Ülkenizi Seçin

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Forbo ISO 9001 Sertifikası

Müşterinin gereksinimlerini yerine getirmek için kalite odaklı bir kuruluşun gerçek değerlerini tanıyan Forbo Flooring Systems, 2012 yılında tüm kurum içindeki kalite taahhüdünü daha da arttırmaya olanak sağlayacak olasılıkları incelemeye başladı. Forbo Flooring Systems, bu kararla birlikte, Nisan 2013'te global tüm satış organizasyonlarını çok bölgeli bir ISO 9001 sertifikası altında birleştirecek değişikliğe adım attı.


Zemin sektöründeki global bir satış organizasyonu için ISO 9001 çok bölgeli sertifikası benzersizdir. Çoğu kuruluş yalnızca bir üretim tesisinde yer alan satış ofisini içerirken, Forbo Flooring Systems ayrıca Avrupa dışındaki satış organizasyonlarını ve Avrupa’da yer alan üretim dışı organizasyonlarını da içerir.

Geçtiğimiz yıllarda Forbo Flooring Systems satış organizasyonlarının kalite kültürü daha da olgunlaştı ve Nisan 2019'daki yeni ISO 9001: 2015 standardında tam bir değişiklikle iki kez yeniden sertifikalandırıldı.

ISO 9001 logo

ISO 9001:2015

ISO 9001: 2015, müşteri gereksinimlerinin, müşteri memnuniyetinin ve sürekli iyileştirmenin esas olduğu kalite yönetim sistemidir. Kalite yönetim sisteminde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasını sağlamak için müşteriye verilen hizmeti yaratan ve kontrol eden süreçler tanımlanmaktadır.

ISO 9001: 2015 standardı, süreç temelli bir yaklaşımla Planla, Uygula, Kontrol Et, Harekete Geç (Plan, Do, Check, Act) döngüsünü izler ve risk temelli düşünmeyi teşvik eder.

PDCA, süreçleri ve sistemleri yönetmek için kullanılabilecek bir araçtır.

Planla, Uygula, Kontrol Et, Harekete Geç (PDCA)

Planla: Sürecin sonunda hedefe ulaşmak için sistemin hedeflerini belirleyin: “Ne yapmalı” ve “Nasıl yapmalı”
Uygula: Planlananı uygulayın ve kontrol edin.
Kontrol Et: Hedefleri, uygulamaları, politikalara karşı gelişen süreçleri ve gereksinimleri inceleyin, ölçümleyin ve sonuçları raporlayın.
Harekete Geç: Performansı iyileştirmek için harekete geçin.

PDCA, her aşamada risk temelli düşünme ile sürekli bir gelişim döngüsü içinde çalışır.

Belgeler

  • Certificate multi-site ISO 9001 Sales

    Çok Bölgeli ISO 9001 sertikasını buradan indirin.

  • Forbo Quality Policy 2019

    Forbo Flooring Systems 2019 Kalite Politikası'nı buradan indirin.