Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Så främjar vi klimatmålen

På Forbo Flooring Systems är vårt mål att skapa bättre miljöer som kan förbättra livskvaliteten. Det är därför vi helhjärtat instämmer i de mål som har satts upp för klimattoppmötet COP26.

Häng med oss när vi följer nyheterna och utvecklingen kring detta viktiga möte. I tre webbinarier kommer vi att berätta om förväntningarna, framstegen och resultaten av COP26-förhandlingarna med särskilda gäster som Cristina Gamboa, VD för WorldGBC (World Green Building Council).

Marmoleum Raw Materials

”Stormar, översvämningar och skogsbränder blir allt vanligare världen över. Luftföroreningar påverkar hälsan för tiotals miljoner människor. Oförutsägbart väder orsakar också omfattande skador på människors hem och påverkar deras försörjningsmöjligheter. Samtidigt som effekterna av klimatförändringarna är förödande, görs framsteg för att bromsa dem. Det leder till renare luft, fler arbetsmöjligheter och att naturen börjar återställas, samtidigt som det tillåter ekonomisk tillväxt.

Men trots de möjligheter vi har agerar vi inte tillräckligt snabbt. För att avvärja denna kris måste världens länder gå samman och samarbeta, och det snabbt.”

FN:s klimatkonferens i Storbritannien 2021

COP26 | Scottish Event Campus | courtesy of Shutterstock

Mellan 31 oktober och 12 november 2021 kommer Storbritannien, tillsammans med Italien, att vara värd för ett evenemang som många tror är vår sista riktiga chans att få de skenande klimatförändringarna under kontroll. I nära tre decennier har FN samlat nästan alla världens länder på klimatkonferenser eller COP, vilket står för ”Conference of the Parties”. I år hålls det 26:e årliga toppmötet, som alltså har fått namnet COP26.

COP26 anordnas i Glasgow med Storbritannien som värd. Mer än 190 världsledare förväntas komma till Skottland. Tillsammans med tiotusentals förhandlare, regeringsföreträdare, företag och vanliga medborgare samlas de för tolv dagars samtal.

Tiden är inne

Många experter anser att COP26 är extra viktigt. Inom ramen för Parisavtalet har länderna åtagit sig att ta fram nationella klimatplaner som slår fast hur mycket de ska minska sina utsläpp – så kallade nationellt fastställda bidrag eller ”NDCs” (Nationally Determined Contributions). De kom överens om att de vart femte år skulle återkomma med en uppdaterad plan som skulle återspegla deras högsta möjliga ambition vid den tidpunkten.

Upptakten till årets toppmöte i Glasgow är tidpunkten (försenad med ett år på grund av pandemin) då länderna uppdaterar sina planer för att minska utsläppen. Men de åtaganden som fastställdes i Paris var inte i närheten av att kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, och tidsfönstret för att uppnå det målet håller på att stängas. Årtiondet fram till 2030 kommer att vara avgörande. Så även om Paris var avgörande måste länderna gå mycket längre om vi ska kunna hålla hoppet om att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader vid liv.

Våra lösningar som stödjer klimatmålen:

Vi på Forbo Flooring Systems stödjer de målsättningar som har fastställts för årets klimatkonferens, COP26. Vi är stolta över att vara en aktiv del av dialogen. Våra nära kontakter med beslutsfattare och influencers gör att vi kan dela med oss av våra synpunkter och lösningar.

Häng med oss på YouTube när vi följer nyheterna och utvecklingen på och kring detta viktiga möte. I tre olika intervjuer kommer vi att ta upp förväntningarna, framstegen och resultaten av COP26-förhandlingarna med särskilda gäster som Cristina Gamboa, VD för WorldGBC (World Green Building Council).

COP26 introduktionsvideo

Intervjuer

 • Marmoleum campaign - Jute

  Förväntningar på COP26

  Av ledare inom hållbarhet

  Förväntningar på COP26 av ledare inom hållbarhet

  På Forbo Flooring Systems stödjer vi de mål som satts upp för årets COP26. Vi är stolta över att vara aktivt involverade i dialogen genom nära kontakt med beslutsfattare och influencers för att dela våra synpunkter och lösningar där vi kan.

  COP26 är i full gång! Häng med oss när vi följer nyheterna och utvecklingen kring och kring detta avgörande evenemang. I denna tredelade intervjuserie kommer vi att hålla dig informerad om förväntningarna, framstegen och resultatet av COP26-samtalen.

  Den här veckan talar Cristina Gamboa (WorldGBC CEO) och Maurits Groen (nyckelinfluencer och publicist på COP26) om vad de tycker är de största utmaningarna för COP26 och vilka förhoppningar och ambitioner de båda har för de kommande veckorna.

 • Cristina Gamboa

  Christina Gamboa

  Intervju

  Christina Gamboa intervju

 • Maurits Groen | COP26

  Christina Gamboa & Maurits Groen

  Efterintervju

  Christina Gamboa & Maurits Groen efterintervju

SÄKERSTÄLLA NETTONOLLUTSLÄPP GLOBALT OCH HÅLLA 1,5-GRADERSMÅLET INOM RÄCKHÅLL

Världens länder uppmanas att lägga fram ambitiösa mål för att minska utsläppen till 2030 (NDCs) och som ligger i linje med målsättningen att nå nettonollutsläpp 2050. För att uppnå dessa tuffa mål kommer länderna att behöva påskynda utfasningen av kol, uppmuntra investeringar i förnybara energikällor, minska avskogningen och snabba på övergången till elfordon.

Det globala byggnadsbeståndet beräknas växa från 223 miljarder m2 till 415 miljarder m2 år 2050, men bygg- och anläggningsrelaterad verksamhet står för nästan 40 % av CO2-utsläppen.

flax flower

Vad vi gör för att uppnå detta

Med vårt produktsortiment av CO2-neutrala Marmoleum golv bidrar vi på Forbo Flooring Systems till en bättre miljö genom att tillverka en produkt som inte bidrar till de globala klimatförändringarna. Fotosyntesen hos alla växter som används i Marmoleum tar upp en större mängd CO2 än den mängd CO2 som släpps ut under transporten och produktionsbearbetningen. Därför är Marmoleum CO2-neutralt från vagga till grind.

Samtidigt som vi är oerhört stolta över vår övergång till 100 % grön el och pågående försök med biogas måste vi vara öppna för nya tillvägagångssätt när det gäller tillverkningen av alla våra produkter.

ANPASSA FÖR ATT SKYDDA SAMHÄLLEN OCH NATURLIGA LIVSMILJÖER

Klimatet förändras redan och det kommer att fortsätta förändras även om vi minskar utsläppen, med förödande konsekvenser. På COP26 måste vi arbeta tillsammans för att göra det möjligt för och uppmuntra de länder som påverkas av klimatförändringar att skydda och återställa ekosystem, bygga skyddssystem samt göra infrastruktur och jordbruk mer motståndskraftiga för att undvika förlust av hem, försörjningsmöjligheter och liv.

raw materials used 2020

Vad vi gör för att uppnå detta

Under 2020 genomförde vi en väsentlighetsanalys av verksamheten utifrån våra intressenters prioriteringar gällande teman som hälsa och välbefinnande, miljöpåverkan och socialt ansvar. Matrisen som blev resultatet av denna analys visade på några mycket specifika mål som vi ska fokusera på i vårt femåriga program ”Sustainability 2025”. Dessa sträcker sig från att förbättra luftkvaliteten inomhus genom att minska utsläppen från våra produkter samt mängden fint damm och allergiframkallande ämnen till att skapa en arbetsplats som är säker och hälsosam genom att tillhandahålla sport- och träningsaktiviteter, erbjuda rökavvänjningsprogram och granska leverantörer för att se om de uppfyller SA8000 gällande socialt ansvar.

Varsam användning av resurser för en hållbar framtid är en viktig riktlinje för oss som ansvarsfull tillverkare. Våra linoleumgolv är tillverkade av naturliga, snabbt förnybara råvaror och är biologiskt nedbrytbara och CO2-neutrala (från vagga till grind) utan kompensation. Vid tillverkningen av våra heterogena vinylgolv använder vi dessutom det senaste inom ftalatfria mjukgörare med ett basskikt som innehåller upp till 45 % återvunnet material.

SAMARBETA FÖR ATT LEVERERA

För att kunna ta oss an utmaningarna som klimatförändringarna innebär måste vi arbeta tillsammans. Det formella ansvaret vid COP26 är att nå en överenskommelse i förhandlingarna. En överenskommelse kommer att bidra till att de andra målen kan uppnås och visar alla att världen är på god väg mot en motståndskraftig ekonomi med nettonollvision. Vi måste slutföra Parisavtalets regelbok (de regler som krävs för att genomföra Parisavtalet) och vi måste omsätta våra ambitioner i handling genom att påskynda arbetet.

World Green Building Council Logo

Vad vi gör för att uppnå detta

Marknadskonkurrens har per definition främjat ett kortsiktigt perspektiv. Ingen av oss kan dock undgå de potentiella konsekvenserna av att inte ta itu med de teman som tas upp i Parisavtalet. Varenda lösning på den kris som vi som bransch står inför kräver samarbete, samverkan och delaktighet från intressenter. Samproducenter och tillverkare av byggmaterial måste slå sina kloka huvuden ihop för att komma fram till slagkraftiga lösningar. Oavsett om det handlar om att ha en gemensam forskningsverksamhet eller att utforska nya metoder för insamling och sortering av spill och uttjänta produkter har vi ett gemensamt ansvar för att hitta cirkulära lösningar.

Som bransch kan vi göra stora framsteg med hjälp av förbund som ERFMI (European Resilient Flooring Manufacturers Institute), EuFCA (European Floor Covering Association), ECRA (European Carpet & Rug Association) och MMFA (Multi-layer Modular Flooring Association), vilka vi har ett gediget samarbete med.

2021 blev Forbo Flooring Systems också en del av det globala nätverket World Green Building Council för att aktivt delta i och påverka omvandlingen av bygg- och anläggningssektorn inom tre strategiska områden – klimatåtgärder, hälsa och välbefinnande samt resurser och cirkuläritet.

Connect with us and stay up-to-date on all upcoming events: