Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Hvordan kan man sammenligne de miljømessige konsekvensene av gulv?

Forbo (og store deler av byggebransjen) benytter livssyklusanalyse. Disse kalles EPD som står for Environmental Product Declarations.

En EPD tar hensyn til hele produktets livssyklus;
1. produksjon
2. transport
3. installasjon
4. bruk
5. avfall

Analysen er utført i henhold til standardisert metode for tredjepart for sammenlignbarhet mellom ulike gulvmaterialer / leverandører.

Med hjelp av en EPD kan man sammenligne miljøbelastningen av produkter, for eksempel i form av påvirkning på global oppvarming (CO2-utslipp) og energiforbruk. Du kan laste ned alle våre EPDer under Nedlastninger

Nedenfor presenterer vi en sammenligning mellom ulike felles gulvmaterialet i det offentlige rom. Ved hjelp av sammenligning, kan du se hvordan gulvvalget tilsvarer ditt klimamål.
Gulvene som vi sammenligner er stort sett våre egne produkter, dels ikke navngitte konkurrentprodukter og EN15804.

For å gjøre en mer korrekt bedømming er sammenligningen gjort fra vugge til port ("Cradle to Gate") det vil si utvinning av råvarer og produksjon av materialet. De andre delene i livsløpet gir ulike forutsetninger for blant annet transport og avfall.

Environmental Product Declaration (EPD)

Marmoleum 2,0 och 2,5 mm EPD

Råvarer

Diagrammet viser opprinnelsen av råvarer i de ulike gulvtypene. Summen av hver kolonne er 100 %.

Fornybart
Materialer fra planter som tre, rester fra skogsindustrien, olje utvunnet fra vegetabilske materialer.

Resirkulert
Avfall fra egen produksjon samt resirkulert materiale fra produkter som f.eks. plastflasker/fiskegarn etc.

Utømmelige ressurser
Fyllmiddel fra eksempel kalkstein som vurderes til å være i uendelige mengder i naturen.

Fossile produkter
Produkter som utvinnes med for eksempel råolje, naturgass og visse pigmenter som finnes i begrenset mengde i naturen.

Material flooring comparison diagram NO
Energy consumption flooring production comparison diagram NO

Energiforbruk (MJ/m²)

Fornybar energi
Basert på vind, vannkraft og solenergi.

Ikke fornybar energi
Basert på fossile produkter slik som olje og naturgass eller uran for kjernekraft.

Som diagrammet viser er Forbos Marmoleum det mest energibesparende «vogge til port» produktet. 131,6 MegaJoule per kvadratmeter, hvorav over halvparten er fornybar energi. Det mest energikrevende gulvet å produsere (i dette utvalget) er teppefliser. 249,2 MegaJoule per kvadratmeter og bare med 4,5 % fornybar energi.

I korte trekk kan man forklare disse tallene med at Marmoleum består av en stor del fornybare materialer som ikke krever mye energi under utvikling og produksjon.

Kg CO₂-ekvivalenter

Klimapåvirkning pleier normalt å vises i kg CO₂-ekvivalenter/m².

Det største bidraget til CO₂ pleier å være utvinning av råmaterialer og energiforbruk ved produksjon. Her blir det store forskjeller mellom ulike materialer avhengig av om de er fossile og har en energikrevende bearbeiding eller kommer fra planteriket og binder CO₂ under vekstperioden.

Marmoleum er tilnærmet karbonnøytral med en verdi på 0,02 CO₂-ekvivalenter/m². Denne lave verdien kommer av de naturlige råvarene som tar opp CO₂ i løpet av sin vekstperiode og det at vi i produksjonsprosessen benytter fornybar elektrisitet.

Klimapåvirkningen fra de andre gulvene kommer i stor grad fra fossilt brensel. Forskjellen mellom dem avhenger mye av andelen fyllstoff og hvor mye bearbeiding det er i produksjonen som de ulike materialer krever. Teppefliser krever mer bearbeiding, noe som gir en større klimaeffekt på rundt 10 kg CO₂-eq / m².

Carbon dioxide equivalent flooring comparison diagram NO