Vali oma riik

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Keskkonnasäästlikkust tõendavad märgised ja sertifitseerimine

Oma jätkusuutlikkuse strateegia kohaselt kasutame mitmesuguseid läbipaistvaid kolmandate osaliste sertifitseerimissüsteeme kogu maailmast, et lasta oma põrandakatteid korrapäraselt kontrollida ja hinnata.

See on Forbo Flooring Systemsi jaoks positiivne, sest aitab meil juhtida tähelepanu meie jätkusuutlikkuse strateegiale ja leida kohad, mida saaks paremaks muuta. Teisest küljest on see kinnitus meie klientidele, sest ökomärgised tõendavad, et ka keskkonnaasjatundjate meelest on meie põrandakatted turul pakutavatest kõige kestlikumate ja võimsamate hulgas.

Lugege sellelt leheküljelt lisateavet erinevate ökomärgiste kohta, mis on meie toodetele antud.

Quality Marks Linoleum

Sinise ingli ökomärgis

Sinise ingli ökomärgis

Oleme saanud Saksamaa sinise ingli ökomärgise oma linoleumpõrandakatetele Marmoleum, Linoflex, Linoleum Tile, Sport Linoleum, Decibel ja Acoustic ning samuti oma tekstiilpõrandakatetele Object Needle Fleece Forte / Forte Graphic ja Markant / Markant Graphic.

Sinise ingli märgis on maailma vanim toodete ja teenuste keskkonnakaitsemärgis. See ökomärgis tähistab parimate võimalike keskkonnaomadustega tooteid ja teenuseid ning aitab olulisel määral kaasa majanduse struktuurimuutusele säästva arengu suunas. Praegu on sinise ingli ökomärgis ligikaudu 15 000 tootel ja teenusel umbes 200 tootekategoorias.

Elastsete ja tekstiilpõrandakatete kategoorias muudab sinise ingli ökomärgis tervisliku alternatiivi klientidele äratuntavaks. Sinise ingli märgis antakse elastsetele põrandakatetele, mis on toodetud keskkonnahoidlikul viisil, on elukeskkonnas tervise seisukohast ohutud ega sisalda taaskasutamist segavaid saasteaineid. Tekstiilpõrandakatete kategoorias antakse see märgis toodetele, mis eritavad siseruumi õhku eriti väikeses koguses orgaanilisi ühendeid ja formaldehüüdi ning mida peetakse tervise seisukohast elukeskkonnas kahjutuks.

Sinise ingli ökomärgise kohta saate lisateavet veebisaidilt www.blauer-engel.com

Der Blaue Engel logo

Põhjamaade luigemärgis

Põhjamaade luigemärgis

Põhjamaade luigemärgise eesmärk on vähendada kaupade tootmisest ja tarbimisest tingitud keskkonnamõju ning teha keskkonna seisukohast parimate kaupade ja teenuste valimine tarbijate ja elukutseliste soetajate jaoks lihtsaks.

Põrandakatted on heterogeenne tooterühm, mis hõlmab erinevaid materjale/tooraineid ja materjalikombinatsioone. Põhjamaade luigemärgise võivad saada puitpõrandakatted (nii täispuitpõrandad kui ka parkett), laminaatpõrandakatted, linoleumpõrandakatted, korkpõrandakatted, bambuspõrandakatted, tekstiilpõrandakatted ja PVC-vabad plastpõrandakatted. Mitut probleemi hõlmava märgisena on Põhjamaade luigemärgise saamisel kehtestatud nõuded olelusringi kõigi asjakohaste valdkondade kohta, mis on hästi juhitavad.

Põhjamaade luigemärgisega põrandakate:
• koosneb suures osas taastuvatest ja/või ringlusse võetavatest materjalidest;
• vastab tervist ja keskkonda ohustavate kemikaalide suhtes rangetele nõuetele;
• tagab väikesed heitkogused ja siseruumi hea keskkonna;
• on toodetud energiatõhusalt;
• on hea vastupidavusega.

Põhjamaade luigemärgise kohta saate lisateavet veebisaidilt www.nordic-ecolabel.org

Nordic Swan eco label

ULi sertifikaadiga toote keskkonnadeklaratsioon

ULi sertifikaadiga toote keskkonnadeklaratsioon

Toote keskkonnadeklaratsioon (EPD) on igakülgne rahvusvaheliselt ühtlustatud aruanne, mis dokumenteerib viisid, kuidas toode oma olelusringi vältel keskkonda mõjutab.

Toote keskkonnadeklaratsiooni saab välja töötada pärast toote olelusringi hindamist (LCA) ja see põhineb kohaldatavatel tootekategooria reeglitel (PCRidel).

EPD kava haldurina aitab UL Environment tootjatel leida olemasolevad või luua uued tootekategooria reeglid ning tõendab seejärel, et kogu tootja tehtud olelusringi hindamises ja valmis toote keskkonnadeklaratsioonis sisalduv teave on õige. Lisaks annab UL Environment kokkuvõtliku läbipaistvusdokumendi, et toote keskkonnadeklaratsioonis sisalduv teave oleks paremini hinnatav.

Lisateave ULi kohta:
www.ul.com

Kas olete huvitatud meie Marmoleumi kohta käivatest toote keskkonnadeklaratsioonidest?
EPD Linoleum

UL certified environmental product declaration

natureplus

natureplus

Marmoleum 2,5 mm ja Linoflex on ainsad linoleumpõrandakatted, mis on saanud säästvatele kodu- ja ehitustoodetele antava kvaliteedimärgise natureplus.

Natureplus on rahvusvaheline kestliku ehituse ja elu ühendus, millel on umbkaudu sada liiget paljudest Euroopa riikidest. Ühenduse eesmärk on edendada ehitussektoris säästvat arengut. Sel eesmärgil annab ühendus välja kvaliteedimärgist natureplus.

Kvaliteedimärgis natureplus tähendab tervisenõuetele vastavat keskkonnasäästlikku tootmist, piiratud ressursside kaitsmist ja kõlblikkust. Selle tähisega tooted koosnevad valdavalt taastuvatest või loomulikul teel säilivatest toorainetest. Nõudlikud katsed ja Euroopa rangeimad kahjulike ainete piirnormid tagavad sertifitseeritud toodete ohutuse.

Lisateavet natureplusi kohta saab veebisaidilt www.natureplus.org

natureplus label

Austria ökomärgis Österreichisches Umweltzeichen

Austria ökomärgis Österreichisches Umweltzeichen

Meie linoleumpõrandakatetele Marmoleum ja Linoflex, Linoleum Modular, Linoleum Decibel ja Linoleum Acoustic on antud Austria ökomärgis Österreichisches Umweltzeichen.

Austria ökomärgis antakse toodetele ja teenustele, mille keskkonna- ja kvaliteedinäitajad vastavad rangetele standarditele. Seda ökomärgist kandvad tooted peavad vastama mitmele keskkonnakriteeriumile ja nende vastavust peab tõendama sõltumatu aruanne. Märgis antakse ainult neile sertifitseeritud keskkonnasäästlikele toodetele, mis on mõistliku kasutuskõlblikkuse ja kvaliteediga. Sel viisil ühitab ökomärgis ranged keskkonnastandardid, hea kvaliteedi ja toote ohutuse.

Lisateavet Austria ökomärgise Österreichisches Umweltzeichen kohta saab veebisaidilt www.umweltzeichen.com

Oesterreichisches Umweltzeichen