Vali oma riik

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Marmoleum, kõige vastupidavam põrand

Forbo Flooring Systemsi linoleum Marmoleum on CO2-neutraalne toode (cradle to gate), mis ei mõjuta üleilmseid kliimamuutusi. See ühendab keskkonnaväärtused ja nüüdisaegse kujunduse, andes olulise panuse kestliku maailma loomisesse.

Tree
co2 neutral

Hakake maailmaparandajaks ja alustage põrandast

Viimase paari aasta jooksul on paljud loodusnähtused tingitud kliimamuutustest. Mõelge põuale paljudes maailma paikades, üleujutustele ja ülivõimsatele orkaanidele. Sari Marmoleum CO2 neutral (cradle to gate) on Forbo Flooringu panus parema keskkonna nimel – toode, mis ei mõjuta üleilmseid kliimamuutusi.

Forbo Marmoleum on ainuke CO2-neutraalne (cradle to gate) elastne põrandakate ja parim valik iga kestliku sisekujunduse jaoks. Teiegi saate anda oma panuse parema keskkonna loomisesse, kui kasutate vastupidavaid materjale kodus, kontoriruumides, koolis, rongis, haiglas või jaekaupluses.

Linoleum on toode, mis on valmistatud loodusliku päritoluga taastuvatest materjalidest, mida saab varuda iga-aastase saagina, näiteks lina ja džuut, või hankida kontrollitavate metsandusettevõtete istandustest ringlussevõetava puiduna. Selle valmistamiseks kasutatakse kuut põhikoostisosa: linaseemneõli, männivaiku, puidujahu, paekivi, džuuti ja loodusliku päritoluga pigmente.

Linoleumi valmistamine on kunst, mida ei saa õppida üheski tööstus- ega kutsekoolis. Forbo Flooringu meistrid peavad oskama määrata kindlaks õiget koostisosade segu, lasta toormaterjalidel õige aja seista ning kasutada õiget temperatuuri ja rõhku.

Linoleum on süsinikdioksiidi (CO2) heite suhtes neutraalne toode (cradle to gate), sest loodusliku päritoluga põllumajanduskultuurid nagu džuut, lina ja puud neelavad rohkesti süsinikdioksiidi ja tootmisprotsess ei ole energiamahukas. On tõeliselt ainulaadne, et on võimalik valmistada CO2-neutraalne põrand, mis peab vastu kolmkümmend aastat ja on olelusringi lõppedes lisaks biolagunev.

Toote keskkonnadeklaratsiooni täielik läbipaistvus

Meie linoleumtoodete keskkonnasäästlikkuse tõendamiseks kasutab Forbo mitmeid hindamisi. Esimene on olelusringi hindamise (LCA) metoodika, mille tulemusena saadakse toote keskkonnadeklaratsioon (EPD). See läbipaistev ja kolmanda isiku kinnitusega deklaratsioon tugineb metoodikale, mille kohaselt hinnatakse toote olelusringi kõigi etappidega seotud keskkonnamõjusid alates toormaterjali saamisest, jätkates materjalide töötlemise, tootmise, turustamise, kasutamise, parandamise ja hooldusega ning lõpetades viimaks kasutuselt kõrvaldamise või ringlussevõtuga.

See metoodika võtab arvesse kõiki järgmisi aspekte: toormaterjali hankimise keskkonnamõju, energiakasutus ja -tõhusus, materjalide ja keemiliste ainete sisaldus, heited õhku, pinnasesse ja vette ning jäätmete tekitamine.

Vaadake meie linoleumtoodete keskkonnadeklaratsioone

Marmoleum 2.0 and 2.5 mm EPD
Quality Marks Linoleum

Ökomärgised ja sertifitseerimine

Vastutustunne keskkonna ja järeltulevate põlvkondade ees on meie igapäevategevuse oluline osa. Töötame pidevalt oma toodete edasiarendamise ja tootmisprotsessi kliimasäästlikumaks muutmise nimel.

Meie tooted pälvivad rohkesti üleilmseid kvaliteedimärgiseid ja keskkonnasäästlikkust tõendavaid sertifikaate. Forbo Marmoleum on maailma kõige vastupidavam põrand, seega tunneme uhkust, et seda väidet kinnitavad ka keskkonnaasjatundjad.

Lisateave meie ökomärgiste kohta

Luues paremat keskkonda

Oleme arvamusel, et igaühel on õigus ilusale, puhtale ja tervislikule põrandale töö-, õppimis- ja eluruumides. Nüüd ja edaspidi. Me peame selle tagamist oma sotsiaalseks kohustuseks ja täidame seda, tegutsedes säästva ettevõttena.

Võtame oma südameasjaks saavutada rohkem kui vaid nõuetele vastavus ning läheme õigusaktidest ja eeskirjadest kaugemale. Lõimime säästvuskaalutlused kõigisse oma otsustesse ning jälgime, hindame ja avaldame oma säästvustulemusi. Hakake maailmaparandajaks ja alustage põrandast.

Marmoleum Terra 5804