Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Marmoleum - klimatpositiv utan kompensering

Det hållbara golvet

Det viktade medelvärdet av vårt Marmoleum-produktsortiment är klimatpositiv utan kompensering från vaggan till grind. Det kombinerar ekologiska värden med samtida design och erbjuder ett viktigt bidrag till en hållbar värld.

Marmoleum, den klimatpositiva golvbeläggningen från vaggan till graven

Marmoleum: Det naturliga valet

Marmoleum är tillverkat av naturliga, snabbt förnybara råvaror. Konsten att tillverka linoleum har utvecklats under de senaste 150 åren. Forbo har drivit denna utveckling med sitt Marmoleum-märke. Tillverkningen av Marmoleum är en konst, som inte lärs ut vid någon yrkes- eller hantverksskola. Det är faktiskt bara en handfull människor som bemästrar konsten att tillverka Marmoleum.

Marmoleum är klimatpositiv från vaggan till grind utan kompensation

Marmoleum är unikt då det tar upp CO2 i själva produkten. Fotosyntesen hos alla växter som används i Marmoleum tar upp en större mängd CO2 än den mängd CO2 som släpps ut under transporten och produktionsbearbetningen. Därför är Marmoleum klimatpositiv från vaggan till grind.

Förbättra världen, börja med golvet

Under de senaste två åren har många naturfenomen uppträtt på grund av klimatförändringar. Tänk på torka i stora delar av världen, översvämningar och mycket kraftiga orkaner. Med sitt Marmoleum-produktsortiment, som är klimatpositivt (från vagga till graven), bidrar Forbo Flooring till en bättre miljö genom att producera en produkt som inte påverkar den världsomfattande klimatförändringen. Forbo Marmoleum är i sig det bästa valet av golvbeläggning för varje hållbar inredning. Genom att använda varaktiga material i ditt hus, kontor, din skola, ditt tåg, sjukhus eller i din detaljhandelsbutik, kan även du bidra till en bättre miljö!

Marmoleum CO2-neutral golvbeläggning från vaggan till graven

Fakta: "Varje kvadratmeter Marmoleum som vi producerar avlägsnar faktiskt 446 gram koldioxid från atmosfären"

Webbseminarium: En titt på en CO2-neutral framtid

Innovatören och artisten Daan Roosegaarde och VD:n för World Green Building Council Cristina Gamboa delade sina inspirerande framtidsutsikter vid Forbo Flooring Systems’ första internationella webbseminarium med titeln “En vision för en CO2-neutral framtid”. Under webbseminariet uppmanade de båda gästerna också till att påbörja en förändring förr snarare än senare. Gamboa: “Att konstruera en värld som förstör gäller inte längre.” Mer information om detta webbseminarium

Miljöproduktdeklarationer (EPD)

På Forbo använder vi flera bedömningar för att bevisa att våra linoleumprodukter är miljövänliga. Den första är livscykelanalystekniken (LCA (Life Cycle Assessment)), som leder till en miljöproduktdeklaration (EPD (Environmental Product Declaration)). Denna deklaration, som är öppen och verifierad av tredje part, baseras på en teknik för bedömning av miljöpåverkan, som är förknippad med varje stadium av en produkts livslängd, från utvinning av råmaterial via materialbearbetning, tillverkning, distribution, användning, reparation och underhåll till slutlig kassering eller återvinning.Ladda ned miljöproduktdeklarationer för Marmoleum

Miljömärkningar och certifiering

En ansvarskänsla gentemot miljön och kommande generationer är viktiga komponenter i vår dagliga verksamhet. Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla våra produkter och att göra produktionsprocessen klimatvänligare. Våra produkter har mottagit många kvalitetsmärkningar och certifieringar över hela världen för sin miljövänlighet. Forbo Marmoleum är det slitstarkaste golvet i världen, så att vi är stolta över att miljöexperter bekräftar detta påstående.

Lär dig mer om miljömärkning

Eco labels