Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Marmoleum - Miljömärkningar

Marmoleum golvbeläggning: Vi tar den gröna vägen

Upptäcka den gröna vägen

Din miljö gagnas av användningen av Marmoleum, inte bara därför att du använder en golvbeläggning som är tillverkad av naturliga råvaror, vilket innebär att du bokstavligen för in naturen inomhus, utan också för att du gagnas av ett golv, som bidrar till en sund inomhusmiljö, eftersom Marmoleum erbjuder ett golv, som är hygieniskt och uppvisar naturliga anti-bakteriella egenskaper. Ett stort antal internationella miljöcertifikat som Svanen, Blå ängeln och Nature Plus har tilldelats till Forbos Marmoleum. Dessutom förbättrar Marmoleum-golvbeläggningen resultatet för miljön och välbefinnandet i byggnadsbetygssystem som LEED, Breeam och Wells byggnadsstandard.

Miljövänliga märkningar och certifieringar

I överensstämmelse med vår hållbarhetsstrategi använder vi olika öppna certifieringssystem från oberoende tredje parter över hela världen för att få våra golvbeläggningar kontrollerade och utvärderade med jämna mellanrum. Detta är positivt för Forbo Flooring Systems, eftersom det hjälper oss att fästa uppmärksamhet på vår hållbarhetsstrategi och att identifiera förbättringstillfällen. Å andra sidan är det också en bekräftelse till våra kunder, eftersom dessa miljömärkningar visar, att miljöexperter också är övertygade om, att våra golvbeläggningar är bland de mest hållbara och kraftfulla på marknaden. Ta reda på mer om de olika miljömärkningarna som har tilldelats till våra produkter på denna sida.

Eco labels

Der Blaue Engel

Der Blaue Engel

Vi har blivit belönade med Der Blaue Engel för våra linoleum-golvbeläggningar Marmoleum, Linoflex, Linoleum Tile, Sport Linoleum, Decibel och Acoustic samt för våra textilgolvbeläggningar Object Needle Fleece Forte/Forte Graphic och Markant/Markant Graphic. Der Blaue Engel är världens äldsta miljöskyddsmärkning för produkter och tjänster. Denna miljömärkning identifierar produkter och tjänster med de bästa möjliga ekologiska egenskaperna och bidrar i hög grad till att påskynda strukturförändringen av ekonomin i riktning mot en hållbar utveckling. Idag är cirka 15 000 produkter och tjänster inom cirka 200 produktkategorier försedda med Der Blaue Engel. I kategorierna för elastiska och textila golvbeläggningar, gör Der Blaue Engel att ett hälsosamt alternativ kan kännas igen av konsumenterna. Utmärkelsen "Blaue Engel" ges till motståndskraftiga golvbeläggningar, som produceras på ett miljövänligt sätt, är säkra ur hälsosynpunkt i livsmiljön och inte innehåller föroreningar, som stör återhämtningen. Inom kategorin golvbeläggningar av textil belönas produkter som släpper ut särskilt små mängder organiska föreningar och formaldehyd i inomhusluften och betraktas som ofarliga i livsmiljön från hälsosynpunkt. Ytterligare information om Der Blaue Engel finns på: www.blauer-engel.com

Der Blaue Engel emblem

Svanen Miljömärkning

Svanen Miljömärkning

Svanens miljömärkning arbetar för att minska miljöpåverkan från produktion och konsumtion av varor – och för att göra det enkelt för konsumenter och yrkesverksamma inköpare att välja de miljömässigt bästa varorna och tjänsterna. Golvbeläggningar är en heterogen projektgrupp som omfattar flera olika material/råvaror och materialkombinationer. Golvbeläggningarna som kan vara Svanenmärkta är trägolv (både massiva trägolv och parkettgolv), laminat-, linoleum-, kork-, bambu-, textil- och plastgolvbeläggningar, som är PVC-fria. Som en märkning för många olika problem ställer Svanens miljömärkning krav inom alla relevanta områden i livscykeln, där det finns god styrbarhet. En Svanenmärkt golvbeläggning: • Innehåller en stor andel förnybara och/eller återvunna material • Uppfyller stränga krav på kemikalier som är skadliga för hälsan och miljön • Garanterar låga utsläpp och en god inomhusmiljö • Har tillverkats på ett energieffektivt sätt • Uppvisar god hållbarhet Mer information om Svanens miljömärkning på: www.nordic-ecolabel.org

Svanen miljömärkning

UL-certifierad EPD

UL-certifierad miljöproduktdeklaration

En miljöproduktdeklaration (EPD (Environmental Product Declaration)) är en omfattande, internationellt harmoniserad rapport, som dokumenterar de sätt, på vilka en produkt påverkar miljön under hela sin livscykel. Miljöproduktdeklarationerna kan utvecklas efter att en produktlivscykelanalys (LCA (Life Cycle Assessment)) genomförts, och baseras på tillämpliga produktkategoriregler (PCR (Product Category Rule)). Som EPD Program Operator, hjälper UL Environment tillverkare att lokalisera befintliga eller att skapa nya produktkategoriregler och intygar sedan att all information i en tillverkares produktlivscykelanalys och färdiga miljöproduktdeklarationer är korrekt. UL Environment tillhandahåller också dokument för sammanfattning av öppenhet för att göra det lättare att bedöma nyckelinformation som ingår i miljöproduktdeklarationen. Mer om UL: www.ul.com Är du intresserad av våra miljöproduktdeklarationer för Marmoleum? EPD Linoleum

UL-certifierad miljöproduktdeklaration

Natureplus

Natureplus

Marmoleum 2,5 mm och Linoflex är de enda linoleum-golvbeläggningar, som belönats med Natureplus’ kvalitetsmärkning för hållbara hem- och byggprodukter. Natureplus är den internationella organisationen för hållbart byggande och hållbar livsföring med cirka 100 medlemmar i många europeiska länder. Organisationens mål är att genomdriva en hållbar utveckling inom byggnadssektorn. För detta ändamål delar organisationen ut Natureplus’ kvalitetsmärkning. Natureplus’ kvalitetsmärkning står för hälsoförenlighet, miljövänlig produktion, skydd av ändliga resurser och användbarhet. Produkter med denna symbol består till övervägande del av förnybara eller naturligt bevarade råvaror. Krävande tester och Europas strängaste gränser för skadliga ämnen garanterar de certifierade produkternas säkerhet. Mer information om Natureplus finns på: www.natureplus.org

Natureplus-märkningen

Österreichisches Umweltzeichen

Österreichisches Umweltzeichen

Österreichisches Umweltzeichen har tilldelats till våra linoleumgolvbeläggningar Marmoleum och Linoflex, Linoleum Modular, Linoleum Decibel och Linoleum Acoustic. Österreichisches Umweltzeichen tilldelas till produkter och tjänster som uppfyller höga krav på miljö- och kvalitetsprestanda. Produkter, som är försedda med denna miljömärkning, måste uppfylla ett antal miljökriterier och visa att de överensstämmer med en oberoende rapport. Denna miljömärkning tilldelas endast till de certifierade miljövänliga produkter som har en rimlig lämplighet för användning och kvalitet. På detta sätt kombinerar miljömärkningen höga miljöstandarder med kvalitet och produktsäkerhet. Ytterligare information om Österreichisches Umweltzeichen finns på: www.umweltzeichen.com

Österreichisches Umweltzeichen