Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Våra samarbeten

World Green Building Council

Partner till World Green Building Council

Stolt partner till World Green Building Council

Hållbarhet är en stor del av Forbos etiska normer; från hur vi väljer våra råvaror till hur vi marknadsför och säljer våra produkter. Sammantaget innebär detta att våra golvbeläggningar uppfyller vår strävan att skapa en bättre miljö, med hjälp av riktlinjer för grön design, grön energi och genom att använda 4R-principen – Reduce, Reuse, Recycle and Renew (minska, återanvänd, återvinn och förnya). För att nå våra hållbarhetsmål anser vi att det är avgörande att samarbeta med andra som delar samma idéer och filosofier.

World Green Building Council

Under 2021 har Forbo Flooring Systems gått med i World Green Building Councils (WorldGBC) rådgivande styrelse för företag. Detta är en utvald grupp globala ledare inom hållbarhet som är verksamma inom bygg- och anläggningsindustrin och som hjälper till att vägleda WorldGBC i deras strategi och verksamhet för att påskynda hållbart byggande.
World Green Building Council katalyserar användningen av hållbara byggnader för alla, överallt. De är ett globalt aktivitetsnätverk som består av cirka 70 Green Building Council runt om i världen och som arbetar för att förändra bygg- och anläggningssektorn inom tre strategiska områden – klimatåtgärder, hälsa och välbefinnande samt resurser och cirkularitet.

Som medlemmar i FN:s Global Compact arbetar de med företag, organisationer och myndigheter för att driva ambitionerna i Parisavtalet och FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Genom att verka för systemförändring leder deras nätverk branschen mot noll nettoutsläpp av koldioxid samt hälsosam, rättvis och motståndskraftig byggd miljö.
Gå till WGBC:s webbplats

World Green Building Council Logotyp

“"Vi är mycket glada över att välkomna Forbo Flooring Systems till World Green Building Councils rådgivande styrelse för företag för 2021. Genom deras demonstrationer av marknadsledarskap mot hållbara bygg- och anläggningsmetoder vet vi att de kommer att tillföra en mängd expertis och kommer att vara en enorm tillgång för denna styrelse. Vi ser fram emot att samarbeta under det kommande året för att leverera hållbara byggnader för alla, överallt."

Cristina Gamboa, CEO WorldGBC