Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Sport – Omklädningsrum

Klara, färdiga

Paragon Arena

Minimera olycksrisken

I omklädningsrum är säkerheten det viktigaste. I den här typen av miljöer behövs golv med effektivt halkskydd, som minskar risken för olyckor. I omklädningsrum måste golven också vara slitstarka och lätta att hålla rena. Forbo Flooring Systems vet vad du behöver och har därför tagit fram vår serie Step stegsäkra golv. Våra Step stegsäkra golv ger effektivt och mycket långvarigt halkskydd och är en säker lösning för många olika användningsområden.

Välj ett golv som:
● är halksäkert
● är slitstarkt
• är lätt att hålla rent och underhålla

Säkerhet, design och trygghet

Använda produkter:

  • Surestep Laguna

    Stegsäkra golv

    Säkerhet. Design. Tillit

    Stegsäkra golv

    Säkerhet. Design. Tillit. Step innehåller specialpartiklar som ser till att det behåller sitt effektiva halkskydd under hela sin livstid. De unika ”Step-kristallerna” gör golvet mycket halksäkert och skapar en vacker glittereffekt. Våra stegsäkra golv har halkskydd R10, R11 eller R12 och uppfyller säkerhetskraven för flera olika användningsområden, inklusive våtrum.