Ülkenizi Seçin

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Temiz Oda Zeminleri

İlaç sektöründeki, yaşam bilimlerindeki ya da imalat sanayisindeki temiz oda çevrelerinde, havadaki partiküller çok önemli kirlenme sebepleri olabilir. Partiküller sadece ürün kaybına değil, aynı zamanda çürüme ve ürün bozulmasına da neden olurlar. Hava temizliği için ISO standartları ve cGMP yönetmeliği düzenli olarak kontrol edilebilir kalıcı sonuçlar sunarak bunlara uymanızı gerektirir. Colorex bu aşamada yardım edebilir. Uygun ürünler Colorex SD, Colorex EC ve Colorex EC plus'tır.

Colorex
Colorex

Colorex

Temiz odalar için uygun olan Colorex kirlenme tehditlerini azaltmaya yardımcı olur.
Dahası, kapsamlı bir test programına müteakip temiz oda kullanımlarında uygunluğu Almanya'daki ünlü Fraunhofer IPA Institute tarafından onaylanmıştır.
Colorex'i ziyaret edin

Normlar, Sertifikalar, Garanti

Colorex'in temiz oda uygunluk sertifikası iki bağımsız nitelikten oluşur:
CSM niteliği, partikül tahliyesi ve gaz çıkışı davranışı üzerine kurulu özel bir temiz oda sınıfı için Colorex EC'nin uygunluğunu ifade eder.

Bu, genellikle yarı iletken ön uç üretimine ve aynı zamanda ilaç sektörü temiz odalarında bulunması gereken temel niteliktir.

Colorex EC üzerinde kimyasal ve biyolojik gerilme çizgilerinin etkisinin yanı sıra arıtma/kir giderme kapasitesinin de olduğu TESTED DEVICE sertifikası değerlendirilmiştir. Bu test serileri genellikle ilaç sanayisine, yaşam bilimleri uygulamalarına ve sağlık hizmetine ayrılacaktır

CSM, (Cleanroom Suitable Materials) temiz odaya uygun malzemeler anlamına gelmektedir. CSM, 2003 yılında Fraunhofer IPA institute tarafından başlatılan bir endüstri birliğidir. CSM birliği, temiz oda çevresine giren ya da orada kullanılmış herhangi bir malzemenin temiz odaya uygunluğunu değerlendiren ve onaylayan uluslararası standartlara bağlı test metotları geliştirir. Bugün kirlilik kontrol endüstrisinde dünya çapında önde gelen 30 firma, bu birliğin parçasıdır. Forbo Zemin Kaplamaları 2009 yılında CSM birliğine üye olmuştur.
Colorex EC'nin öne çıkan özellikleri aşağıda verilmiştir:
Sürtünme gerilmesi altında Colorex EC'nin partikül tahliyesi ISO sınıf 4 ISO 14644-1 'e göre ISO sınıf 4 temiz oda hava temizlik talimatlarıyla uyumludur.

23° C 'de TVOC emisyonları ISO 14644-8 'e göre ISO-AMC Sınıf -9.1 için sınır değerlerini aşmamaktadır.

Fraunhofer metoduyla yapılan mikroorganizmaların yapışma test sonuçlarına göre Colorex EC'nin, EC-GMP Ek 1'e göre ilaç sektöründe sınıf A ve B bölgelerinde kullanımının uygun olduğunu kanıtlanmıştır.

Colorex EC'nin biyolojik direnci (mikroorganizmaların hareketi) ISO 846'ya göre test edilmiştir. Mikroskobik inceleme altında büyüme yoğunluğu 0 (sıfır)'dır, bu durum malzemenin mikroorganizmalar için bir besin maddesi olmadığını ve bu nedenle etkisiz ve fungistatik (mantar üremesini durduran) olduğunu kanıtlar.

Yüzey temizliği Alman VDI kılavuzu 2083 Part 9.1'e göre sınıflandırılmıştır. Bu standarda göre ilişkili olan ve elde edilmiş yüzey temizleme başarısı, Colorex EC'yi 0.1'den (en iyi) 1000'e (en kötü) giden bir skalada Yüzey Temizlik Sınıfı 1 ila 10 arasın yerleştirir.

Seçilen 14 kimyasala karşı Colorex EC'nin kimyasal madde dayanıklılığı ISO 2812-1 'e göre daldırma metoduyla test edildi. Seçilen kimyasallar çoğunlukla yüzey temizleme maddelerinde, dezenfekte ürünlerinde ve biyo-arındırma prosedürlerinde bulunan kimyasallardır.

Bütün test sonuçları ve açıklamalar Temiz Oda Uygunluk Sertifikaları broşürümüzden ulaşılabilir.

Fraunhofer