Kies uw land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

2. Inkoop en grondstoffen

Het gebruik van gezonde en duurzame vloermaterialen maximaliseren

Scroll om te ontdekken

DUURZAME MATERIALEN

Rondgaan met transparantie van cradle to cradle

Theme 2 intro image

INKOOP EN GRONDSTOFFEN

Om ervoor te zorgen dat onze producten volledig duurzaam zijn, leggen wij onszelf de hoogste normen op met betrekking tot inkoop en materialen. Onze producten worden door derden gecontroleerd met milieuverklaringen zoals LCA's, EPD's en HPD's. Wij streven ernaar alleen 100% onschadelijke en traceerbare grondstoffen te gebruiken en het aantal verkochte producten op volledig biologische basis te verhogen.

EEN PROGRAMMA VOOR LEVERANCIERSEISEN MAAKT DEEL UIT VAN ONZE CONTRACTEN.

VERANTWOORDE INKOOP

Voor Forbo Flooring Systems betekent verantwoorde inkoop het tonen van oprechte toewijding aan wereldwijde verantwoordelijkheid, het aanpakken van de zorgen van onze belangrijkste belanghebbenden, het voldoen aan regelgevende kaders, het naleven van beste praktijken en het beheren van leveringsrisico's. We introduceerden ons programma voor leverancierseisen al in 2012 om voort te bouwen op de reeds bestaande duurzaamheidseisen.

Programma voor leveranciers-eisen

Leverancierseisen vormen een integraal onderdeel van het contract tussen Forbo Flooring Systems en onze leveranciers en bepalen het beheer en de controle van:

• Kwaliteit
• Milieueffecten
• Anticorruptie
• Mensenrechten
• Gezondheid en veiligheid
• Sociale verantwoordelijkheid (SA8000-standaard)
• Gemeenschapsrelaties
• Financieel risico

De vereisten met betrekking tot kwaliteit, milieu en verantwoorde inkooppraktijken worden regelmatig herzien en bijgewerkt.

Wij ondersteunen onze leveranciers ook bij het deelnemen aan koolstofverminderingsprogramma's, zodat ze kunnen voldoen aan de verplichte industrie-eisen en ons helpen een volledig duurzame toeleveringsketen op te bouwen.

Inkoop_grondstoffen

SA8000 en ISO 14001-certificering

CONTROLLED SUPPLY CHAIN CERTIFICATION

SA8000 is een internationale, controleerbare norm voor sociale certificering, gebaseerd op de VN-Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze definieert een industriële en zakelijke manier om sociale prestaties te meten.

We passen een milieubeheersysteem (Environmental Management System - EMS) toe door middel van ISO 14001 om ons te helpen met een kader om te volgen bij het opzetten van een effectief EMS.

Grondstoffen

Wij beperken de hoeveelheid grondstoffen die bij de productie van onze producten worden gebruikt

Onze voorkeur en ons doel is het gebruik van natuurlijke, hernieuwbare materialen of materialen die in overvloed beschikbaar zijn.

Uitputting van hulpbronnen is een belangrijk onderwerp in de circulaire economie. De voorkeur gaat uit naar het gebruik van natuurlijke hulpbronnen die zichzelf vernieuwen en als eenjarige gewassen kunnen worden geoogst. Wanneer hernieuwbaarheid geen optie is, maximaliseren we het gebruik van gerecycleerde materialen en gebruiken we grondstoffen waarvan bewezen is dat ze veilig en gemakkelijk te recyclen zijn.

De exacte herkomst van alle grondstoffen vindt u in de Milieuproductverklaringen (EPD's), die beschikbaar zijn voor al onze producten.

Lees meer over onze EPD's
Vlasbloemen_grondstof voor linoleum

Gerecycleerde materialen

We zoeken bij het inkopen van onze grondstoffen actief naar gerecycleerde alternatieven.

We streven er in de productiefase naar om geen afval te produceren en ervoor te zorgen dat eventueel vrijkomend afval wordt hergebruikt bij de samenstelling van het product. In 2021 was de gewogen gemiddelde hoeveelheid gerecycled en hergebruikt materiaal in onze producten 23%.

Omdat we al hebben geïnvesteerd in interne recyclingoplossingen, richten we onze aandacht nu op ons Back to the Floor-recyclingprogramma, waarbij we afval van installatie en consumenten terugnemen voor recycling. Daarnaast zoeken we naar efficiënte recycling in andere producten wanneer dit niet kan worden gebruikt in onze eigen vloerproducten.

Lees meer over recycling
Tessera tapijttegels_hoog gerecycleerd gehalte

Maximaal gebruik van duurzame materialen

  • 100 %

    Je krijgt een vloerproduct dat voor 100% is gemaakt van onschadelijke, traceerbare en gifvrije grondstoffen.

  • 23 %

    We hebben gemiddeld 23% gerecycleerd materiaal in onze producten en we zullen dit percentage verhogen. Je krijgt een ambitieuze partner en marktleider die gestaag overschakelt naar bio-gebaseerde oplossingen en het gebruik van gerecycleerd materiaal verhoogt.

  • 100 %

    We bieden 100% transparante informatie en streven naar meer afvalvrije productie. Er zijn milieuproductverklaringen beschikbaar voor al onze producten.

ecologisch en mensveilige vloerproducten

We gebruiken alleen grondstoffen die voldoen aan onze Compliance Plus-filosofie; we kiezen grondstoffen die voldoen aan de menselijke en ecologische veiligheidsvoorschriften in onze branche of deze overtreffen.

Gegarand-eerd veilige producten

Het waarborgen van de veiligheid van onze producten begint bij de aankoop van grondstoffen en de daaropvolgende verwerking en fabricage. We volgen de relevante wetgeving, waaronder de REACH-regelgeving en bouwvoorschriften van de Europese Unie. Deze voorschriften zijn bedoeld om de volksgezondheid en het milieu te beschermen door het uitgebreid identificeren van de veiligheidseigenschappen van chemische stoffen en hoe chemicaliën veilig kunnen worden gebruikt.

Bij Forbo Flooring Systems houden we ons aan ons Compliance Plus-programma voor chemische veiligheid door het gebruik van alle gereguleerde stoffen te verminderen en te elimineren. De concrete resultaten van ons beleid zijn de overstap naar ftalaatvrije weekmakers in al onze vinyl- en textielproducten en dat al onze producten nu lage tot zeer lage VOS-emissies hebben.

Veilige vloerproducten

Hoe we omgaan met bouwuitdagingen

FAQ

Heb je een vraag over inkoop en grondstoffen?

Bekijk hier de veelgestelde vragen