Ülkenizi Seçin

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Yasal Uyarı & Kullanım Koşulları

İsviçre Mahkeme Merkezi ile ilgili bilgilendirme
Forbo Holding Ltd
Lindenstrasse 8
CH-6340 Baar
Switzerland
Telephone +41 58 787 25 25
Fax +41 58 787 20 25
E-Mail: info@forbo.com


Kullanım ve Sorumluluk Feragat Koşulları

Genel Bilgiler
Forbo Holding Ltd. («Forbo») mülkiyetinde olan ve internette bulunan www.forbo.com («İnternet Sayfası») erişim ve kullanımı bu koşullara («Kullanım Koşulları») tabi olacaktır. Forbo Kullanım Koşullarını herhangi bir zaman he önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

İnternet sayfasına girerek siz («siz» ya da «Kullanıcı») bu Kullanım Koşullarını kabul edersiniz.

Sorumluluk feragatnamesi
Bu internet sayfası ve içeriği - diğer bir deyişle, sayfada okuduğunuz, duyduğunuz ya da gördüğünüz herhangi bir şey, yalnızca bilgi sağlama amaçlıdır. Forbo internet sayfasında yayınlanan bilginin doğru ve güncel olması için elinden geleni yapmaktadır, fakat internet sayfası ya da içeriği için herhangi bir garanti veremez. Bu da sayfada bulunan ya da bağlantılarının paylaşıldığı bilgilerin netlik, eksiksizlik, yasallık, konuyla ilgililik, kullanılabilirlik ya da doğruluğu için verilebilecek tüm garantileri kapsamaktadır. Ayrıca, Forbo bu internet sayfasına erişmenin sorunsuz olacağını ya da erişiminizin kesilmeyeceğini garanti etmemektedir.

Forbo internet sayfasındaki eski bilgileri kaldırma ya da güncelleme ya da düzeltme sorumluluğunda değildir. Forbo aynı zamanda internet sayfasının içeriğini herhangi bir zaman önceden ihtar vermeksizin değiştirme, genişletme ya da diğer yollardan ayarlama hakkını saklı tutar.

Yükümlülüğün kabul edilmemesi
Forbo kendi oluşumlarının kasıtlı veya büyük ölçüde ihmalkar hatalı davranış ya da kasıtlı veya büyük ölçüde ihmalkar eksiklik sebebiyle size ya da üçüncü şahıslara verdiği hasarlar için yükümlülük üstlenecektir, fakat bu yükümlülüğü yalnızca ilgili kanunların gerektirdiği kapsam dahilinde üstlenecektir. Başka yükümlülükler, kasıtlı ya da büyük ölçüde ihmalkar hatalı davranış ya da eksiklik veya yardımcı temsilcilerin (bunlara yüklenici ve çalışanlar dahildir) sebep olduğu hasarlar dışındaki yükümlülükler, kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu internet sayfasının kullanım riski Kullanıcının kendisine aittir.

Harici bağlantılar
Forbo internet sayfası üçüncü şahıs internet sayfalarına yönlendiren bağlantılar içerebilir. Forbo üçüncü şahısların internet sayfalarının içeriği üzerinde herhangi bir kontrol sahibi değildir ve bu yüzden ilgili içerik ya da internet sayfalarının yasallık, doğruluk, kullanılabilirlik, konuyla ilgililik veya eksiksizliği hakkında herhangi bir garanti veremez. Forbo üçüncü şahıs internet sayfaları ya da Forbo internet sayfasına bağlantı sağlayan ya da Çerçevelerde bunları gösteren internet sayfalarından sorumlu değildir.

Sosyal sayfa işaretleri
Sosyal sayfa işaretleri ilgili logo ile belirtilir ve Forbo İnternet Sayfasında kullanılmaktadır. Belirli sosyal medya platformları kullanıcıları bu sosyal sayfa işaretlerini kullanarak seçtikleri Forbo sayfalarının bağlantılarını işaretlemek ya da ilgili sayfayı çevreleriyle paylaşmak için profillerine koyabilirler. Sosyal sayfa işaretlerine her tıklayışınızda kimlik bilgilerinizi ilgili sosyal medya platformuna gönderiyorsunuz. Sosyal sayfa işaretlerini kullanarak Forbo mesajları/bilgileri paylaşan şahıslar Forbo adına konuşma ya da Forbo'yu temsil etme yetkisine sahip değildir. Kendi görüş ve fikirlerini paylaşmaktadırlar. Dahası, bu Kullanım Koşullarında harici bağlantılarla ilgili belirtilen hükümler sosyal sayfa işaretleri için de geçerlidir.

Fikri mülkiyet hakları
Bu internet sayfasının içeriği, yani resim, video, resim ve yazı ticari markalar, beyanlar, grafiksel logolar, grafik çizimler, kopya, basın açıklamaları ve diğer bilgiler, ilgili telif hakkı ve fikri mülkiyet haklarının korunmasını hedefleyen diğer kanunlarca korunmaktadır. İnternet sayfası içeriğinin ya da tasarımının Forbo Kurumsal İletişimin yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen çoğaltılması, aktarılması ya da herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Forbo tarafından verilen bu tür izinler Forbo'yu herhangi bir tazmin ya da ödeme ile sorumlu bırakmadan Forbo tarafından herhangi bir zaman geri çekilebilir.

Veri gizliliği
Şahsi verinizi Forbo'ya sağlama kararı alacak olursanız, bu verinin önceden şifrelenmeden gönderileceğini ve Forbo'nun bu veriyi Forbo'nun Veri Gizliliği Hükümleri doğrultusunda depolama ve kullanma hakkına sahip olacağını kabul edersiniz. Gizliliğinizin korunması hakkında ayrıntılı bilgi Veri Gizliliği Beyanında mevcuttur.

Veri gönderimi güvenliği
İnternet küresel bir gerekliliktir. Bu internet sayfasını kullanarak ya da bizimle e-posta, irtibat formu ya da benzer şekillerde iletişim kurarak, Forbo'ya göndermek istediğiniz tüm bilgilerinizin şifrelenmeden gönderilmesini kabul edersiniz. Bu kanallarla gönderilen veriler gizli ya da güvenli değildir; kaybolabilir ya da üçüncü şahıslar tarafından izlenebilir, alınabilir ya da değiştirebilir ve ülke dışına çıkabilir. İnternetin operasyonel kurulumu ve sistemin doğasındaki risklerden dolayı başlattığınız tüm veri gönderimlerinin riski size aittir. Yalnızca Forbo'nun size şifreli aktarım seçeneği sunması durumunda farklı hükümler geçerli olacaktır. Forbo ile elektronik ortamda iletişime geçerek Forbo'nun da size elektronik ortamda karşılık vermesine izin vermiş olursunuz.

Forbo kendisine ya da kendisinden e-posta ya da diğer elektronik mesaj aktarımı sistemleri ile gönderilen mesajlarla ilgili size ya da diğerlerine sebep olunan hasarlar için yükümlülük kabul etmeyecektir.

Geçerli kanun
Bu internet sayfasının kullanımından doğan ya da bununla ilgili tüm anlaşmazlıklar İsviçre Kanunlarına tabi olacaktır ve birbiriyle uyumsuz kanun hükümleri geçerli olmamak üzere Forbo'nun Baar'daki (İsviçre) merkezindeki mahkeme tarafından sonuca bağlanacaktır.

Ağustos 2014