Vali oma riik

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Säästvusstrateegia

Ringiga edasi liikudes

Avastamiseks kerige

Me loome paremat keskkonda

Meie põrandakatete tunnuslauses „Luues paremat keskkonda“ väljenduvad meie kestlikkusega seotud teadlikkus, pühendumus ja jõupingutused. Meie eesmärk on luua parem maailm planeedi ja sellel elavate inimeste heaks.

Äriühinguna oleme pühendunud oma kohustuste täitmisele tulevaste põlvede ees. Selleks teeme konkreetseid samme, et olla keskkonnaalaselt võimalikult vastutustundlik.

Säästvusstrateegia

Meie eesmärk on saada jäätmevabaks äriühinguks, mis rakendab ringmajanduse juhtpõhimõtteid.

Meie strateegia põhineb kolmel põhieesmärgil.

1. Lineaarse ärimudeli muutmine, et vastata ringmajanduse mudeli põhimõtetele: materjalide kasutamise vähendamine, ressursside optimeerimine, ringlussevõetud materjalide kasutamise suurendamine ning tagasivõtuprogrammide ja kasutamisjärgse ringlussevõtu võimaluste väljatöötamine.

2. Parema sisekeskkonna ja tervislikumate hoonete loomisesse panustamine, kujundades ennekõike inimtervisele keskenduvaid põrandaid, mis on funktsionaalsed, ohutud, mugavad ja keskkonnahoidlikud.

3. Sotsiaalse võrdsuse ja töötajate õiglase kohtlemise toetamine tarneahelas SA8000 kaudu.

Et meie säästvusstrateegias ei prognoositaks üksnes kauget tulevikku, oleme loonud programmi selgete sihtide ja eesmärkidega, mille loodame saavutada 2025. aastaks.

Säästvusstrateegia_edasine teekond

Säästvuskava 2025

Ehitussektori probleemid ja meie teekond

Meie säästvuskava 2025 läheb toote toormest kliendini kulgeva olelusringi (cradle to gate) etappidest kaugemale ning hõlmab meie taaskasutuse ja ringlussevõtuga seotud eesmärke, aga ka tagasivõtukava ja olelusringi lõppu jõudnud põrandakatete kogumise katseprojekte.

Säästvuskava 2025 hõlmab lähenemist, mis arvestab kogu olelusringiga, minnes meie toodetavatest ja müüdavatest toodetest palju kaugemale. Tootearendus ja -disain, materjalide hankimine, tootmine, turustamine, põrandakatete hooldus ja parandus, aga ka paigaldusjäätmete vastuvõtt, taaskasutamine ja ringlussevõtt on kõik meie uuendatud strateegia kesksed osad.

Loe lähemalt ehitussektori probleemide kohta

Ringmajanduse eesmärgid

CO2-negatiivse tootevaliku saavutamine
• Minna vahemikus 2004–2021 saavutatud CO2 heitkoguste 70% vähendamisest veelgi kaugemale

Taastuvenergia kasutamine
• Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia täielik kasutamine igal pool, kus võimalik
• Fossiilse maagaasi kasutamise märgatav vähendamine

Minimaalselt jäätmeid tekitavaks ettevõtteks saamine
• Tootejäätmete ≥ 95% korduskasutuse/ringlussevõtu saavutamine
• Kontorijäätmete täieliku korduskasutuse/ringlussevõtu saavutamine

Aktiivne panustamine ringmajandusse
• ELis tarbimise järel ringlusse võetava müügimahu suurendamine
• ELis paigaldusjäätmete ringlussevõtu suurendamine
• Korduskasutusse ja edasimüümisele minevate lahtise paigaldusega toodete müügimahu suurendamine ELis
• Ringlussevõttu edendav kujundus: müüdavate toodete ringlussevõetavuse suurendamine
• Kõik tooted sisaldavad 20% ulatuses ringlussevõetud (eelistatavalt tarbimisjärgseid) materjale

toormaterjalid_ringluspõhised põrandakatted

Eesmärgid inimestele

Tarneahela eetilise ja säästva haldamise tagamine
Me julgustame oma tarnijaid koostama säästvuskava, et vähendada nende keskkonnajalajälge. Samuti keskendume hangitavatele materjalidele, et suurendada oma põrandakatete ringlussevõetud ja biopõhiste materjalide sisaldust.

Kõigi töötajate säästvustegevusse kaasamise tagamine
Meie säästvuskava 2025 hõlmab ringmajanduse ja säästvuse alast koolitust kõikidele töötajatele. Liisinguautod ja muud sõidukid ei kasuta fossiilkütuseid riikides, kus on olemas vastav taristu.

Meie sotsiaalse vastutustunde, mitmekesisuse ja kaasavuse tagamine
Oleme rakendanud sotsiaalset sugu, vanust, kultuuri ja füüsilist tausta käsitlevad mitmekesisus- ja kaasamispõhimõtted ning säilitame ja täiustame SA8000 kohaselt sertifitseeritud sotsiaalse vastutuse juhtimissüsteemi.

Sotsiaalne vastutus Forbo

Meie edusammude ülevaade

Iga-aastastes säästvusaruannetes selgitame ja kirjeldame üksikasjalikult oma strateegiat.

Säästvusaruannetes antakse läbipaistev ülevaade meie ökoloogilistest, sotsiaalsetest ja majanduslikest edusammudest, nagu on ette nähtud globaalse aruandluse algatusega. Meie jaoks on aruanded mitte ainult aruandlusvahend, vaid ka vastutustundlikkuse töövahend. See aitab meil jätkata säästvusstrateegias määratletud tegevusega ja parandada igakülgselt üldist kestlikkusalast tulemuslikkust.

Tutvu meie väljaannetega
Säästvusaruanne

Kontakt

Kas soovite rohkem teada meie säästvusstrateegia, põrandakatete või mõne muu teema kohta? Oleme teile abiks!

Võta ühendust