Ülkenizi Seçin

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Veri Gizliliği Beyanı

Giriş
Forbo Holding Ltd. olarak biz bu Veri Gizliliği Beyanı ile, tarafımızca veya iştiraklerimizce (“Forbo”) Forbo’nun web sitesi ve alt sayfaları (“Web sitesi”) üzerinden toplanan, kullanılan ve işlenen kişisel verileri nasıl yönettiğimizi ve verilerin konusu olarak sizlerin sahip olduğu hakları açıklamayı amaçlamaktayız.

Forbo, yüksek veri gizliliği standartlarına çok sıkı sıkıya bağlıdır ve kişisel verilerin Forbo tarafından işlenmesi sadece ilgili veri koruma kanunlarına (özellikle de Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Mevzuatına, “GDPR”) uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bu Web Sitesinin kullanımı genel olarak herhangi bir kişisel veriyi paylaşmadan mümkün olup, bu Web Sitesindeki belirli hizmetler sadece kişisel verilerinizi bizimle paylaşmayı tercih etmeniz halinde kullanılabilmektedir.

Forbo, bu Web Sitesi üzerinden işlenen kişisel verilerin korunmasını sağlamak üzere çok sayıda teknik ve organizasyonel önlemleri uygulamaya koymuştur. Bununla birlikte, web-tabanlı veri iletimleri güvensiz olabilir ve dolayısıyla kişisel verilerinizin mutlak şekilde korunması mümkün olmayabilir.


Forbo Tarafından Toplanacak Bilgiler
Forbo genel kişisel kullanıcı verilerini birçok şekilde toplayabilir; örneğin Web Sitesini ziyaret ettiğinizde, Forbo tarafından Web Sitesi üzerinden kullanıma sunduğu bir haber bültenine ya da herhangi başka bir aktiviteye, hizmetlere, fonksiyonlara veya kaynaklara abone olduğunuzda.

Bu Web Sitesini ziyaret ederken, kullanılan internet tarayıcısı tipleri ve versiyonları gibi sözde kullanım verileri, Web Sitemize yönlendirme yapan web sitesi, erişim tarihi ve saati, internet protokol adresi (ancak bu bilgi, bireylerle ilgili bir çıkarım yapmaya izin verilmediği sürece anonimdir) ve erişim sisteminin internet servis sağlayıcısı gibi bilgiler toplanır. Forbo bu verileri sadece Web Sitemizin içeriğini doğru şekilde sunmak, Web Sitemizin ve ayrıca içerdiği reklamların içeriğini optimize etmek, bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitesi teknolojimizin uzun süre sürdürülebilir olmasını sağlamak ve bir siber saldırı durumunda kanun yürütme makamlarına cezai kovuşturma için gerekli bilgileri sağlamak için kullanır. Forbo, verileri veri sahibi hakkında herhangi bir sonuç çıkarmak amacıyla kullanmayacaktır. Sunucu günlük dosyalarında tutulan veriler, bir veri sahibinin sağladığı tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

Bunun dışında kalan isminiz, email adresiniz, telefon numaranız veya diğer herhangi bir kişisel veri gibi veriler sadece, bu tür verileri gönüllü olarak Forbo ile paylaşmanız durumunda toplanır.

Abonelik Hizmetleri ve İletişim Formları
Bu Web Sitesinde, kullanıcılara Forbo’nun haber bültenlerine ve diğer yayımlarına abone olma, iletişim formlarını kullanarak bizimle iletişime geçme ve Forbo’dan hizmetler talep etme/sipariş imkanı sunulmaktadır. İlgili giriş maskesinden, hangi kişisel verilerin iletildiğini görebilirsiniz. Bu verilerden ayrı olarak, potansiyel suiistimallere karşı kendimizi korumak amacıyla internet servis sağlayıcısı tarafından atanan ve veri sahibi tarafından kayıt anında kullanılan bilgisayar sistemine ait IP adresi bilgisini ve ayrıca kayıt tarihi ve saati bilgisini de kaydetmekteyiz. Formda belirtirseniz, tercihlerinizi teşhis etmek için kullanım bilgilerinizi gönderilen bilgilerle de birleştirebiliriz.

Bu şekilde toplanan kişisel bilgiler, örneğin elektronik bülten veya abone olduğunuz diğer yayınlar göndermek, sorularınızı cevaplamak veya siparişlerinizi işleme koymak gibi Forbo’ya gönderdiğiniz amaçlar için kullanılır. Bunun dışında, bilgileri sizin için önemli ürünlerle ilgili sizinle temasa geçmek için kullanabiliriz. Bir aboneliği veya veri işleme konusunda verdiğiniz muvafakati dilediğiniz an iptal edebilirsiniz. Gönderilen her bir haber bülteninde yer alan ilgili linki kullanarak veya communications@forbo.com adresine bir email göndererek aboneliğinizi dilediğiniz an sonlandırabilirsiniz.

Çerezler
Forbo hizmetlerinizi size sunabilmek için, Forbo bu Web Sitesinde çerezler kullanmaktadır.

İnternet tarayıcınızın ayarlarını uygun şekilde ayarlamak suretiyle, çerezlerin saklanmasını veya kurulumunu önleme seçeneğine sahipsiniz. Ayrıca, zaten ayarlanmış olan çerezler, tarayıcınız veya diğer yazılım programları üzerinden istenildiği an silinebilir. Bu işlem, tüm popüler tarayıcılarda mümkündür. Bununla birlikte, böyle bir durumda Forbo bu Web Sitesindeki fonksiyonların tamamını tam olarak kullanamayabileceğinizi belirtir. Çerezler hakkında daha fazla bilgi, aşağıdaki Çerezler-Kılavuzunda verilmiştir.

İşleme için Yasal Dayanak
GDPR amacı doğrultusunda ve bununla ilgili olarak (uygulanabilir olduğu hallerde), kişisel verilerin işlenmesi konusunda temel aldığımız yasal dayanağı vurgulamak isteriz. Web Sitemizle ilgili işleme faaliyetlerimizin çoğu, işleme faaliyeti Forbo tarafından veya üçüncü bir tarafça takip edilen meşru menfaatler amacıyla gerekli olduğundan -bu tür menfaatler veri sahibinin kişisel verilerin korunmasını gerektiren menfaatleri veya temel hakları ve özgürlükleri ile çakışmadığı sürece- Madde 6(1)(f) GDPR paragrafını esas almaktadır. Madde 6(1)(a) GDPR, belirli bir işleme amacı için izin aldığımız işleme faaliyetleri için yasal dayanak olarak kabul edilmektedir. Eğer kişisel verilerin işlenmesi tarafı bulunduğunuz bir kontratın ifası için gerekli ise, yani örneğin işleme faaliyetleri mal tedariki için veya herhangi başka bir hizmetin verilmesi için gerekliyse, işleme Madde 6(1)(b) GDPR’yi dayanak olarak esas alır. Aynı durum, örnek olarak ürünlerimiz veya hizmetlerimiz için yapılan bilgi taleplerinde olduğu gibi, sözleşme öncesi önlemlerin alınması için gerekli olan işleme faaliyetleri için de geçerlidir. Eğer Forbo kişisel verilerin işlenmesini gerekli kılan, örneğin veri yükümlülüklerinin yerine getirilmesi veya kamu makamlarına yanıt verilmesi gibi bir yasal yükümlülüğe tabi ise, işleme Madde 6(1)(c) GDPR’yi dayanak alır.

Kişisel Verilerin Paylaşılması
Toplanan verileri, sizin daha önceden bu verilerin aktarılması, satılması veya paylaşılması konusunda bilgilendirmeden ve bu amaçlar doğrultusunda sizin izninizi almadan herhangi bir üçüncü tarafa aktarmayacağız, satmayacağız veya paylaşmayacağız. Bununla birlikte, aşağıda açıklanan kapsamda, Forbo toplanan verileri üçüncü taraflarla paylaşma hakkını saklı tutmaktadır: (i) Bu Veri Gizliliği Beyanına tabi olan ya da bu Veri Gizliliği Beyanı ile en az aynı düzeyde koruma gerektiren prensiplere uyması gereken bağlı iştirakler veya kontrol edilen şirketlerle ve ayrıca taşeronlarla paylaşma; (ii) Web Sitesini yöneten veya web trafiğinin izlenmesi ya da istatistiksel analizlerin derlenmesi gibi başka hizmetleri sunan servis sağlayıcılarla paylaşma; (iii) Forbo ve üçüncü tarafların korunması amacıyla, ilgili bir yasal zorunluluğun gerektirmesi halinde veya bu tür bir paylaşımın Kullanma Koşullarının ifası veya Forbo ve üçüncü tarafların haklarının korunması için gerekli olması halinde toplanan veriler üçüncü taraflarla paylaşılabilir.

Yukarıda belirtilen hallerde, verileriniz İsviçre veya Avrupa Ekonomik Alanı (“EEA”) haricindeki ülkelere aktarılabilir. Kişisel veriler EEA dışına yeterlilik/uygunluk beyanı veya diğer uygun tedbirler, özellikle de Avrupa Komisyonunca benimsenen standart veri koruma maddeleri esas alınarak aktarılır.

Kişisel verilerinizin aktarılması konusunda uygulanan belirli tedbirlerin (Madde 13(1)(f) GDPR) bir suretini talep etmek isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Kişisel veriler ne kadar süre saklı tutulacak?
Kişisel verileri sadece kişisel verilerin toplanma amacına ulaşmak için gerekli olduğu sürece işleyeceğiz ve saklı tutacağız, ancak bu süre ilgili veri saklama hükümlerince gerek görülenden daha kısa süre olmayacaktır ve sonrasında kişisel veriler rutin şekilde silinecektir.

Bir veri sahibi olarak hangi haklara sahibim?
Her bir veri sahibi, Madde 15 GDPR uyarınca erişim hakkında, Madde 16 GDPR uyarınca düzeltme hakkına, Madde 17 GDPR uyarınca silme hakkına, Madde 18 GDPR uyarınca işlemeyi kısıtlama hakkına, Madde 21 GDPR uyarınca şikayet/itiraz hakkına ve uygulanabilir olduğu durumlarda Madde 20 GDPR uyarınca verilerin taşınabilirliği hakkına sahiptir. Ayrıca, sizin için geçerli olduğu durumlarda, Madde 77 GDPR uyarınca bir ilgili veri gizliliği düzenleme makamı nezdinde bir şikayette bulunma hakkı da söz konusudur.

Kişisel verilerin işlenmesi için tarafımıza vermiş olduğunuz izni/muvafakati dilediğiniz an geri çekebilirsiniz. Bu durum ayrıca, GDPR yürürlüğe girmeden önce yani 25 Mayıs 2018 tarihinden önce yapılan muvafakat geri çekme beyanları için de geçerlidir. Bununla birlikte bu tür bir izin geri çekme durumu, izni geri çekmenizden önce gerçekleştirilmiş veri işlemelerini etkilemeyecektir.

Google Analytics
Bu Web Sitesi, Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerika Birleşik Devletleri (“Google”) tarafından işletilen bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanmaktadır. Web analizi, web sitelerinin ziyaretçilerinin davranışı ile ilgili verileri toplama, bir araya getirme ve analizini yapma anlamına gelir. Bir web analizi hizmeti, diğerler verilere ek olarak, bir kişiyi yönlendiren web sitesi (yönlendiren olarak adlandırılır) hakkındaki verileri, hangi alt sayfaların ziyaret edildiği bilgisini veya bir alt sayfanın ne kadar sıklıkla ve ne kadar süre boyunca görüntülendiği bilgilerini de toplar. Web analizi esas olarak bir web sitesinin optimize edilmesi için ve internet reklamcılığının/tanıtımının bir maliyet-fayda analizini yapmak için kullanılır.

Google Analytics üzerinden web analizleri için, kontrolör "_gat. _anonymizeIp” uygulamasını kullanır. Bu uygulama sayesinde, Bir Avrupa Birliği Üyesi Ülkeden ya da bir Avrupa Ekonomik Alanı Üye Ülkesinden Web Sitelerimize erişildiğinde, veri sahibinin internet bağlantısının IP adresi is Google tarafından kısaltılır ve anonim hale getirilir.

Google Analytics’in amacı, Web Sitemiz üzerindeki trafiği analiz etmektir. Google toplanan verileri ve bilgileri ayrıca Web Sitemizin kullanımını değerlendirmek, Web Sitesi üzerindeki aktiviteleri gösteren çevrimiçi raporlar sunmak ve bizim için internet sitesinin kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sunmak amacıyla kullanır.

Google Analytics, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerez ayarları üzerinden, Google, Web Sitemizin kullanımını analiz edebilmektedir. Bu Web Sitesinin bağımsız sayfalarından birine yapılacak her bir çağrı ile birlikte, veri sahibinin bilgi teknoloji sistemindeki web tarayıcısı, çevrimiçi reklam ve Google komisyonlarının ödenmesi amacıyla verileri otomatik olarak Google Analytics bileşeni üzerinden gönderecektir. Bu teknik prosedürün uygulanması esnasında, Google şirketi veri sahibinin IP adresi gibi kişisel veriler hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgiler/veriler ayrıca Google şirketinin ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını anlamasını ve buna uygun olarak komisyon hesapları oluşturmasını sağlar.
Çerez, veri sahibinin erişim zamanı, erişimin yapıldığı konum ve Web Sitemizin veri sahibi tarafından ziyaret edilme sıklığı gibi kişisel bilgileri saklamak için kullanılır. İnternet sitemiz her ziyaret edildiğinde, veri sahibi tarafından kullanılan internet erişiminin IP adresi gibi bilgiler de dahil olmak üzere bu tür kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Google şirketine aktarılır. Bu kişisel veriler, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Google şirketince saklı tutulur. Google, bu tür kişisel verileri teknik prosedürler üzerinden üçüncü taraflara aktarabilir.

Veri sahibi, yukarıda da belirtildiği gibi, kullanılan web tarayıcısının uygun şekilde ayarlarının yapılması suretiyle Web Sitemiz üzerinden çerezlerin ayarlanmasını dilediği an engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasını daimi olarak reddedebilir. Kullanılan web tarayıcısında böyle bir ayarın yapılması ayrıca, Google Analytics’in veri sahibinin bilgi teknolojisi sisteminde bir çerez ayarlamasını da engelleyecektir. Buna ek olarak, Google Analytics tarafından zaten kullanılmakta olan çerezler, web tarayıcısı veya diğer yazılım programları ile istenildiği an silinebilir.

Buna ek olarak, veri sahibi Google Analytics tarafından bu Web Sitesinin kullanımı ile alakalı olarak oluşturulan verilerin toplanmasına ve ayrıca bu verilerin Google tarafından işlenmesi ne itiraz etme hakkına da sahiptir. Bu amaçla veri sahibi, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout linkinden bir tarayıcı eklentisi indirmeli ve kurmalıdır. Bu tarayıcı eklentisi, bir JavaScript üzerinden Google Analytics’e internet sayfalarına yapılan ziyaretler hakkındaki verilerin ve bilgilerin Google Analytics’e iletilemeyeceğini bildirir. Tarayıcı eklentisinin kurulması, Google tarafından bir itiraz olarak kabul edilir. Veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemi silinirse, formatlanırsa veya daha sonra yeniden kurulursa, veri sahibinin Google Analytics’i devre dışı bırakmak için tarayıcı eklentisini yeniden kurması gereklidir.

Daha fazla bilgi ve Google’ın ilgili veri koruma hükümleri için https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ve http://www.google.com/analytics/terms/us.html linklerine bakınız. Google Analytics, https://www.google.com/analytics/ linkinde daha ayrıntılı açıklanmaktadır.

Sosyal Yer İşaretleri
İlgili logo ile tanımlanan sosyal yer işaretleri, bu Web Sitesinde kullanılmaktadır. Belirli sosyal medya platformlarının kullanıcıları, seçilen Forbo sitelerinin linklerini işaretlemek amacıyla veya ilgili sayfaları kendi iletişimleri ile paylaşmak amacıyla kendi profillerine eklemek için bu yer işaretlerini kullanabilirler. Sosyal yer işaretlerine tıkladığınız anda, tanımlayıcı verileri ilgili sosyal medya platformuna göndermiş olursunuz. Eğer bunu yapmak istemiyorsanız, sosyal yer işaretlerini aktive etmemelisiniz. Verilerin toplanması veya yukarıda belirtilen bilgilerin işlenmesi ve kullanılması hakkında daha fazla bilgi için, lütfen ilgili sosyal medya platformunun veri gizliliği politikalarına bakınız.

Güvenlik Önlemleri
Teknolojik gelişmeleri, uygulama maliyetlerini ve veri işlemenin doğasını, kapsamını ve amaçlarını ve ayrıca kişilerin hakları ve özgürlükleri bakımından ihtimallerin ve ciddiyetin değişme riskini göz önüne alarak, kişisel verilerin kazara ve illegal olarak imha edilmesini ve kaybolmasını önlemek için gereken çabayı göstermekteyiz. Kişisel verilerin uygun şekilde kullanılmasını sağlamak ve yetkisiz erişimlere, kullanıma veya ifşaya karşı korumak için çaba sarf etmekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz erişimlere, kullanımlara veya ifşalara karşı korunmasına yardımcı olmak için bir işleme, teknoloji ve fiziksel güvenlik kombinasyonu kullanmaktayız.

Buna ek olarak kişisel verilere erişim, kendilerine atanmış görevleri yerine getirmek ve ürünlerimizi, hizmetlerimizi geliştirmek veya iyileştirmek için bu tür verileri bilmesi gereken çalışanlar/personel, yükleniciler ve temsilcilerle sınırlandırılır.

Bu Veri Gizliliği Beyanının Değiştirilmesi
Forbo, bu Veri Gizliliği Beyanını dilediği an değiştirme hakkını saklı tutar. Forbo, Forbo’nun kişisel verilerinizin korunması konusundaki en güncel yaklaşımının daima farkında olmasını amacıyla bu Veri Gizliliği Beyanını düzenli aralıklarla gözden geçirmenizi önerir. Web Sitesini ziyaret ettiğinizde, bu Veri Gizliliği Beyanını periyodik olarak gözden geçirmenin ve yapılmış olabilecek değişiklikleri tespit etmenin sizin sorumluluğunuz olduğunu da kabul etmiş olursunuz.

Geçerli Kanun
Bu Web Sitesi ile veya onun kullanımı ile ilgili olarak ortaya çıkacak tüm anlaşmazlıklar İsviçre Kanunu kapsamında yorumlanacaktır ve çakışan kanun hükümleri hariç olmak üzere sadece Forbo’nun Baar, İsviçre’deki şirket merkezinin bulunduğu bölgedeki mahkemelerce çözüme kavuşturulacaktır.

Bizimle İletişime Geçin
Bu Veri Gizliliği Beyanı veya Forbo tarafından kişisel verilerin işlenmesi hakkında herhangi bir sorunuz olursa, lütfen aşağıdaki adresi kullanarak bizimle dilediğiniz an çekinmeden iletişime geçiniz.

Forbo Flooring Türkiye
iTower Plaza, Merkez Mah. Akar Cad.
No: 3 K: 25 D: 172
Bomonti 34381, Şişli - İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 212 809 03 16 - 03 17
E-Mail: dataprivacy@forbo.com

Haziran 2020