Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

5. Resirkulering og endt levetid

Gjenskape verdi på slutten

Scroll videre for å oppdage mer

Å LEGGE GRUNNLAGET FOR EN BEDRE FREMTID

VI MÅ DESIGNE RESIRKULERT MATERIALER I VÅRE GULV

Vi ønsker å legge grunnlaget for en bedre fremtid. Det betyr å bygge på fortidens fundamenter.

For å gjøre gulv sirkulært, må vi endre vår kollektive tankegang fra endt-levetid til slutten av "det ene" livet, lage gulvløsninger som har lavest mulig miljøpåvirkning, og som er utformet for å resirkuleres og gjenbrukes. Det betyr at du får produkter med opptil 25 % resirkulert innhold fra kilder som fiskegarn og avfall etter forbruk.

Theme 5 intro image

GJENSKAPE VERDI ETTER ENDT BRUK

FOR Å LEGGE GRUNNLAGET FOR EN BEDRE FREMTID MÅ VI BENYTTE RESIRKULERTE MATERIALER I GULVENE VÅRE

For å bli virkelig bærekraftige må vi lukke kretsløpet. Vi gjør det ved å kontinuerlig forbedre våre modulære tilbud og å finne metoder for å resirkulere dem etter endt bruk, samt å jobbe med lokale resirkuleringsordninger. Vi designer også gulv som er laget av resirulerte materialer, slik at de gamle gulvene dine kan gjenbrukes i dag – og i morgen. Vi ønsker å sikre at gulvmaterialer er fullt resirkulerbare og vi skal bidra til å drive implementeringen av
økonomisk levedyktige returordninger siden alle materialer ikke kan resirkuleres i det uendelige. Det betyr at du får produkter med opp mot 25 % resirkulert innhold fra kilder som fiskegarn og forbruksavfall

I 2023 samlet og resirkulerte vi:

  • 65

    tonn med linoleum

  • 185

    tonn med vinyl

  • 1

    tonn med tekstil

Back to the floor

Sette opp lokale resirkuleringsprogrammer

Inntil gulvene kan gå helt sirkulært i global skala, har vi begynt å utvikle løsninger i regional skala ved aktivt å tilby take-back program for installasjonsavfall i tilfeller der dette er det mest bærekraftige alternativet, med tanke på karbonavtrykket til den nødvendige logistikken. På denne måten kan vi gå rundt nåværende begrensninger og samtidig gjøre oss klare for morgendagen.

Back to the Floor-programmene kjører for tiden allerede i Norge, Sverige, Frankrike, Nederland, Storbritannia og USA.

Logo back to the floor program

Hvordan vi håndtere avfallet vårt

Resirkulering er ikke alltid et alternativ

Vi prøver ikke å resirkulere alt gulvavfall i våre egne produkter. Det høres kanskje rart ut, men noen ganger kan vi rett og slett ikke, og noen ganger er det til og med uansvarlig å gjøre det.

Det er mange måter vi per i dag bruker restavfall på:

• Arbeide med råvareleverandører for sentralisert resirkulering. For eksempel utforskes kjemisk resirkulering for vinyl.

• Bruk av materialer i vår egen produksjon, som linoleum etter forbruker, vinylskrap osv.

• Samarbeide med kunder for å forlenge gulvlevetiden eller renovere gulv.

• Samarbeide med eksterne parter om løsninger. For eksempel: Noe linoleumavfall brukes som fyllstoff i sementindustrien.

• Arbeide med avfallshåndteringsselskaper, for eksempel ved å forske på biologisk nedbrytning eller på annen måte utvinne så mye energi som mulig gjennom forbrenning.

Recycling container

Vår utfordringer

Vi har ikke alle løsningene på plass ennå

Vi må ta hensyn til lokale forhold

Sammensetning begrenser resirkulering

Få bransjeinitiativ og samarbeid

Hvordan vi takler byggeutfordringer