Vyberte svou zemi

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Marmoleum - cirkulární

Cirkulární od přírody

Proces recyklace

Co je cirkulační ekonomika

Podstatou cirkulární ekonomiky je zachování přírodních zdrojů při udržení kvality a hodnoty produktů a jejich částí.

Pro cirkulární ekonomiku je nejlepší v první řadě zabránit vzniku odpadu. Vybrat si podlahu, která vydrží déle než 20 let, je preferovanou volbou oproti výměně podlahy každých několik let.

Pokud to není možné, pomůžeme vám vybrat snadno odstranitelnou podlahu. To vám dává možnost znovu ji použít někde jinde nebo usnadňuje recyklaci podlahy.

Circular

Uzavřená materiálová smyčka pro Marmoleum

Udržitelné zlepšování se nezastaví na uhlíkové neutralitě. Přispíváme do cirkulárního světa tím, že kráčíme po cestě uzavřené materiálové smyčky pro Marmoleum v každém aspektu jeho životního cyklu. Níže zjistíte, jak uzavíráme materiálovou smyčku pro Marmoleum.

Cirkulární Marmoleum

Circularní od přírody

Obnovovací kapacita přírodních zdrojů je základem pro cirkulární ekonomiku. V podstatě je linoleum produktem biologického cyklu, což znamená, že přírodní suroviny by v zásadě mohly být kompostovány a vráceny do země jako živiny pro nově pěstované rychle rostoucí přírodní suroviny.

To je jediný způsob, jak zachytit CO2 ve výrobku a vyhnout se nutnosti kompenzace. Použití recyklovaných, upcyklovaných (tj. skořápek kakaových bobů a tallového oleje) a opětovné použití materiálů je princip cirkulární ekonomiky, který se v Marmoleum používá již od nepaměti.

suroviny marmoleum

Navrhování jinak

Díky odlišnému designu je Marmoleum cirkulární v několika produktových řešeních, jako je odinstalovatelné Marmoleum Click, nebo vyměnitelné řešení pro Marmoleum Modular.

Vývoj skutečné cirkulární podlahy je v našem inovačním týmu projekt s vysokou prioritou.

Design

Cirkulárnost v našich továrnách

V našich továrnách na linoleum je drtivá většina odpadu linolea znovu použita zpět do produktů Marmoleum. Další cenné suroviny, jako jsou juta a zbytky podkladového papíru z nábytkového linolea, se nabízejí stranám, které je recyklují na vysoce hodnotné nebo společensky odpovědné výrobky.

Usiluje se o misi nulového odpadu na skládky nebo spalování, je najat konzultant třetí strany pro nakládání s odpady, který pomáhá snižovat a recyklovat všechny zbývající toky odpadu.

Továrna na linoleum

Cirkulárnost v dodavatelském řetězci

Díky cross-docking logistice a opětovnému použití materiálů, jako jsou palety, jsou v dodavatelském řetězci linolea aplikovány cirkulární principy. Balení linolea Marmoleum je vyrobeno z obnovitelného papíru a během instalace je často znovu používáno jako krycí ochranný papír nebo šablona.

Dodavatelský řetězec

Zpět do podlahy

Během instalace není třeba vytvářet žádný odpad, neboť společnost Forbo nabízí službu „Zpět do podlahy“ v zemích poblíž našich továren.

Zbytky po instalaci se shromažďují a předávají do recyklačního systému v našich továrnách, což přispívá k 43% recyklovaného obsahu v krytině Marmoleum. Pamatujte také na to, že podlaha Marmoleum Modular snižuje instalační odpad o cca. 7% ve srovnání s krytinou v rolích.

Zpět do podlahy

Prodloužení životnosti

Ve fázi používání je nejdůležitějším cirkulárním principem dlouhá životnost produktu. Klíčovou silnou stránkou, kterou Marmoleum poskytuje, je jeho odolnost a nadčasový design. Pro další prodloužení životnosti může být Marmoleum renovováno a dokonce obnoveno.

Marmoleum

Renoleum

Na konci života je Marmoleum v podstatě kompostovatelné, i když se jedná o nepreferované řešení s nízkou hodnotou.

Projekty renolea byly zahájeny od začátku roku 2018 a spolu s partnery bylo vyvinuto několik konceptů repasování linolea na konci jeho životnosti, a to z použitých linoleových podlah.

Renoleum