Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Hållbart samhällsansvar

Forbos bidrag till en positiv utveckling av samhället sträcker sig längre än till våra egna medarbetare.

Invigningen av Hjältarnas Hus i Umeå

Eftersom Forbo är arbetsgivare i de länder, städer och samhällen där våra anläggningar och försäljningskontor ligger och erbjuder golv till framförallt offentliga miljöer som skolor, sjukhus och en mängd arbetsplatser bidrar våra produkter till en viktig del av samhället.

I ett hållbart samhällsansvar ser vi också vårt samarbete med allt från internationella organisationer till lokala föreningar för att kunna bidra till en positiv utveckling på alla nivåer. Den lokala kunskapen om lokala förhållanden och en insikt av behoven är en förutsättning för att våra CSR- projekt ska kunna göra största möjliga nytta.

Ronald McDonald Hus Göteborg


I augusti 2016 togs första spadtaget till att bygga ut Ronald McDonald Hus vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Byggprojektet beräknas vara klart under sommaren 2017 och resulterar i 13 nya familjerum.

Forbo bidrar till en hemtrevlig och trygg miljö med våra produkter Sphera Nordstar, Marmoleum Click och Forbo Parkett.

Läs mer:
Ronald McDonald Hus Göteborg

Hjältarnas Hus i Umeå


Till Norrlands universitetssjukhus i Umeå remitteras svårt sjuka barn och deras familjer från Sveriges fyra nordligaste län. En del patienter och närstående kan ha upp till 70 mil till universitetssjukhuset i denna region. Det innebär att familjer ofta måste splittras om ett barn blir långvarigt sjuk.

Hjältarnas hus ska bli ett familjehus i anslutning till sjukhuset anpassat till barnen och familjen, som ska bli ”nästan som hemma” – där det friska kan stå i fokus. Vi på Forbo har valt att stödja Hjältarnas hus med våra produkter då det stämmer väl överens med vår värdegrund. Huset invigdes den 19 maj 2017.

Läs mer:
Hjältarnas hus