke dette Nettstedet godtar du («du» eller «Brukeren») disse Bruksbetingelsene.

Ansvarsfraskrivelse
Dette Nettstedet og dets innhold – dvs. alt du leser, hører eller ser på det, er kun ment for å gi informasjon. Forbo forsøker i størst mulig grad å sikre at informasjonen som publiseres på Nettstedet, er korrekt og oppdatert. Forbo kan imidlertid ikke gi noen garantier for Nettstedet eller dets innhold. Dette omfatter blant annet alle eventuelle garantier om nøyaktigheten, fullstendigheten, legaliteten, relevansen, anvendeligheten eller korrektheten til informasjonen det inneholder, eller til informasjon det lenker til. Videre garanterer Forbo ikke at tilgangen til dette Nettstedet skal være problemfri, eller at din tilgang ikke vil bli avbrutt.
Forbo har ingen forpliktelser til å fjerne foreldet informasjon fra Nettstedet eller til å oppdatere eller korrigere nevnte informasjon. Forbo forbeholder seg også retten til når som helst og uten forvarsel å redigere, ekspandere eller på annen måte justere innholdet på Nettstedet.

Ansvarsfraskrivelser erstatningsansvar
Forbo vil påta seg erstatningsansvar for eventuelle skader som du eller tredjeparter påføres av Forbo eller dets representanter som et resultat av en overlagt eller grovt uaktsom handling eller som et resultat av en overlagt eller grovt uaktsom handlingsunnlatelse; Forbo skal imidlertid bare påta seg dette erstatningsansvaret innenfor det omfanget som gjeldende lovverk krever. Eventuelt erstatningsansvar utover dette, dvs. eventuelt erstatningsansvar for annen oppførsel enn overlagte eller grovt uaktsomme handlinger eller handlingsunnlatelser, eller for eventuelle skader forårsaket av representanter (herunder kontraktører og ansatte), skal ekskluderes fullstendig. All bruk av Nettstedet foregår på Brukerens egen risiko.

Eksterne lenker
Forbos Nettsted kan inneholder lenker til tredjeparts nettsteder. Forbo har ingen kontroll over innholdet eller nettstedene til tredjeparter og gir dermed ingen garantier for legaliteten, korrektheten, anvendeligheten, relevansen eller fullstendigheten til nevnte innhold eller nettsteder. Forbo påtar seg ikke noe erstatningsansvar for tredjeparts innhold eller nettsteder eller for noen nettsteder som inneholder lenker til Forbos Nettsted eller viser det i rammer.

Sosiale bokmerker
Forbos Nettsted omfatter sosiale bokmerker som identifiseres av sine respektive logoer. Brukere av enkelte plattformer for sosiale medier kan bruke disse sosiale bokmerkene til å legge lenker til utvalgte Forbo-sider inn i profilene sine for det formål å markere dem eller å dele sidene med sine kontakter. Hver gang du klikker på sosiale bokmerker, sender du identifiserende data til den aktuelle sosiale medieplattformen. Personer som deler Forbos meldinger/informasjon ved hjelp av de sosiale bokmerkene, er ikke autorisert til å snakke på vegne av Forbo eller til å representere Forbo. De publiserer sine egne syn og meninger. Videre gjelder bestemmelsene i disse Bruksbetingelsene som angår eksterne lenker, også for sosiale bokmerker.

Immaterielle rettigheter
Innholdet på dette Nettstedet, dvs. bilder, videoer, bilde- og ordvaremerker, formuleringslogoer, grafiske logoer, grafisk kunst, tekst, pressemeldinger og annen informasjon, er beskyttet av gjeldende opphavsrettigheter og andre lover med formål å beskytte immaterielle rettigheter. Reproduksjon, overføring eller annen bruk av deler av eller hele innholdet eller utformingen til dette Nettstedet uten forutgående skriftlig samtykke fra Forbo Corporate Communications er forbudt. Hvis Forbo gir et slikt samtykke, kan Forbo når som helst trekke det tilbake uten å påta seg erstatningsansvar for eventuelle godtgjørelser eller kostnader.

Beskyttelse av personlige data
Hvis du velger å gjøre dine personlige data tilgjengelige for Forbo, godtar du at disse dataene overføres uten kryptering på forhånd, og at Forbo skal ha rett til å oppbevare og bruke nevnte data i samsvar med Forbos bestemmelser for beskyttelse av personlige data. Detaljert informasjon om ditt personvern finnes i nedenstående Erklæring om beskyttelse av personlige data.

Sikkerhet ved dataoverføring
Internett er et globalt behov. Ved å bruke Nettstedet eller kommunisere med oss via e-post, kontaktskjema eller lignende måter, samtykker du til ukryptert overføring av alle data du vil sende til Forbo. Data som sendes gjennom disse kanalene, er verken konfidensiell eller sikker; de kan gå tapt eller bli sett, innhentet eller endret av tredjeparter og kan bli spredt utenfor landegrenser. Grunnet driftsoppsettet til Internett og systemets iboende risikoer foregår all dataoverføring som du initierer, på din egen risiko. Andre bestemmelser gjelder bare hvis Forbo tilbyr et alternativ for kryptert overføring. Ved å kontakte Forbo elektronisk autoriserer du også Forbo til å kommunisere elektronisk med deg.

Forbo påtar seg ikke noe erstatningsansvar overfor deg eller andre for skader som oppstår i forbindelse med meldinger sendt til og fra Forbo via e-post eller andre systemer for elektronisk meldingsoverføring.

Gjeldende lovgivning
Alle eventuelle konflikter som oppstår i forbindelse med bruken av dette Nettstedet, skal styres av sveitsisk lov og skal avgjøres utelukkende av domstolene i Baar (Sveits), der Forbo har sitt hovedkontor, herunder utelukkelse av prinsipper i lovkonflikter.

August 2014