Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Linoleum

Ledande linoleum

Marmoleum Ohmex är linoleum som möter de höga kraven för elektrisk ledningsförmåga. Det elektriska motståndet är förbättrat till > 1-10 8 Ω (EN1081), vilket säkerställer personlig säkerhet och skyddar utrustning som är känslig för statisk elektricitet.

Marmoleum Ohmex, som är 2,5 mm tjock, finns tillgänglig i sex olika färger. Typiska användningsområden är dator-/serverrum, operationssalar och andra områden med känslig utrustning.

 • Ledande linoleum
 • Ledande linoleum
 • 3048
  Marmoleum Ohmex

  Marmoleum Ohmex

  Marmoleum Ohmex är linoleum som möter de höga kraven för elektrisk ledningsförmåga. Det elektriska motståndet är förbättrat till > 1-10 8 Ω (EN1081), vilket säkerställer personlig säkerhet och skyddar utrustning som är känslig för statisk elektricitet.

  Marmoleum Ohmex, som är 2,5 mm tjock, finns tillgänglig i sex olika färger. Typiska användningsområden är dator-/serverrum, operationssalar och andra områden med känslig utrustning.

Ledande linoleum

Ledande linoleum

Forbo har utvecklat en speciell formel för Marmoleum som uppfyller de särskilda krav som finns för elektrisk ledningsförmåga.

Marmoleum Ohmex är, liksom alla andra Marmoleum-produkter, tillverkat av förnybara material och därför inte skadligt för miljön. Dessutom är alla våra Marmoleum-produkter CO₂-neutrala under tillverkningsfasen (A1–A3).

Ingredienserna i Marmoleum är linolja, harts, naturliga pigment, kalksten, jute och trämjöl. För de utrymmena där du behöver ett miljövänlig och avledande golv.

Statisk elektricitet
Friktion och efterföljande separation av två objekt kan generera elektriska stötar. De vanligaste källorna för statiskt elektrisk urladdning är:
• Vid vidrörning av metallföremål
• Papper och folier som klibbar ihop
• Knaster som uppstår vid avtagning av kläder gjorda av syntetiska material
• Blixtnedslag

Urladdningen kan skada till exempel elektrisk utrustning.

Elektriskt motstånd
En golvbeläggning som har en låg elektrisk resistans kan snabbt leda bort elektriska laddningar. Elektriskt motstånd uttrycks i Ohm (Ω).

Marmoleum Ohmex är en statiskt avledande linoleumgolvbeläggning.

Säkerhetsmotstånd
Det elektriska motståndet hos ett golv får inte vara för lågt. Detta kan nämligen orsaka elstötar när det finns kontakt med en nätspänning på 220-230 volt. Enligt VDE0100 / T160 måste en golvbeläggning ha en elektriska resistans av minst: 5.104 Ω. Detta minimum av elektriskt motstånd kallas säkerhetsmotstånd.

Ohm